• ZLATNI ČAJEVI - BELI SLEZ

Beli slez (Althea officinalis) je biljka iz porodice Malvaceaea. U mnogim zemljama zapadne i srednje Evrope gaji se zbog korena, lista i cveta, koji se upotrebljavaju u medicini. U Srbiji ga najviše ima pored reka.

Koren iskopan prve godine je najbolji, jer sadrži najviše sluzi.

U lečenju ljudi se koristi kao antitusik, ali i zbog svojih mukoprotektivnih, antimikrobnih i hipoglikemijskih svojstava.

Priprema

hladan macerat  1-3g suvog korena belog sleza se 30 min potopi u 200ml hladne vode (iznad 40 stepeni celzijusa skrob prisutan u korenu se ekstrahuje) sa povremenim mešanjem. Preporučuje se zagrevanje proceđenog macerata da bi se sprečila mikrobiološka kontaminacija. Uzimati sveže spremljen macerat 3 puta dnevno.

Doziranje

1-3 g u 200ml hladne vode

Aktivni sastojci i mehanizmi lekovitog dejstva

Aktivni sastojci

Sluzni polisaharidi su mešavina kiselina – galakturonska, arabanska i glukanska sa svojim derivatima i jedinjenjima, oligo i polisaharidima. Dominantan sastojak je alfa-D-glukan.

Pektini, skrobovi, mono i disaharidi, flavonoidi (hipolaetin, izokvercetin, kempferol, naringenin), fenolne kiseline (kofeinska, kumarinska, ferulinska, salicilna, vanilna), fitosteroli, amino kiseline i dr.

Protektivno dejstvo

Mucin korena belog sleza pokriva mukozu tkiva protektivnim slojem i štiti ga od iritacije.

Antitusičan efekat

Mucin dovodi do blage inhibicije cilijarnog epitela ćelija ezofagusa (studija na ćelijama žabe).

U in vivo studiji na mačkama  poređen je efekat vodenog ekstrakta korena belog sleza, izolovanog mucilago polisaharida, prenoksidiazina (nenarkotičnog antitusika ) i kodeina. I vodeni ekstrakt i izolovani polisaharid su imali  povoljan efekat na umanjenje broja iskašljavanja, čak i više od prenoksidiazina, ali manje od kodeina.(Nosalova 1992, 1993)

Antimikrobno dejstvo

In vitro studije su pokazale značajno smanjenje titra mikroorganizama usne duplje kada su tretirane ekstraktom korena belog sleza i to na sojevima Porphyromonas gingivalis, Prevotella spp., Actinomyces odontolyticus, Veilonella parvula, Eikenella corrodens, Fusobacterium nucleatum, Peptostreptococcus spp.) (Iauk 2003)

S druge strane ranija studija pokazala je da metanolni ektrakt korena belog sleza ima baktericidno dejstvo na Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris and Staphylococcus  (Recio 1989).

Antiinflamatorno i imunomodulatorno dejstvo

Vodeni 20% ekstrakt belog sleza površinski nanešen na uvo kunića, koje je ozleđeno UV zračenjem, je poređen sa 0.05% deksametazonom i smešom oba. Sva tri ispitana uzorka su imala vidne antiinflamatorne efekte, ali je vodeni ekstrakt imao najmanji, pa 0.05% deksametazon, a najjači efekat imala je smeša ekstrakta i kortikosteroida.(Beaune 1966)

Mehanizam dejstva pripisuje se pojavi da se povećava fagocitna aktivnost makrofaga, primećeno u studiji na miševima (Wagner i Proksch 1985, ESCOP 2003)

Hipoglikemijski efekat

U studiji gde je polisaharid mucilagin O davan intraperitonealno miševima u tri doze 10, 30 i 100mg/kg, primećeno je značajno smanjenje glukoze u krvi (74%, 81% i 65%) u odnosu na kontrolnu grupu nakon 7 sati, a nakon 24 sata (93%, 90% i 89&%)(Tomoda 1987, ESCOP 2003)

Uz svaki kupljen čaj na poklon dobijate ČAJŠIKU

http://zlatnicajevi.rs/cajsika

Napišite recenziju

Molimo Vas prijavite se ili se registrujte da biste napisali recenziju.

ZLATNI ČAJEVI - BELI SLEZ

  • 218,00 din


Tagovi: zlatni, čajevi, caj, beli slez, čajšika, antitusik, iskašljavanje, bronhije, kašalj, prehlade