Apotekaonline
Korpa

EFFERALGAN SA VITAMINOM C

EFFERALGAN SA VITAMINOM C
Slični proizvodi
Proizvod trenutno nemamo na stanju ili online prodaja nije dozvoljena.

Pogledajte blok ispod gde možete pronaći proizvode koji su slični ili imaju slična dejstva kao proizvod na čijoj se stranici nalazite.
0,00 RSD
  • Lager: Zabrana online prodaje
  • Brend: OSTALO
  • Šifra proizvoda: BR-954

Opis proizvoda

Prodaja ovog leka  zabranjena je putem interneta zakonom Republike Srbije , dok je oglašavanje istog putem interneta dozvoljeno isključivo kao podsetnik i ima svrhu informisanja.

PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA LEKA, ODNOSNO MEDICINSKOG SREDSTVA Sl. Gl. RS", br.79/2010 MOŽETE POGLEDATI OVDE.

 

Pažljivo pročitajte uputstvo jer sadrži važne informacije!
Lek možete kupiti bez lekarskog recepta, za potrebe lečenja blažih oboljenja. Lek koristite oprezno kako bipostigli najbolje rezultate. Uputstvo sačuvajte, može vam zatrebati da ga ponovo pročitate.
Ukoliko bolovi potraju duže od 5 dana, temperatura duže od 3 dana ili se stanje pogorša, ne treba nastaviti lečenje bez saveta lekara ili farmaceuta.
Ako vam je potrebna dodatna informacija ili savet, obratite se lekaru ili farmaceutu

Zaštićen naziv leka, jačina leka, farmaceutski oblik: EFFERALGAN sa vitaminom C, šumeće tablete
Nezaštićeno, generičko ime: Paracetamol, askorbinska kiselina

Sadržaj aktivnih supstanci:
Jedna Efferalgan sa vitaminom C šumeća tableta sadrži aktivnu supstancu:
Paracetamol.............................................................................. 330mg
Askorbinska kiselina................................................................200mg

Sadržaj pomoćnih supstanci:
Kalijum-hidrogenkarbonat, natrijum-hidrogenkarbonat, sorbitol, limunska kiselina anhidrovana, natrijum-benzoat, natrijum-dokuzat, povidon.

Jedna šumeća tableta sadrži 330mg natrijuma.

Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet: PharmaSvviss d.o.o., Vojvode Stepe 18, Beograd

Naziv i adresa proizvođača: Bristol Myers Squibb, 304, Avenue du Docteur Jean Bru, 47000 Agen, Franuska I Bristol Myers Squibb. 979, Avenue des Pyrenees, 47520 Le Passage, Francuska

ŠTA JE LEK EFFERALGAN SA VITAMINOM C I ĆEMU JE NAMENJEN?

SASTAV:
Lek sadrži paracetamol.
Farmaceutski oblik i sadržaj 1 šumeća tableta sadrži 330mg paracetamola i 200mg askorbinske kiseline.

PAKOVANJE:

Ime leka: EFFERALGAN sa vitaminom C
Farmaceutski oblik: Šumeće tablete
Jačina: 330mg + 200mg

Pakovanje: 10 šumećih tableta, 20 šumećih tableta

Broj rešenja:  821/2007/12,  822/2007/12

KAKO LEK EFFERALGAN SAVITAMINOM C DELUJE? 
Efferalgan sa vitaminom C snižava povišenu telesnu temperaturu i umiruje blage do umerene bolove.

KADA SE LEK EFFERALGAN SA VITAMINOM C UPOTREBLJAVA?
-  Namenjen je za lečenje oboljenja sa blagim do umerenim bolovima i/ili povišenom temperaturom kao što su: glavobolja, gripozna stanja, zubobolja, bol u mišićima, menstrualni bol.
-  Lek je namenjen odraslima i deci težoj od 27kg (npr. deci starijoj od 8 godina).
-  Za primenu leka kod ostale dece postoje drugi, pogodniji oblici paracetamola.

ŠTA MORATE DA PROĆITATE PRE UPOTREBE LEKA?
Upozorite lekara ukoliko uzimate druge lekove, bolujete od hroničnog oboljenja, poremećaja metabolizma, ili ste preosetljivi na neke lekove.

KADA NE SMETE UZIMATI LEK?

Lek se ne sme koristiti u slučaju:
-   Poznate preosetljivosti na paracetamol ili bilo koji sastojak tablete
-   Teškog oboljenja jetre
-   Ako postoji kamen u bubregu, kada se primenjuju velike doze vitamina C (veće od 1g)

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, obratite se lekaru ili farmaceutu.

UPOZORENJA I MERE OPREZA:
-  Obavezno se obratite lekaru u slučaju predoziranja ili slučajnog unosa prekomemih doza
-  Lek sadrži paracetamol. Postoje i drugi lekovi koji sadrže ovu aktivnu supstancu. Nemojte istovremeno primenjivati ove lekove kako ne bi došlo do prekoračenja preporučene dnevne doze (videti u delu "Doziranje")
-  Ukoliko bol potraje duže od 5 dana, povišena temperatura duže od 3 dana ili se stanje pogorša, ne treba produžavati lečenje bez saveta lekara ili farmaceuta
-  U slučaju teškog oboljenja jetre ili bubrega, obavezno se pre primene leka obratite lekaru
-  Ukoliko su vam potrebna dodatna objašnjenja, obratite se lekaru ili farmaceutu

UZIMANJE LEKA EFFERALGAN SA VITAMINOM C SA HRANOM ILI PIĆIMA:
Tokom primene leka ne preporučuje se konzumiranje alkohola jer se povećava rizik za razvoj oštećenja jetre.

PRIMENA U TRUDNOĆI I DOJENJU:
Pre početka primene leka posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Pod normalnim okolnostima, paracetamol može da se primenjuje tokom trudnoće i dojenja.

UTICAJ NA PSIHOFIZIĆKE SPOSOBNOSTI PRILIKOM UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM I MAŠINAMA:
Nema uticaja

ŠTA MORATE DA ZNATE O POMOĆNIM MATERIJAMA KOJE SADRŽI LEK EFFERALGAN SA VITAMINOM C?
Lek sadrži sorbitol. Ne preporučuje se primena leka kod osoba sa naslednom netolerancijom fruktoze.

Ukoliko režim ishrane zahteva smanjen unos ili potpuno izostavtjanje soli, prilikom obračunavanja dnevnog unosa soli mora se uzeti u obzir količina natrijuma koji se nalazi u jednoj šumećoj tableti: 330mg.

NA ŠTA MORATE OBRATITI PAŽNJU AKO UZIMATE DRUGE LEKOVE?
Obavestite lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se može nabaviti bez lekarskog recepta.

Obavestite lekara da koristite ovaj lek ukoliko dobijete uput za određivanje koncentracije mokraćne kiseline ili šećera u krvi. Dugotrajna primena paracetamola sa antikolagulansima dovodi do pojačanja antikagulantnog efekta lekova. Metoklopramid povećava resorpciju paracetamola, a holestiramin smanjuje. Probenecid može da pojača farmakološke efekte paracetamola. Induktori hepatičkih enzima (rifampicin, izonijazid, fenitoin, fenobarbiton, karbamazepin) i antiretrovirotici (zidovudin i nevirapin) povećavaju rizik za razvoj toksičnih efekata paracetamola. Isto se moze desiti i pri hroničnoj zloupotrebi alkohola.

KAKO SE LEK EFFERALGAN SA VITAMINOM C UPOTREBLJAVA?
-  Ukoliko mislite da lek Efferalgan sa vitaminom C suviše slabo ili prejako deluje na vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.
-  Lek je namenjen odraslima i deci težoj od 27kg (uzrasta oko 8 godina).
-  Kod dece teške od 27 do 50kg (od oko 8 do 15 godina): doza paracetamola zavisi od težine deteta, približan uzrast za odredenu težinu deteta dat je samo kao relativna odrednica.
-  Ukoliko ne znate težinu deteta, morate ga izmeriti kako bi se tačno odredila doza.

Preporučena dnevna doza zavisi od težine deteta: dnevna doza od 60 mg/kg podeljena u 4 do 6 pojedinačnih doza, t.j. oko 15 mg/kg na 6 sati ili 10 mg/kg na 4 sata.

-  Deca težine od 27 - 30kg (uzrasta oko 8-10 godina): po potrebi, 1 šumeću tabletu uzimati na 6 sati, vodeći računa da se ne uzme više od 5 šumećih tableta na dan.
-  Deca težine od 30 - 35kg (uzrasta oko 10-12 godina): po potrebi, 1 do 2 šumeće tablete uzimati na 6 sati, vodeći računa da se ne uzme više od 6 šumećih tableta na dan.
-  Deca težine od 35 - 50kg (uzrasta oko 12-15 oodina) po potrebi, 1 do 2 šumeće tablete uzimati na 6 sati, vodeći računa da se ne uzme više od 7 šumećih tableta na dan.
-  Odrasli i deca teža od 50kg (starija od 15 oodina) po potrebi, 1 do 2 šumeće tablete uzimati svaka 4 sata, vodeći računa da se ne uzme više od 9 šumećih tableta na dan.

Obično nema potrebe za uzimanjem većih doza od 3 g paracetamola, odnosno 9 šumećih tableta Efferalgan sa vitaminom C na dan. U slučaju veoma jakih bolova, ukupna dnevna doza iznosi 4g, odnosno 12 šumećih tableta.

NIKADA NE TREBA PRIMENJIVATI PARACETAMOL U DOZAMA VEĆIM OD 4g NA DAN (računajući sve primenjene lekove koji sadrže paracetamol). Razmak između dva uzimanja leka mora biti najmanje 4 sata.

Način primene:
Oralna primena

Šumeću tabletu potpuno rastvoriti u velikoj čaši obične vode i odmah popiti.

Ukoliko temperatura deteta prelazi 38,5 °C, u cilju poboljšanja lečenja, savetuje se sledeće :
-  Da se skine odeća sa deteta
-  Da dete unosi veće količine tečnosti
-  Da dete ne boravi u zagušljivom i pregrejanom prostoru

Koliko često treba uzimati Efferalgan sa vitaminom C?
Pravilnom primenom izbegavaju se oscilacije jačine bolova i temperature. Vremenski razmak između dve primene leka kod dece mora biti najmanje 4 sata, a bilo bi naibolie 6 sati. Kod odraslih vremenski razmak izmedu dve primene leka mora biti najmanje 4 sata.

Usled sadržaja vitamina C primenu leka pred odlazak na spavanje treba izbegavati.

U slučaju ozbiljnog oboljenja bubrega (renalna insuficijencija), vremenski razmak između dve primene mora biti najmanje 8 sati, a ukupna doza ne sme biti veća od 6 tableta na dan (3g).

Ukoliko bolovi potraju duže od 5 dana, temperatura duže od 3 dana ili se stanje pogorša, ne treba nastaviti lečenje bez saveta lekara ili farmaceuta.

Lek ne koristiti tokom dužeg perioda bez saveta lekara.

UKOLIKO STE UZELI VIŠE LEKA NEGO ŠTO Bl TREBALO:
-  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Efferalgan sa vitaminom C nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa lekarom ili farmaceutom!
-  Odmah se obratite lekaru ili najbližoj stanici hitne pomoći u slučaju predoziranja ili slučajnog unosa većih doza paracetamola, jer može doći do ozbiljnog oštećenja jetre i bubrega (ređe).
-  Simptomi predoziranja su: mučnina, povraćanje, gubitak apetita, bledilo i bol u trbuhu. Obično se javljaju već u toku prvih 24 sata od primene veće doze leka.

UKOLIKO STE ZABORAVILI DA UZMETE LEK EFFERALGAN SA VITAMINOM C:
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

ŠTA SE DEŠAVA AKO NAGLO PRESTANETE DA UZIMATE LEK EFFERALGAN SA VITAMINOM C?
Nema posebnih napomena

NEŽELJENA DEJSTVA LEKA:
Kao i kod drugih lekova, kod različitih osoba mogu se javiti navedeni neželjeni efekti u lakšem ili težem obliku.

U redim slučajevima postoji mogućnost pojave erupcija na koži, crvenila kože ili alergijskih reakcija sa znacima: iznenadni otok lica i vrata, zamor, pad krvnog pritiska. Odmah treba prekinuti lečenje. prestati sa primenom lekova koji sadrže paracetamol i obratiti se lekaru.

U veoma retkim slučajevima zabeleženi su izmenjeni rezultati kontrole krvne slike: mali broj jedne vrste belih krvnih zrnaca ili krvnih pločica, što može dovesti do krvarenja iz nosa ili desni. Ukoliko se javi ovo neželjeno dejstvo, obratite se lekaru.

Velike doze vitamina C (veće od 1g) kod nekih osoba doprinose nastanku kamena u bubregu i mogu povećati hemolizu (razlaganje crvenih krvnih zmaca) kod osoba sa nedostatkom enzima glukoza-6-fosfat-dehidrogenaza.

Obratite se lekaru ili farmaceutu i prijavite neželjeno ili neprijatno dejstvo leka i u slučaju kada nije navedeno u ovom uputstvu.

USLOVI ČUVANJA I ROK UPOTREBE:

USLOVI ČUVANJA:
-  Čuvati lek Efferalgan sa vitaminom C van domašaja dece!
-  Uslovi čuvanja: Bez posebnih naznaka.
-  Poklopac fiole dobro zatvoriti nakon upotrebe kako bi se tablete zaštitile od vlage.

ROK UPOTREBE:
3 godine
Ne koristiti lek nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.

NAČIN IZDAVANJA LEKA:
Lek se može izdavati i bez lekarskog recepta

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA:
Lek se uništava u skladu sa važećim propisima

DATUM POSLEDNJE REVIZIJE TEKSTA UPUTSTVA:
Jul, 2007.

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.

 

Napišite recenziju
Molimo Vas prijavite se ili se registrujte da biste napisali recenziju.

Apoteka Online ima potpisan ugovor sa kurirskom službom Daily Express i isporuka se vrši na teritoriji Republike Srbije putem ove službe. Izvoz robe za inostrane zemlje vrši se putem usluge DHL i PostExport.

Za sve narudžbine primljene do 12h od ponedeljka do petka, okvirni rok isporuke je 2-4 radna dana za celu teritoriju Republike Srbije. U slučaju da je narudžbina izvršena preko vikenda (subotom i nedeljom), dostava se vrši kao i za narudžbine primljene u ponedeljak - dakle idući radni dan.

Isporuke se ne vrše subotom i nedeljom.

Dodatne informacije

Artikli će biti zapakovani tako da ne mogu biti oštećeni uobičajenim rukovanjem robom u transportu. Prilikom preuzimanja proizvoda kupac je dužan proveriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati kuriru koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva spoljašnja oštećenja. Sve naknadne reklamacije proizvoda zbog oštećenja nastalih prilikom dostave neće biti uvažena.

Prilikom preuzimanja proizvoda, kupac je obavezan potpisati otpremnicu koju uzima dostavni radnik Daily Express-a. Otpremnica se smatra potvrdom o dostavi i preuzimanju robe.

Kurirska služba isporučuje robu do adrese, tj. ne unosi u stambeni prostor.


Ograničenja isporuke robe

Isporuka artikala kupljenih na sajtu www.apotekaonline.rs se vrši isključivo putem kurirske službe Daily Express na teritoriji Republike Srbije. Isporuka van teritorije Republike Srbije, odnosno izvoz robe, obavlja se isključivo putem usluge DHL i PostExport Pošte Srbije.


Cena isporuke

Za teritoriju Republike Srbije:

Za naručenu robu iznosa do 5.000,00 RSD, dostava se naplaćuje 260,00 RSD (u cenu je uračunat PDV). Za robu čija je vrednost preko 5.000,00 RSD, dostava je besplatna.

Za internacionalnu dostavu:

Za izvoz robe u inostranstvo putem PostExport usluge Pošte Srbije cena dostave iznosi za:

  • I Zonu (Slovenija, Hrvatska, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija) - 1.280,00 RSD
  • II Zonu (Ostale zemlje Evrope) - 1.790,00 RSD
  • III Zonu (Azija, Afrika, Amerika, Australija i ostale zemlje) - 2.650,00 RSD

Rok isporuke je 15 dana ili više (u zavisnosti od zemlje isporuke)

Za izvoz robe u inostranstvo putem DHL usluge cena dostave iznosi 3300 RSD. Rok isporuke je 1-5 radnih dana (u zavisnosti od države u koju se vrši isporuka)

Cena dostave je sa porezom. Cena uključuje dostavu paketa na adresu kupca sa pripadajućim porezom i carinom na teret prodavca. Mogući dodatni trošak može biti carina na teret kupca u zavisnosti od zemlje u koju se paket šalje.

Za sva dodatna pitanja, reklamacije ili proveru trenutne lokacije vaše pošiljke, molimo Vas da nas kontaktirate na sledeću e-mail adresu: [email protected]

Republika Srbija - Cena dostave ili besplatna dostava uključuje dostavu paketa do 5kg težine na adresu kupca. Za pakete preko 5kg težine i pakete većih dimenzija moguća je doplata za koju će kupac svakako biti obavešten nakon izvršene provere sa kurirskim službama. Molimo Vas odgovorite na ovaj E-Mail ukoliko imate dodatnih pitanja.

Inostranstvo - Cena uključuje dostavu paketa do 2kg težine na adresu kupca sa pripadajućim porezom i carinom na teret prodavca. Mogući dodatni trošak može biti carina na teret kupca u zavisnosti od zemlje u koju se paket šalje. Za pakete preko 2kg težine i pakete većih dimenzija moguća je doplata za koju će kupac svakako biti obavešten nakon izvršene provere sa kurirskim službama. 


Posebni uslovi za narudžbine iz inostranstva

Apotekaonline potvrđuje da su svi artikli na portalu www.apotekaonline.rs slobodni za prodaju putem interneta, takođe potvrđujemo i garantujemo da će sva naručena roba biti poslata u dogovorenom roku krajnjem kupcu. Apotekaonline garantuje da u plaćenu cenu dostave ulaze troškovi carine i kuririske službe, zemlje izvoza (Srbije).

Apotekaonline ne može da garantuje i ne zna da li će postojati troškovi uvozne carine, ovo zavisi od specifičnosti paketa kao i od odluke same carine zemlje uvoznika (kupca). Apotekaonline se odriče odgovornosti ukoliko iz bilo kog razloga Carina zemlje uvoznika ne želi da ocarini paket. Apotekaonline u ovom slučaju zadržava pravo da refundira novac kupcu umanjen za sve troškove uvozne i izvozne carine kao i troškove poštarine u momentu kada paket bude vraćen.

Posebna napomena - Zbog specificnosti robe preporucujemo da prethodno proverite sa Carinom u svojoj zemlji da li mozete da uvezete artikal koji Vas zanima( posebnu paznju obratite na proizvode koji se uzimaju oralno jer bez obzira sto su registrovani kao Dijetetski suplementi i slobodni su u prodaji, svaka zemlja , svaka Carina ima svoje lokalne propise i moze da se dogodi da uvoz istih nije dozvoljen. Ukoliko Carina ne dozvoli uvoz određenih artikala , ukoliko su troskovi vraćanja paketa veci od vrednosti robe, Apotekaonline zadrzava pravo da ne prihvati povrat robe, u ovoj situaciji Apotekaonline nece biti u mogucnosti da izvrsi refundaciju novca jer smo Vas blagovremeno obavestili o mogucoj situaciji .Ukoliko je vrednost paketa veca od troskova koji nastaju pri povratu paketa bice refundiran iznos umanjen za povratne toskove.

Kreiranjem narudžbenice automatski prihvatate ove Posebne uslove za narudžbine iz inostranstva (van teritorije Republike Srbije).