Apotekaonline
Korpa

ACC AKUT 600 ŠUMEĆE TABLETE

ACC AKUT 600 ŠUMEĆE TABLETE
Slični proizvodi
Proizvod trenutno nemamo na stanju ili je zabranjena prodaja online.

Pogledajte blok ispod gde možete pronaći proizvode koji su slični ili imaju slična dejstva kao proizvod na čijoj se stranici nalazite.
0,00 RSD

Opis proizvoda

Prodaja ovog leka  zabranjena je putem interneta zakonom Republike Srbije , dok je oglašavanje istog putem interneta dozvoljeno isključivo kao podsetnik i ima svrhu informisanja.

PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA LEKA, ODNOSNO MEDICINSKOG SREDSTVA Sl. Gl. RS", br.79/2010 MOŽETE POGLEDATI OVDE.

 

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje suvažne za Vas.

Ovaj lek možete kupiti bez lekarskog recepta, za lečenje blažih bolesti bez pomoći Vašeg lekara. Pored toga, potrebno je da pažljivo koristite ovaj lek kako bi od njega dobili najbolje rezultate. Ako Vam je potrebna još neka dodatna informacija ili savet, obratite se lekaru, farmaceutu. Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, obavezno posetite Vašeg lekara.

Šta je lek  acc® akut 600 i čemu je namenjen?
Lek  ACC® akut 600 pripada grupi lekova koja se naziva mukolitici. Mukolitici smanjuju gustinu sekreta u disajnim putevima, olakšavaju i potpomažu iskašljavanje u stanjima akutnog i hroničnog respiratornog oboljenja praćenog stvaranjem gustog sekreta i otežanim iskašljavanjem.

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek  ACC® akut 600:
Lek  ACC® akut 600 ne smete koristiti:

 • Ako ste alergični (preosetljivi) na acetilcistein ili na bilo koji drugi sastojak leka ACC® akut 600
 • Zbog visoke koncentracije aktivne supstance, lek ACC® akut 600 ne treba koristiti kod dece mlađe od 2 godine
 • Kod njih se preporučuje primena leka ACC® akut 600
 • Kod dece uzrasta 1 mesec do 1 godine ACC® akut 600 treba koristiti samo ako postoje vitalne medicinske indikacije. Lek treba primenjivati uz strogu kontrolu lekara, najbolje u bolničkim uslovima. Nema sigurnih podataka i preporuka o načinu doziranja acetilcisteina kod novorođenčadi

Kada uzimate lek  ACC® akut 600, posebno vodite računa:
Veoma retko je zabeležena pojava teških promena na koži sa pojavom plikova ili sa raslojavanjem kože (Stevens-Johnson i Lyell-ov sindrom) koja se dovodila u vezu sa primenom acetilcisteina. Ukoliko se pojave nove promene na koži i sluzokoži, potrebno je odmah potražiti savet lekara i prekinuti sa primenom acetilcisteina.
Neophodan je oprez ako imate bronhijalnu astmu, ili imate ili ste nekada imali čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu.
Potreban je oprez kod pacijenata sa intolerancijom na histamin. Izbegavati dugotrajnu primenu ovog leka s obzirom da  ACC® akut 600 mogu dovesti do pojave simptoma intolerancije (npr. glavobolja, curenje iz nosa, svrab).
Kod pacijenata sa slabošću jetre ili bubrega lek ACC® akut 600 ne treba koristiti da bi se izbegao dodatni unos azotnih supstanci.
Obavestite lekara da uzimate ovaj lek ako ste na dijeti sa ograničenim unosom natrijuma (smanjen unos natrijuma/ soli) (videti odeljak "Važne informacije o nekim sastojcima leka  ACC® akut 600).

Primena drugih lekova:
Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.
Kombinovana primena acetilcisteina sa antitusicima (lek protiv kašlja može uzrokovati opasno zadržavanje sekreta u disajnim putevima usled smanjenja refleksa kašlja. Pre početka primene ove kombinacije lekova obavezno se posavetujte sa Vašim lekarom.
Oralne antibiotike (tetraciklini, penicilini, aminoglikozidi) treba primenjivati odvojeno od acetilcisteina i u intervalu od najmanje 2 sata. Ovo se ne odnosi na cefiksim i loracarbef koji se mogu uzimati istovremeno sa acetilcisteinom.

Uzimanje leka  ACC® akut 600 sa hranom ili pićima:
Lek treba uzimati isključivo posle jela.

Primena leka ACC® akut 600 u periodu trudnoće i dojenja:
Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte sa svojim lekarom ili farmaceutom.
Trudnoća:
S obzirom da nema dovoljno iskustva o primeni acetilcisteina kod trudnica, ovaj lek uzimajte samo ako lekar smatra da je to zaista neophodno.
Dojenje:
Nema podataka o izlučivanju acetilcisteina u majčino mleko. Zbog toga je potrebno da ovaj lek primenjujete tokom dojenja samo ako lekar to smatra zaista neophodnim.

Uticaj leka ACC® akut 600 na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama:
Acetilcistein ne utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama.
Važne informacije o nekim sastojcima leka  ACC® akut 600:
Jedna ACC® akut 600 širmeća tableta sadrži 5,7 mmol (131,0mg) natrijuma.

Kako se upotrebuljva lek acc® akut 600?
Lek ACC® akut 600 uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurm, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.
Za oralnu upotrebu.
ACC® akut 600: Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 2 godine.
Šumeću tabletu treba rastvoriti u čaši vode i odmah popiti. Lek treba uzimati isključivo posle jela.
Tokom terapije treba uzimati dosta tečnosti.
Tablete leka ACC® akut 600 ne treba uzimati duže od 4-5 dana, osim ako Vas lekar drugačije ne posavetujte. Dužina terapije zavisi od vrste i težine bolesti.
Radi sprečavanja infekcije, terapiju hroničnog bronhitisa i mukoviscidoze (cistične fibroze) treba sprovoditi u dužem vremenskom perioau.
Ako nije drugačije propisano, preporučuju se sledeće doze:

ACC® akut 600:
Odrasli i adolescenti stariji od 14 godina:
1 šumeća tableta 2-3 puta na dan (odgovara 400-600mg acetilcisteina na dan).
Deca uzrasta 6-14 godina:
1 šumeća tableta 2 puta na dan (odgovara 400mg acetilcisteina na dan).
Deca uzrasta 2-5 godina:
1/2 šumeće tablete 2-3 puta na dan (odgovara 200-300mg acetilcisteina na dan).

Doziranje kod mukoviscidoze (cistične fibroze):
ACC® akut 600:
Deca uzrasta 2-6 godina:
Vi šumeće tablete 4 puta na dan (odgovara 400mg acetilcisteina na dan).
Deca starija od 6 godina:
1 šumeća tablete 3 puta na dan (odgovara 600mg acetilcisteina na dan).

Ako ste uzeli više leka ACC® akut 600 nego što je trebalo:
Ako uzmete više leka nego što bi trebalo obratite se svom lekaru. U slučaju predoziranja može se javiti iritacija digestivnog sistema (npr. bol u stomaku, mučnina, povraćanje, proliv). Međutim, ozbiljna neželjena dejstva i simptomi trovanja nisu primećeni do sada. Ako se sumnja na predoziranje, molimo Vas da obavestite svog lekara.

Ako ste zaboravili da uzmete lek ACC® akut 600:
Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.
Ako ste zaboravili da uzmete lek, preskočite propuštenu dozu i uzmite narednu dozu u predviđeno vreme.

Ako naglo prestanete da uzimate lek ACC® akut 600:
Nema posebnih upozorenja.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Moguća neželjena dejstva:
Lek ACC® akut 600, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.
Procena neželjenih dejstava je zasnovana na sledećim informacijama o učestalosti:

 • Veoma često (više od 1 kod 10 lečenih pacijenata)
 • Često (manje od 1 kod 10, ali više od 1 koa 100 lečenih pacijenata)
 • Povremeno (manje od 1 kod 100, ali vise od 1 kod 1000 lečenih pacijenata)
 • Retko (manje od 1 kod 1000, ali više od 1 kod 10000 lečenih pacijenata)
 • Veoma retko (manje od 1 na 10000 pacijenata), nije poznata učestalost

Povremena neželjena dejstva:
upala sluzokože usne duplje (stomatitis), bol u stomaku, mučnina, povraćanje i proliv, glavobolja, groznica, alergijske reakcije- svrab, koprivnjača, egzantem, osip, bronhospazam, angioedem (otok lica, usana, jezika i grla praćeno otežanim disanjem i gutanjem), ubrzan srčani rad, pad krvnog pritiska

Retka neželjena dejstva:
osećaj neaostatka vazduha (dispneja), grč disajne muskulature (bronhospazam)- pre svega kod osoba sa bronhijalnom astmom Veoma retka neželjena dejstva:
anafilaktičke reakcije do soka
Pored toga, veoma retko javljaju krvarenja udružena sa primenom acetilcisteina, naročito u okviru reakcija preosetljivosti. U različitim studijama je potvraeno smanjenje slepljivanja trombocita u prisustvu acetilcisteina. Klinički značaj ovih nalaza, za sada, nije poznat.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Kako čuvati lek acc® akut 600?
Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

Rok upotrebe:
3 godine.
Nemojte koristiti lek ACC® akut 600 posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:").
Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

Čuvanje:
Lek čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage. Kontejner za tablete dobro zatvoriti posle upotrebe.
Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni.
Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

Sta sadrži lek ACC® akut 600:
Aktivna supstanca je: acetilcistein.
ACC® akut 600 šumeće tablete T šumeća tableta sadrži 600mg acetilcisteina.
Ostali sastojci su:
Limunska kiselina, bezvodna Natrijum-hidrogenkarbonat, Natrijum-karbonat, Askorbinska kiselina (vitamin C)
Natrijum-ciklamat
Saharin-natrijum
Polietilenglikol

Kako izgleda lek ACC® akut 600 i sadržaj pakovanja:
Okrugle, ravne, bele tablete, fasetiranih ivica, sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani.
1 tableta u 100ml vode: bistar do slabo opalescentan rastvor bez čestica.
Unutrašnje pakovanje je aluminijumski kontejner za tablete sa zatvaračem od polietilena.
Kontejner je sa unutrašnje strane zaštićen slojem belog ili bezbojnog laka, a sa spoljašnje belim emajl lakom. Zatvarač je bele boje koji sadrži sredstvo za sušenje.
Spoljašnje pakovanje je kartonska kutija.

Režim izdavanja leka:
Lek se može izdavati i bez lekarskog recepta.

Pakovanje: 10 šumećih tableta

Nosilac dozvole:
Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd
Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija

Proizvođač:
Lek farmacevtska družba d.d.
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.
 

Napišite recenziju

Molimo Vas prijavite se ili se registrujte da biste napisali recenziju.

Apoteka Online ima potpisan ugovor sa kurirskom službom Daily Express i isporuka se vrši na teritoriji Republike Srbije putem ove službe. Izvoz robe za inostrane zemlje vrši se putem usluge DHL i PostExport.

Za sve narudžbine primljene do 12h od ponedeljka do petka, okvirni rok isporuke je 2-4 radna dana za celu teritoriju Republike Srbije. U slučaju da je narudžbina izvršena preko vikenda (subotom i nedeljom), dostava se vrši kao i za narudžbine primljene u ponedeljak - dakle idući radni dan.

Isporuke se ne vrše subotom i nedeljom.

Dodatne informacije

Artikli će biti zapakovani tako da ne mogu biti oštećeni uobičajenim rukovanjem robom u transportu. Prilikom preuzimanja proizvoda kupac je dužan proveriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati kuriru koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva spoljašnja oštećenja. Sve naknadne reklamacije proizvoda zbog oštećenja nastalih prilikom dostave neće biti uvažena.

Prilikom preuzimanja proizvoda, kupac je obavezan potpisati otpremnicu koju uzima dostavni radnik Daily Express-a. Otpremnica se smatra potvrdom o dostavi i preuzimanju robe.

Kurirska služba isporučuje robu do adrese, tj. ne unosi u stambeni prostor.


Ograničenja isporuke robe

Isporuka artikala kupljenih na sajtu www.apotekaonline.rs se vrši isključivo putem kurirske službe Daily Express na teritoriji Republike Srbije. Isporuka van teritorije Republike Srbije, odnosno izvoz robe, obavlja se isključivo putem usluge DHL i PostExport Pošte Srbije.


Cena isporuke

Za teritoriju Republike Srbije:

Za naručenu robu iznosa do 5.000,00 RSD, dostava se naplaćuje 260,00 RSD (u cenu je uračunat PDV). Za robu čija je vrednost preko 5.000,00 RSD, dostava je besplatna.

Za internacionalnu dostavu:

Za izvoz robe u inostranstvo putem PostExport usluge Pošte Srbije cena dostave iznosi za:

 • I Zonu (Slovenija, Hrvatska, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija) - 1.280,00 RSD
 • II Zonu (Ostale zemlje Evrope) - 1.790,00 RSD
 • III Zonu (Azija, Afrika, Amerika, Australija i ostale zemlje) - 2.650,00 RSD

Rok isporuke je 15 dana ili više (u zavisnosti od zemlje isporuke)

Za izvoz robe u inostranstvo putem DHL usluge cena dostave iznosi 3300 RSD. Rok isporuke je 1-5 radnih dana (u zavisnosti od države u koju se vrši isporuka)

Cena dostave je sa porezom. Cena uključuje dostavu paketa na adresu kupca sa pripadajućim porezom i carinom na teret prodavca. Mogući dodatni trošak može biti carina na teret kupca u zavisnosti od zemlje u koju se paket šalje.

Za sva dodatna pitanja, reklamacije ili proveru trenutne lokacije vaše pošiljke, molimo Vas da nas kontaktirate na sledeću e-mail adresu: info@apotekaonline.rs

Republika Srbija - Cena dostave ili besplatna dostava uključuje dostavu paketa do 5kg težine na adresu kupca. Za pakete preko 5kg težine i pakete većih dimenzija moguća je doplata za koju će kupac svakako biti obavešten nakon izvršene provere sa kurirskim službama. Molimo Vas odgovorite na ovaj E-Mail ukoliko imate dodatnih pitanja.

Inostranstvo - Cena uključuje dostavu paketa do 2kg težine na adresu kupca sa pripadajućim porezom i carinom na teret prodavca. Mogući dodatni trošak može biti carina na teret kupca u zavisnosti od zemlje u koju se paket šalje. Za pakete preko 2kg težine i pakete većih dimenzija moguća je doplata za koju će kupac svakako biti obavešten nakon izvršene provere sa kurirskim službama. 


Posebni uslovi za narudžbine iz inostranstva

Apotekaonline potvrđuje da su svi artikli na portalu www.apotekaonline.rs slobodni za prodaju putem interneta, takođe potvrđujemo i garantujemo da će sva naručena roba biti poslata u dogovorenom roku krajnjem kupcu. Apotekaonline garantuje da u plaćenu cenu dostave ulaze troškovi carine i kuririske službe, zemlje izvoza (Srbije).

Apotekaonline ne može da garantuje i ne zna da li će postojati troškovi uvozne carine, ovo zavisi od specifičnosti paketa kao i od odluke same carine zemlje uvoznika (kupca). Apotekaonline se odriče odgovornosti ukoliko iz bilo kog razloga Carina zemlje uvoznika ne želi da ocarini paket. Apotekaonline u ovom slučaju zadržava pravo da refundira novac kupcu umanjen za sve troškove uvozne i izvozne carine kao i troškove poštarine u momentu kada paket bude vraćen.

Posebna napomena - Zbog specificnosti robe preporucujemo da prethodno proverite sa Carinom u svojoj zemlji da li mozete da uvezete artikal koji Vas zanima( posebnu paznju obratite na proizvode koji se uzimaju oralno jer bez obzira sto su registrovani kao Dijetetski suplementi i slobodni su u prodaji, svaka zemlja , svaka Carina ima svoje lokalne propise i moze da se dogodi da uvoz istih nije dozvoljen. Ukoliko Carina ne dozvoli uvoz određenih artikala , ukoliko su troskovi vraćanja paketa veci od vrednosti robe, Apotekaonline zadrzava pravo da ne prihvati povrat robe, u ovoj situaciji Apotekaonline nece biti u mogucnosti da izvrsi refundaciju novca jer smo Vas blagovremeno obavestili o mogucoj situaciji .Ukoliko je vrednost paketa veca od troskova koji nastaju pri povratu paketa bice refundiran iznos umanjen za povratne toskove.

Kreiranjem narudžbenice automatski prihvatate ove Posebne uslove za narudžbine iz inostranstva (van teritorije Republike Srbije).