Apotekaonline
Korpa

RINASEK TABLETE

RINASEK TABLETE
Slični proizvodi
Proizvod trenutno nemamo na stanju ili online prodaja nije dozvoljena.

Pogledajte blok ispod gde možete pronaći proizvode koji su slični ili imaju slična dejstva kao proizvod na čijoj se stranici nalazite.
0,00 RSD
  • Lager: Zabrana online prodaje
  • Brend: OSTALO
  • Šifra proizvoda: BR-05

Opis proizvoda

Prodaja ovog leka  zabranjena je putem interneta zakonom Republike Srbije , dok je oglašavanje istog putem interneta dozvoljeno isključivo kao podsetnik i ima svrhu informisanja.

PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA LEKA, ODNOSNO MEDICINSKOG SREDSTVA Sl. Gl. RS", br.79/2010 MOŽETE POGLEDATI OVDE.

 

A RINASEK 2,5mg + 60mg, tablete
INN: triproliđin, pseudoefedrin

Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.
Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi. Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 2-3 dana, morate se obratiti svom le- karu. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
-  Šta je lek RINASEK i čemu je namenjen
-  Šta treba da znate pre nego što uzmete lek RINASEK
-  Kako se upotrebljava lek RINASEK
-  Moguća neželjena dejstva
-  Kako čuvati lek RINASEK
-  Dodatne informacije

ŠTA JE LEK RINASEK I ČEMU JE NAMENJEN?
-  Rinasek sadrži aktivne supstance triprolidin i pseudoefedrin. Triprolidin pripada grupi lekova pod nazivom antihistaminici. Antihistaminici se koriste za lečenje alergije i smanjuju simptome alergije, kao što je kijanje, sekrecija iz nosa i suzenje očiju. Pseudoefedrin pripada grupi lekova pod nazivom adrenomimetici, sužava krvne sudove u sluzokoži nosa i na taj način dovodi do smanjenja otoka sluzokože nosa i povećanja nazalne prohodnosti.

Lek Rinasek se upotrebljava za:
-  Alergijski rinitis (zapaljenje sluzokože nosa izazvano alergijom)
-  Vazomotomi rinitis (zapaljenje sluzokože nosa nealergijske prirode)
-  Prehladu (kijavicu)

ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK RINASEK?
-  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetl- jivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Lek RINASEK ne smete koristiti:
-  Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na triprolidin i pseudoefedrin ili na druge sastojke u preparatu (videti ,,Sa držajpomoćnih supstanci')
-  Ukoliko imate tešku hipertenziju (povišeni krvni pritisak) ili tešku koronamu bolest srca (angina pektoris, infarkt srca)
-  Ukoliko uzimate ili ste u protekle dve nedelje uzimali lekove za lečenje depresije, kao što su inhibitori monoa- minooksidaze (MAO)
-  Ukoliko uzimate lek flirazolidon (antiinfektivni lek)
-  Ukoliko ste na terapiji drugim adrenomimeticima

Kada uzimate lek RINASEK, posebno vodite računa ukoliko:
Obavezno upozorite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, ili ste imali alergijske reakcije na neke lekove.

Upozorite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko:
-  Imate oboljenje jetre i/ili burega
-  Imate oboljenje srca i krvnih sudova (uključujući povišeni krvni pritisak)
-  Bolujete od šećeme bolesti i imate netoleranciju na neke od šećera
-  Imate hipertireoidizam (oboljenje štitne žlezde koje se karakteriše njenom povećanom funkcijom)
-  Imate glaukom (oboljenje oka koje se karakteriše povišenim pritiskom u oku)
-  Imate uvećanu prostatu
-  Bolujete od epilepsije

Primena drugih lekova:
Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi na le- kove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili far- maceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.

Obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate:
-  Alkoholna pića (videti „ Uzimanje leka Rinasek sa hranom ili pićima “) ili lekove koji mogu da izazovu po- spanost
-  Antiholinergičke lekove (kao što je atropin ili određeni lekovi za lečenje bolesti pluća ili Parkinsonove bolesti). Rinasek može da pojača dejstvo ovih lekova, usled čega može doći do pojave tahikardije (ubrzanog rada srca), suvoće usta, poremećaja od strane sistema za varenje, kolika, otežanog mokrenja i glavobolje
-  Ttriciklične antidepresive ili inhibitore monoaminooksidaze (lekovi za lečenje depresije), druge simpatikomimetike (kao što su dekongestivi, lekovi za smanjenje apetita i amfetaminu slični psihostimulansi), furazoli don (lek za lečenje infekcija izazvanih određenim bakterijama i protozoama). Kod njihove istovremene primene sa lekom Rinasek može doći do povišenja krvnog pritiska
-  Lekove za lečenje bolesti srca i povišenog krvnog pritska (kao što su bretilium, betanidin, gvanetidin, debri sokvin, metildopa, alfa i beta adrenergički blokatori). Rinasek može da smanji njihovo dejstvo.

Uzimanje leka RINASEK sa hranom ili pićima:
-  Tokom lečenja lekom Rinasek ne treba da uzimate alkoholna pića. Alkohol pojačava dejstvo leka Rinasek na smanjenje pažnje i sposobnosti reagovanja.

Primena leka RINASEK u periodu trudnoće i dojenja:
-  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.
-  Ukoliko ste trudni, planirate trudnoću ili ukoliko dojite, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.
-  Ne smete da uzimate lek Rinasek u toku trudnoće, bez saveta Vašeg lekara.
-  Lek Rinasek se u malim količinama izlučuje u majčino mleko. Ne preporučuje se primena leka Rinasek u toku dojenja.

Ukoliko imate pitanja, obratite se Vašem lekaru.

Uticaj leka RINASEK na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama:
-  Rinasek pripada grupi lekova koji mogu uticati na psihofizičke sposobnosti.
-  Ukoliko u toku lečenja lekom Rinasek osetite pospanost ili smanjenje pažnje i koncentracije, ne treba da upravljate motomim vozilom ili rukujete mašinama. Izbegavajte primenu alkolnih pića i drugih lekova koji mogu da izazovu pospanost, jer se u tom slučaju povećava verovatnoća nastanka ovih neželjenih dejstava.

Važne informacije o nekim sastojcima leka RINASEK:
-  Rinasek tablete sadrže laktozu. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK RINASEK?
-  Rinasek tablete su namenjene za peroralnu primenu. Lek Rinasek ne treba da koristite duže od 7 dana. Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 2-3 dana, morate se obratiti svom lekaru.
-  Odrasli i deca starija od 12 godina: 1 tableta na 4-6 sati, najviše 4 tablete na dan.
-  Ukupna dnevna doza pseudoefedrina ne sme da pređe 240mg.
-  Deca od 6 do 12 godina: Za tablete na 4 - 6 sati, maksimalno 4 doze na dan.
-  Ukupna dnevna doza pseudoefedrina ne sme da pređe 120mg.
-  Deca mlađa od 6 godina: Ne preporučuje se primena Rinasek tableta kod dece mlađe od 6 godina.
-  Kod ove uzrastne grupe preporučuje se primena Rinasek sirupa uz obaveznu konsultaciju sa Vašim lekarom.

Starije osobe:
-  Nisu sprovedene specijalne studije primene Rinasek tableta kod starijih osoba. Kod starijih osoba se efikasnom pokazala uobičajena doza za odrasle, uz praćenje funkcije bubrega i/ili jetre. Oprez je potreban u slučaju težih oštećenja bubrega i/ili jetre.

Ako ste uzeli više leka RINASEK nego što je trebalo:
-  Ukoliko ste uzeli više tableta od onoga što Vam je preporučeno (predoziranje) ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek,odmah se obratite VaSem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.

Ako ste zaboravili da uzmete lek RINASEK:
-  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!
-  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće (poslednja doza leka treba da bude uzeta najmanje 4 sata ranije). Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek RINASEK:
-  Nećete osetiti nikakve promene ako naglo prestanete da uzimate lek.

MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA:
-  Kao i svi lekovi, i lek Rinasek može imati neželjena dejstva kod nekih pacijenata
-  Neželjena dejstva su retka i uglavnom biaga i ne zahtevaju prekid lečenja
-  Kod dece i ponekad kod odraslih osoba Rinasek može da deluje stimulativno na centralni nervni sistem, što može rezultovati pojavom nemira, nesanice, nervoze, halucinacija (pojava da osećate, vidite ili čujete stvari koje ne postoje), povišene temperature, drhtavice i grčeva
-  Povremeno može doći do pojave ospe sa ili bez iritacije, tahikardije (ubrzanog srčanog rada), suvoće usta, nosa i guše, i glavobolje
-  Povremeno može doći do otežanog mokrenja kod muškaraca, naročito kod onih sa hipertrofijom prostate (uvećanom prostatom)

Ukoliko primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na Rinasek tablete, a nisu pomenuti u uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.

KAKO ČUVATI LEK RINASEK?
-  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!
-  Čuvati na temperaturi do 25°C. Lek čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite ođ svetlosti i vlage.

Rok upotrebe:
-  4 (četiri) godine.
-  Nemojte koristiti lek Rinasek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

Čuvanje:
-  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.
-  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

DODATNE INFORMACIJE:

Šta sadrži lek RINASEK?
A RINASEK, 2,5mg + 60mg, tablete

Aktivne supstance su: triprolidin-hidrohlorid i pseudoefedrin-hidrohlorid.

1 tableta sadrži: triprolidin-hidrohlorid 2,5mg 
pseudoefedrin-hidrohlorid 60,0mg

Ostali sastojci su: laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; povidon (K25); magnezijum-stearat.

Kako izgleda lek RINASEK i sadržaj pakovanja?
A RINASEK, 2,5mg + 60mg, tablete - okrugle, ravne tablete, bele do skoro bele boje, na jednoj strani sa utisnutom podeonom crtom, slovom M i brojem 1.

A RINASEK, 2,5mg + 60mg, tablete:
Kutija sa 10 tableta u jednom blisteru

Pakovanje: 10 tableta

Nosilac dozvole:
Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.

Proizvođač:
Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.

Ovo uputstvo je poslcdnji put odobreno:
Novembar 2009.

Režim izdavanja leka:
Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:
7/2010/12 od 11.01.2010.

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek-posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.

 

Napišite recenziju

Molimo Vas prijavite se ili se registrujte da biste napisali recenziju.

Apoteka Online ima potpisan ugovor sa kurirskom službom Daily Express i isporuka se vrši na teritoriji Republike Srbije putem ove službe. Izvoz robe za inostrane zemlje vrši se putem usluge DHL i PostExport.

Za sve narudžbine primljene do 12h od ponedeljka do petka, okvirni rok isporuke je 2-4 radna dana za celu teritoriju Republike Srbije. U slučaju da je narudžbina izvršena preko vikenda (subotom i nedeljom), dostava se vrši kao i za narudžbine primljene u ponedeljak - dakle idući radni dan.

Isporuke se ne vrše subotom i nedeljom.

Dodatne informacije

Artikli će biti zapakovani tako da ne mogu biti oštećeni uobičajenim rukovanjem robom u transportu. Prilikom preuzimanja proizvoda kupac je dužan proveriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati kuriru koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva spoljašnja oštećenja. Sve naknadne reklamacije proizvoda zbog oštećenja nastalih prilikom dostave neće biti uvažena.

Prilikom preuzimanja proizvoda, kupac je obavezan potpisati otpremnicu koju uzima dostavni radnik Daily Express-a. Otpremnica se smatra potvrdom o dostavi i preuzimanju robe.

Kurirska služba isporučuje robu do adrese, tj. ne unosi u stambeni prostor.


Ograničenja isporuke robe

Isporuka artikala kupljenih na sajtu www.apotekaonline.rs se vrši isključivo putem kurirske službe Daily Express na teritoriji Republike Srbije. Isporuka van teritorije Republike Srbije, odnosno izvoz robe, obavlja se isključivo putem usluge DHL i PostExport Pošte Srbije.


Cena isporuke

Za teritoriju Republike Srbije:

Za naručenu robu iznosa do 5.000,00 RSD, dostava se naplaćuje 260,00 RSD (u cenu je uračunat PDV). Za robu čija je vrednost preko 5.000,00 RSD, dostava je besplatna.

Za internacionalnu dostavu:

Za izvoz robe u inostranstvo putem PostExport usluge Pošte Srbije cena dostave iznosi za:

  • I Zonu (Slovenija, Hrvatska, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija) - 1.280,00 RSD
  • II Zonu (Ostale zemlje Evrope) - 1.790,00 RSD
  • III Zonu (Azija, Afrika, Amerika, Australija i ostale zemlje) - 2.650,00 RSD

Rok isporuke je 15 dana ili više (u zavisnosti od zemlje isporuke)

Za izvoz robe u inostranstvo putem DHL usluge cena dostave iznosi 3300 RSD. Rok isporuke je 1-5 radnih dana (u zavisnosti od države u koju se vrši isporuka)

Cena dostave je sa porezom. Cena uključuje dostavu paketa na adresu kupca sa pripadajućim porezom i carinom na teret prodavca. Mogući dodatni trošak može biti carina na teret kupca u zavisnosti od zemlje u koju se paket šalje.

Za sva dodatna pitanja, reklamacije ili proveru trenutne lokacije vaše pošiljke, molimo Vas da nas kontaktirate na sledeću e-mail adresu: info@apotekaonline.rs

Republika Srbija - Cena dostave ili besplatna dostava uključuje dostavu paketa do 5kg težine na adresu kupca. Za pakete preko 5kg težine i pakete većih dimenzija moguća je doplata za koju će kupac svakako biti obavešten nakon izvršene provere sa kurirskim službama. Molimo Vas odgovorite na ovaj E-Mail ukoliko imate dodatnih pitanja.

Inostranstvo - Cena uključuje dostavu paketa do 2kg težine na adresu kupca sa pripadajućim porezom i carinom na teret prodavca. Mogući dodatni trošak može biti carina na teret kupca u zavisnosti od zemlje u koju se paket šalje. Za pakete preko 2kg težine i pakete većih dimenzija moguća je doplata za koju će kupac svakako biti obavešten nakon izvršene provere sa kurirskim službama. 


Posebni uslovi za narudžbine iz inostranstva

Apotekaonline potvrđuje da su svi artikli na portalu www.apotekaonline.rs slobodni za prodaju putem interneta, takođe potvrđujemo i garantujemo da će sva naručena roba biti poslata u dogovorenom roku krajnjem kupcu. Apotekaonline garantuje da u plaćenu cenu dostave ulaze troškovi carine i kuririske službe, zemlje izvoza (Srbije).

Apotekaonline ne može da garantuje i ne zna da li će postojati troškovi uvozne carine, ovo zavisi od specifičnosti paketa kao i od odluke same carine zemlje uvoznika (kupca). Apotekaonline se odriče odgovornosti ukoliko iz bilo kog razloga Carina zemlje uvoznika ne želi da ocarini paket. Apotekaonline u ovom slučaju zadržava pravo da refundira novac kupcu umanjen za sve troškove uvozne i izvozne carine kao i troškove poštarine u momentu kada paket bude vraćen.

Posebna napomena - Zbog specificnosti robe preporucujemo da prethodno proverite sa Carinom u svojoj zemlji da li mozete da uvezete artikal koji Vas zanima( posebnu paznju obratite na proizvode koji se uzimaju oralno jer bez obzira sto su registrovani kao Dijetetski suplementi i slobodni su u prodaji, svaka zemlja , svaka Carina ima svoje lokalne propise i moze da se dogodi da uvoz istih nije dozvoljen. Ukoliko Carina ne dozvoli uvoz određenih artikala , ukoliko su troskovi vraćanja paketa veci od vrednosti robe, Apotekaonline zadrzava pravo da ne prihvati povrat robe, u ovoj situaciji Apotekaonline nece biti u mogucnosti da izvrsi refundaciju novca jer smo Vas blagovremeno obavestili o mogucoj situaciji .Ukoliko je vrednost paketa veca od troskova koji nastaju pri povratu paketa bice refundiran iznos umanjen za povratne toskove.

Kreiranjem narudžbenice automatski prihvatate ove Posebne uslove za narudžbine iz inostranstva (van teritorije Republike Srbije).