Apotekaonline
Korpa

PECTASOL-C MODIFIKOVANI CITRUS PEKTIN

PECTASOL-C MODIFIKOVANI CITRUS PEKTIN
Slični proizvodi
Proizvod trenutno nemamo na stanju ili online prodaja nije dozvoljena.

Pogledajte blok ispod gde možete pronaći proizvode koji su slični ili imaju slična dejstva kao proizvod na čijoj se stranici nalazite.
14.600,00 RSD

Opis proizvoda

Modifikovani limunov pektin (MCP) je dobijen iz kore i pulpe limuna. MCP se dobija na dva načina, ili preradom limunovog pektina u laboratoriji toplotom i promenom pH vrednosti, ili što se više preporučuje enzimskom degradacijom ( što dozvoljava bolju kontrolu molekularne težine i strukture ) kako bi se dobio pektin manje molekularne težine. MCP upotrebljivan u kliničkim ispitivanjima do sada je bio isključivo ovaj drugi. MCP se upotrebljava kao dodatak ishrani zato što se može brže apsorbovati u krvotok iz limunovog pektina. Neizmenjen limunov pektin se koristio decenijama za razne namene, kao agens u konzerviranju hrane, protiv dijareje, i u proizvodnji hrane i kozmetike. MCP ima mnoge slične kliničke pogodnosti kao i običan limunov pektin, kao i dodatne koristi koje su rezultat njegove bolje apsorpcije u krvotok. MCP MCP je najpoznatiji po svom efektu u suzbijanju metastaza kancera, smanjenja rasta tumora i stimulaciji imuniteta. Nedavno je MCP pokazao budućnost i kao čistač žive i ostalih teških metala. Iako je potrebno još istraživanja da bi se dokazale kliničke koristi u upotrebi MCP za ovu primenu, dosadašnji rezultati su ohrabrujući.

  • MCP i kancer:

Klinička ispitivanja su pokazala da MCP može smanjiti rast tumora, sprečiti angiogenezu i blokirati metastaziranje kancera. Testirano je na nekoliko vrsta kancera, uključujući melanome, kancer creva, prostate i dojke.
MCP deluje kroz proces prepoznavanja posredovanja ugljenih hidrata ometajući interakciju na relaciji ćelija-ćelija i ćelija- ćelijski matriks ćelije. MCP je posebno bogat ostacima galaktoze koja ima prirodni afinitet prema kancer. ćelijama koje imaju galaktoza 3 receptore. Kako se MCP vezuje za kancer. ćeliju, vezuje ove receptore tako da ometa mnogućnost kancer. ćelije da raste i metastazira.
1. U prvim kliničkim ispitivanjima MCP-a (PectaSol®) za kancer prostate, pacijenti kojima se kancer vratio ili tretman nije bio uspešan dobijali su 15 grama MCP dnevno ( u 3 odvojene doze ).
2. Duplo vreme PSA (specifični antigenprostate) je izmeren. PSA duplo vreme ( PSADT) je test koji se rutinski primenjuje da bi se ocenio rast kancera prostate. Kod četiri od sedam pacijenata, PSADT je porastao više od 30 procenata, indikujući smanjenu brzinu PSA povećanja ( predstavljeno kao usporenje progresa rasta tumora.) MCP je izgleda najefikasniji kod pacijenata sa niskim PSA nivoima. Najznačajnije je to što su tri godine nakon ispitivanja svi pacijenti još uvek bili živi da bi nastavili terapiju. U narednoj fazi II kliničkog ispitivanja, MCP u dozama od po 15 grama dnevno testiran je na 10 pacijenata sa ponovljenim kancerom prostate.

Svi tretmani kojima su bili podvrgnuti su bili neuspešni bilo da se radilo o radikalnoj prostatektomiji, zračenju ili hiruškom zahvatu. MCP (PectaSol) je dat i nadgledane su promene u PSADT. MCP je povećao PSADT kod 8 od 10 pacijenata. Kod polovine pacijenata, povećanje je bilo od 129 do 941 posto posle 12 meseci terapije. Zaključeno je da MCP može produžiti PSADT kod muškaraca sa ponovljenim kancerom prostate.

  • Kako MCP inhibira kancer i metastaze?

Galektini su prisutni kod raznih vtsta kancerogenih ćelija, uključujući i kancer prostate, dojke, debelog creva, limfoma, melanoma, glioblastoma i kancera grla. Kada ćelije kancera metastaziraju broj galektina na njihovoj površini se povećava od ranog do naprednog stadijuma rasta. Galektini imaju afinitet da se vežu za ugljene hidrate, a oni su uključeni u posredovanju kod rasta i metastaze kancera.

Što je veći broj galektina na kancer. ćelijama koji rastu izražavaju njihovu povećanu mogućnost da se pokreću na druga mesta i da se tamo vežu. MCP ima afinitet da se veže za ove ćelije i na taj način ih blokira da se pomere na nova mesta i metastaziraju. Pored njegovog efekta na metastazu, MCP takođe ima značajan efekat anti-angiogeneze. Angiogeneza je proces formiranaj novih krvnih sudova. Tumori neprestano formiraju nove krvne sudove da bi doveli hranu koja im je potrebno za rast. MCP na taj način ima efekat na primarni tumor, i poznat je po tome što smanjuje veličinu primarnog tumora. Prema tome MCP može da pomogne u ometanju rasta primarnog tumora kao i u sprečavanju procesa metastaze, može biti upotrebljen u bilo kojoj fazi rasta kancera i njegovog napretka.

Jedna in-vitro studija je pokazala da MCP ima citotoksični efekat na kancer. ćelije, i efekat na prianjanje i metastaze kancer. ćelija. Studija koja je uključila i PC-3 ćelije postavljene na ljudske endotelijalne ćelije sa ili bez 0,1 procenat ili 1 procenat MCP pokazala je citotoksičnost MCP oko 80,7 posto u koncentraciji od 1,0 posto, i 76,9 procenta u 0,1 procenat koncentracije. Ovo je bilo upoređeno sa 3,8 procenata u kontrolnij grupi. Ovi rezultati ukazuju da MCP ima veliki citotoksični efekat na PC-3 celije uzgajane u ljudskim endotelijalnim ćelijama.

  • Nova primena MCP - detoksikacija teških metala

Standardna procedura zapadne medicine za uklanjanje žive iz tela da bi se otklonilo trovanje živom je helatiranje ... koje se vrši sa DMSA ili EDTA ... I mada je ovo rutinska i najkorisnija procedura ukoliko ste suočeni sa ozbiljnim akutnim trovanjem, MCP takođe pokazuje koristi u smanjenju opterećenja tela od ovih teških metala.

U nedavnim kliničkim ispitivanjima, osnovni nivoi trovanja tela živom su uzeti kao poređenje sa nivoima posle lečenja sa MCP u trajanju od 10 meseci. Ukupno opterećenje tela živom je određeno upotrebom DMPS ( 2,3 Dimercapto- 1- propanesulfonic kiseline) od 250 mg. i.v. praćeno uzimanjem urina nakon 6 sati. Rezultati su pokazali značajno prosečno smanjenje od preko 60 procenata (p=0,03) kompletne količine žive u organizmu posle tretmana sa MCP (sl.1)
U ranijim ispitivanjima, MCP (PectaSol®) je dat pacijentima i dokazano je da se povećava izlučivanje teških metala kroz mokraću kao što su olovo, živa, kadmijum i arsen. Rezultati istraživanja su otkrili da MCP dozvoljava sigurnu helaciju bez ikakvih sporednih posledica. I preporučeno je kao obećavajućaaltrenativa intravenoznim helacijskim terapijama trenutno ponuđenim kao primarne terapije protiv trovanja teškim metalima.

  • Problemi sa živom

Teški metali pretstavljaju opasan napad na telo kroz oštećenja DNA, hormosku modulaciju, suzbijanje imuniteta, oksidativni stres i teške upale. Naročito su prisutni kod kancera prostate dojke, limfe... Zbog toga MCP sadrži ovu dodatnu korist u lečenju ovih kancera.
Poslednje vesti u vezi žive su naročito zabrinjavajuće za SAD populaciju. Marta 2004god. Društvo za zaštitu okoline je izdalo izveštaj za novine u kojem se navodi da skoro sva riba sadrži živu u manjim količinama a neke sadrže i veće količine dovoljne da štete nervnom sistemu beba ili manjoj deci. Zbog ovog stanja oni su izdali upozorenje ženama koje su želele ostati u drugom stanju... trudnim ženama i dojiljama ne bi trebale jesti ribu više od 2 puta nedeljno.

U poslednjem izveštaju Avgusta 24,2004, EPA je izdala upozorenje da je jedna trećina jezera i jedna četvrtina reka kontaminirana toksičnim nivoima žive i drugim zagađivačima i upozorava trudne žene i decu da ne jedu ribu sa ovih izvora. U dodatku, Nacionalna Akademija Nauka je upozorila da su deca koja su bila izložena živi dok su bili još u utrobi u rizičnoj grupi da postanu deca kojima je potrebna posebna dodatna nastava. Rizik zatrovanosti ribe živom dostigao je nivo epidemije. Ova briga je upućena od strane dva istraživanja. Jedno istraživanje od strane Centra za Zarazne Bolesti je otkrilo da10 posto žena koje su sposobne da dobiju decu imaju nivo žive veći nego što je preporučeno od strane EPA ( 5,8 mikrog/L).
Drugo istraživanje od strane JAMA (glasnik Američkog medicinskog udruženja) u vezi nivoa žive u SAD kod dece, i žena sposobnih da rađaju, otkrilo je da 8 procenata žena imaju potencijalno opasan nivo žive. Dalje, žene koje su jele više ribe imale su veći nivo žive. Još jedan važan izvor trovanja živom je kroz plombe.

  • Kako MCP deluje kao blagi helator?

Pektini su prirodno gelirani agensi, povezivači, stabilizatori hrane. Oni se uglavnom sastoje od galakturonične kiseline metil derivata sa prosečnom molekularnom težinom od 50,000 do 150,000. Visoko-metoksi pektin (HM) ima najmanje 50 procenata DE ( stepen esterifikacije ) ili više, dok nisko- metoksi pektin (LM) ima 50 posto ili niže DE ( stepen esterifikacije). Kao dodatak ishrani koristi se LM pektin. Ovi dugi molekuli imaju specijalnu sposobnost ne samo da vežu vodu za hranu već i druge hemikalije takođe. 1980 god. posle katasrofe u Černobilu pektini su dati deci koja su imala povišen stepen radioaktivnog zračenja. Stepen radioaktivnog zračenja je opao za 50, 60 posto. Ovo ih je navelo na ideju da upotrebe MCP, koji se sistemski apsorbuje, kao konstantni helator. Patentirana forma MCP pomenuta u studijama koje su izložene gore potvrđuje ovu teoriju. Moja zapažanja, kod upotrebe MCP kao agensadetoksikcije u mojoj klinici su da služi kao blagi helator u krvotoku, i svakako je koristan za dalju upotrebu. Verovatni mehanizam akcije je da MCP ekstraktuje teške metale iz organizma kroz postepenu promenu između tkiva i krvotoka. U dugoročnom istraživanju u upotrebi MCP za detoksikaciju od žive nije bilo ograničenja za unos ribe u organizam od strane pacijenata a nivo žive je i dalje opadao. Ovo je bilo moje iskustvo i u praksi.

MCP pokazuje dobre rezultate u drugim oblastima zdravlja, nevzano za kancer i trovanje teškim metalima. Limunov pektin snižava nivo holesterola i pojačava imuni sistem. MCP ima slične ali i veće efekte zbog njegove pojačane sposobnosti apsorpcije u krvotoku.

  • Predlog za uzimanje MCP:

Ono što je počelo kao opšta upotreba u ishrani..limunov pektin.. sada je postao dodatak ishrani sa kliniči dokazanim korisnim efektima u raznim oblastima, uključujući kancer i detoksikaciju od teških metala.
Sadržaj proširene liste kliničkih pokazatelja za MCP uključuju:
- Smanjuje veličinu i rast primarnih tumora
- zaustavlja ili usporava metastazu
- zaustavlja ili usporava angiogenezu
- smanjuje holesterol
- pojačava imunitet

Iako se riba preporučuje kao deo zdrave ishrane, i osnovni izvor nekih hranljivih sastojaka, kao što su esencijalne masne kiseline DHA, visok nivo žive postaje raširen zdravstveni problem. Pošto uskoro neće doći do prečišćavanja žive iz okoline, medicina bi trebala razviti više metoda kako da se postupi sa ovom vrstom trovanja i kako da se njen nivo smanji. Jedan prilaz je upotreba tradicionalnog i alternativnog načina čišćenja upotrebom dodataka za ishranu – koji mogu da deluju kao blagi helatori: EDTA,DMSA, i MCP.

Način upotrebe:
Za proces čišćenja MCP bi se trebao uzimati od 5 do 15 grama na dan, u zavisnosti od nivoa žive, u toku cele godine. Uzimanje 2 do 5 grama na dan bi trebalo da bude dovoljno za održavanje. Ja preporučujem ili 15 grama na dan, ili 15 grama na dan prvih 5 dana u mesecu a potom 5 grama do kraja meseca.
Za pacijente sa kancerom, MCP bi se trebao uzimati od 3 do 5 grama dnevno za prevenciju (manja gustina Glacetin-3 molekule) ili 15 grama na dan za one koji su već oboleli.

Pakovanje:
150 g

 

Napišite recenziju
Molimo Vas prijavite se ili se registrujte da biste napisali recenziju.

Apoteka Online ima potpisan ugovor sa kurirskom službom Daily Express i isporuka se vrši na teritoriji Republike Srbije putem ove službe. Izvoz robe za inostrane zemlje vrši se putem usluge DHL i PostExport.

Za sve narudžbine primljene do 12h od ponedeljka do petka, okvirni rok isporuke je 2-4 radna dana za celu teritoriju Republike Srbije. U slučaju da je narudžbina izvršena preko vikenda (subotom i nedeljom), dostava se vrši kao i za narudžbine primljene u ponedeljak - dakle idući radni dan.

Isporuke se ne vrše subotom i nedeljom.

Dodatne informacije

Artikli će biti zapakovani tako da ne mogu biti oštećeni uobičajenim rukovanjem robom u transportu. Prilikom preuzimanja proizvoda kupac je dužan proveriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati kuriru koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva spoljašnja oštećenja. Sve naknadne reklamacije proizvoda zbog oštećenja nastalih prilikom dostave neće biti uvažena.

Prilikom preuzimanja proizvoda, kupac je obavezan potpisati otpremnicu koju uzima dostavni radnik Daily Express-a. Otpremnica se smatra potvrdom o dostavi i preuzimanju robe.

Kurirska služba isporučuje robu do adrese, tj. ne unosi u stambeni prostor.


Ograničenja isporuke robe

Isporuka artikala kupljenih na sajtu www.apotekaonline.rs se vrši isključivo putem kurirske službe Daily Express na teritoriji Republike Srbije. Isporuka van teritorije Republike Srbije, odnosno izvoz robe, obavlja se isključivo putem usluge DHL i PostExport Pošte Srbije.


Cena isporuke

Za teritoriju Republike Srbije:

Za naručenu robu iznosa do 5.000,00 RSD, dostava se naplaćuje 260,00 RSD (u cenu je uračunat PDV). Za robu čija je vrednost preko 5.000,00 RSD, dostava je besplatna.

Za internacionalnu dostavu:

Za izvoz robe u inostranstvo putem PostExport usluge Pošte Srbije cena dostave iznosi za:

  • I Zonu (Slovenija, Hrvatska, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija) - 1.280,00 RSD
  • II Zonu (Ostale zemlje Evrope) - 1.790,00 RSD
  • III Zonu (Azija, Afrika, Amerika, Australija i ostale zemlje) - 2.650,00 RSD

Rok isporuke je 15 dana ili više (u zavisnosti od zemlje isporuke)

Za izvoz robe u inostranstvo putem DHL usluge cena dostave iznosi 3300 RSD. Rok isporuke je 1-5 radnih dana (u zavisnosti od države u koju se vrši isporuka)

Cena dostave je sa porezom. Cena uključuje dostavu paketa na adresu kupca sa pripadajućim porezom i carinom na teret prodavca. Mogući dodatni trošak može biti carina na teret kupca u zavisnosti od zemlje u koju se paket šalje.

Za sva dodatna pitanja, reklamacije ili proveru trenutne lokacije vaše pošiljke, molimo Vas da nas kontaktirate na sledeću e-mail adresu: [email protected]

Republika Srbija - Cena dostave ili besplatna dostava uključuje dostavu paketa do 5kg težine na adresu kupca. Za pakete preko 5kg težine i pakete većih dimenzija moguća je doplata za koju će kupac svakako biti obavešten nakon izvršene provere sa kurirskim službama. Molimo Vas odgovorite na ovaj E-Mail ukoliko imate dodatnih pitanja.

Inostranstvo - Cena uključuje dostavu paketa do 2kg težine na adresu kupca sa pripadajućim porezom i carinom na teret prodavca. Mogući dodatni trošak može biti carina na teret kupca u zavisnosti od zemlje u koju se paket šalje. Za pakete preko 2kg težine i pakete većih dimenzija moguća je doplata za koju će kupac svakako biti obavešten nakon izvršene provere sa kurirskim službama. 


Posebni uslovi za narudžbine iz inostranstva

Apotekaonline potvrđuje da su svi artikli na portalu www.apotekaonline.rs slobodni za prodaju putem interneta, takođe potvrđujemo i garantujemo da će sva naručena roba biti poslata u dogovorenom roku krajnjem kupcu. Apotekaonline garantuje da u plaćenu cenu dostave ulaze troškovi carine i kuririske službe, zemlje izvoza (Srbije).

Apotekaonline ne može da garantuje i ne zna da li će postojati troškovi uvozne carine, ovo zavisi od specifičnosti paketa kao i od odluke same carine zemlje uvoznika (kupca). Apotekaonline se odriče odgovornosti ukoliko iz bilo kog razloga Carina zemlje uvoznika ne želi da ocarini paket. Apotekaonline u ovom slučaju zadržava pravo da refundira novac kupcu umanjen za sve troškove uvozne i izvozne carine kao i troškove poštarine u momentu kada paket bude vraćen.

Posebna napomena - Zbog specificnosti robe preporucujemo da prethodno proverite sa Carinom u svojoj zemlji da li mozete da uvezete artikal koji Vas zanima( posebnu paznju obratite na proizvode koji se uzimaju oralno jer bez obzira sto su registrovani kao Dijetetski suplementi i slobodni su u prodaji, svaka zemlja , svaka Carina ima svoje lokalne propise i moze da se dogodi da uvoz istih nije dozvoljen. Ukoliko Carina ne dozvoli uvoz određenih artikala , ukoliko su troskovi vraćanja paketa veci od vrednosti robe, Apotekaonline zadrzava pravo da ne prihvati povrat robe, u ovoj situaciji Apotekaonline nece biti u mogucnosti da izvrsi refundaciju novca jer smo Vas blagovremeno obavestili o mogucoj situaciji .Ukoliko je vrednost paketa veca od troskova koji nastaju pri povratu paketa bice refundiran iznos umanjen za povratne toskove.

Kreiranjem narudžbenice automatski prihvatate ove Posebne uslove za narudžbine iz inostranstva (van teritorije Republike Srbije).