Apotekaonline
Korpa

TYLOLHOT KESICE

TYLOLHOT KESICE
Slični proizvodi
Proizvod trenutno nemamo na stanju ili online prodaja nije dozvoljena.

Pogledajte blok ispod gde možete pronaći proizvode koji su slični ili imaju slična dejstva kao proizvod na čijoj se stranici nalazite.
0,00 RSD
 • Lager: Zabrana online prodaje
 • Brend: NOBEL FARMA
 • Šifra proizvoda: BR-262

Opis proizvoda

Prodaja ovog leka  zabranjena je putem interneta zakonom Republike Srbije , dok je oglašavanje istog putem interneta dozvoljeno isključivo kao podsetnik i ima svrhu informisanja.

PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA LEKA, ODNOSNO MEDICINSKOG SREDSTVA Sl. Gl. RS", br.79/2010 MOŽETE POGLEDATI OVDE.

 

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje suvažne za Vas.

Ovaj lek možete kupiti bez lekarskog recepta, za lečenje blažih bolesti bez pomoći Vašeg lekara. Pored toga, potrebno je da pažljivo koristite ovaj lek kako bi od njega dobili najbolje rezultate. Ako Vam je potrebna još neka dodatna informacija ili savet, obratite se lekaru, farmaceutu. Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, obavezno posetite Vašeg lekara.

Šta je lek Tylol Hot i čemu je namenjen:
Lek Tylol Hot je indikovan za ublažavanje simptoma prehlade, gripa kao što su nazalna kongestija (zapušen nos), kijanje, curenje nosa, povišena telesna temperatura, glavobolja i bol u mišićima i zglobovima.

Lek Tylol Hot ne smete koristiti kod:
-   postojanja preosetljivosti na bilo koji sastojak leka
-   dece mlađe od 18 godina
-   ozbiljnog oštećenja jetre ili bubrega
-   određenih oblika povišenog očnog pritiska (glaukoma zatvorenog ugla)
Lek Tylol Hot ne smete koristiti ako uzimate ili ste u poslednje dve nedelje uzimali istovremeno inhibitore monoaminooksidaze - MAO inhibitore (za lečenje depresije). Obavezno konsultujte Vašeg lekara. Takođe, lek Tylol Hot ne treba da uzimaju pacijenti sa teškim srčanim poremećajima, šećernom bolešću (dijabetes melitusom), bronhijalnom astmom, povišenim očnim pritiskom (glaukomom), pojačanom funkcijom štitne žlezde (hipertireozom) i visokim krvnim pritiskom (hipertenzijom). Lek Tylol Hot ne treba koristiti u periodu trudnoće i dojenja.
Ukoliko niste sigurni, obratite se vašem lekar uili farmaceutu.

Kada uzimate lek Tylol Hot, posebno vodite računa:
Ako imate neko oboljenje jetre, bubrega, srca i pluća ili anemiju, lek treba da koristite isključivo pod nadzorom lekara. Pacijenti koji se leče lekovlma protiv hipertenzije ili protiv depresije, treba da se posavetuju sa lekarom. Lek Tylol Hot ne treba uzimati za lećenje oboljenja kod kojih se ponavlja povišena telesna temperatura u trajanju više od 3 dana iznad 39,5°C, osim kada to lekar preporuči. Lek Tylol Hot (odnosno njegov sastojak pseudoefedrin) ne dovodi do povišenja krvnog pritiska kod osoba sa normalnim pritiskom. Primena ovog leka može imati stimulativno dejstvo na CNS, pa je potrebno oprezno ga primenjivati kod pacijenata sa epilepsijom. Konsultujte Vašeg lekara ukoliko imate epilepsiju (padavicu).
Ovaj lek sadrži pseudoefedrin, paracetamol i hlorfenamin. Drugi lekovi protiv prehlade i gripa takođe sadrže ove supstance. Nemojte kombinovati ove lekove kako ne biste prekoračili preporučene dnevne doze. Konsultujte Vašeg lekara. Ne uzimajte ovaj lek bez konsultacije sa lekarom ili farmaceutom ukoliko konzumirate više od tri alkoholna pića dnevno ili imate oštećenje jetre uzrokovano alkoholom.
Ukoliko ne osetite poboljšanje, ili Vam se stanje pogorša, obratite se Vašem lekaru. Nemojte uzimati ovaj lek duže od 3 dana u kontinuitetu.

Primena drugih lekova:
Mollmo Vas kontaktirajte Vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzimali neke druge lekove, uključujući i one koji se ne propisuju na recept. Istovremena primena leka Tylol Hot i drugih lekova može dovesti do interakcije. Kada se uzima u preporučenim dozama lek Tylol Hot ne dovodi do poremećaja ako se uzima sa drugim lekovima. Ako se unose veće doze i lečenje traje duže nego što je preporučeno, paracetamol može da reaguje sa oralnim antikoagulansima i fenotiazinima. Alkohol, barbiturati i antidepresivi mogu da pojačaju štetna dejstva paracetamola na jetru. Kod pacijenata koji uzimaju antiepileptike kao što su karbamazepin, fenobarbiton, fenitoin ili primidon, dozu paracetamola treba smanjiti. Obavezno konsultujte Vašeg lekara.
Hlorfenamin može usporiti metabolizam fenitoina u jetri, i tako povećati njegovu koncentraciju u plazmi. Hlorfenamin ima aditivno depresorno dejstvo na centralni nervni sistem ako se unosi sa alkoholom, barbituratima, hipnoticima, opioidnim analgeticima, anksioliticima i antipsihoticima. Krvni pritisak se može povećati kao posledica istovremene primene pseudoefedrina sa drugim lekovima koji smanjuju otok sluznice, tricikličnim antidepresivima, lekovima za smanjenje apetita, amfetaminskim psihostimulansima i MAO inhibitorima. Metildopa, i adrenergički blokatori, gvanetidin mogu izgubiti efikasnost ako se daju istovremeno sa pseudoefedrinom. Sedativni antihistaminici imaju aditivno antimuskarinsko dejstvo kada se primene u kombinaciji sa antimuskarinskim lekovima kao što su atropin i neki antidepresivi (triciklični i inhibitori MAO). Ukoliko koristite neke od gore navedenih lekova obratite se Vašem lekaru.

Primena leka Tylol Hot u periodu trudnoće i dojenja:
Lek Tylol Hot ne treba koristiti u periodu trudnoće i dojenja.

Uticaj leka Tylol Hot na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama:
Pospanost se može javiti tokom terapije lekom Tylol Hot, stoga se mora voditi računa tokom vožnje automobila i rada na opasnim mašinama. Istovremeno uzimanje leka Tylol Hot sa alkoholom treba izbegavati, jer to može dovesti do dodatnog smanjenja pažnje.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Tylol Hot:
Lek Tylol Hot sadrži saharozu. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

Kako se upotrebljava lek Tylol Hot:
Odrasle osobe: 1 kesica šumećih granula (paracetamol 500 mg + pseudoefedrin hidrohlorid 60 mg + hlorfenamin maleat 4 mg) na 8 sati. Maksimalna preporučena doza je 4 kesice.
Uputstvo za upotrebu: Sadržaj kesice rastvoriti u čaši tople vode i odmah popiti. Ne preporučuje se kontinuirana primena duže od 3 dana. Ukoliko simptomi traju duže od tri dana ili se pogoršavaju, obratite se Vašem lekaru, Nije namenjen za primenu kod dece.

Ako ste uzeli više leka Tylol Hot nego što je trebalo:
Ako ste uzeli više od propisane doze čak iako se osećate dobro, odmah kontaktirajte Vašeg lekara ili farmaceuta, jer postoji rizik od odloženih ozbiljnih oštećenja jetre. Uvek ponesite sa sobom pakovanje leka sa uputstvom, bez obzira da li je u njemu ostalo još leka ili ne.
Predoziranje paracetamolom, aktivnom supstancom leka Tylol Hot, može se manifestovati u početku (prvi dan) mučninom, povraćanjem, znojenjem, pospanošću i osećanjem opšte slabosti. lako pacijent drugog dana može subjektivno biti bolje, oštećenje jetre se može produbiti do nastanka hepatičke kome trećeg dana.
Predoziranje hlorfenamin maleatom, aktivnom supstancom leka Tylol Hot može izazvati crvenilo llca, poremećaj koordinacije, podrhtavanje mišića, proširene zenice, suva usta, zatvor, visoku temperaturu, halucinacije, komu, prestanak disanja, kardiovaskularni kolaps.
Predoziranje pseudoefedrinom rezultira simptomima kao što su: uzbuđenje, razdražljivost, nemir, tremor (drhtanje), halucinacije, hipertenzija (povišen krvni pritisak), palpitacije (lupanje srca), aritmije (nepravilan srčani ritam) i otežano mokrenje. U teškim slučajevima javlja se psihoza, konvulzije (napadi), koma i hipertenzivna kriza. Nivoi kalijuma u serumu mogu biti niski usled niske razmene ekstracelulamog i intracelulamog kalijuma.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Tylol Hot:
Ako ste zaboravlli da uzmete lek na vreme, možete nastaviti tako što ćete popiti 1 kesicu leka Tylol Hot, ali posle toga opet treba da prođe najmanje 6 časova pre nego što uzmete sledeću dozu. Nikada ne treba da uzmete više od 4 keslce za 24 časa.

Moguća neželjena dejstva:
Kao i svi lekovi, i lek Tylol Hot može imati neželjena dejstva, mada se ne moraju ispoljiti kod svih.
Neželjena dejstva su klasifikovana prema frekvenci javljanja i prema tkz. System Organ Class (SOC) podeli.
Kategorije frekventnosti su definisane prema sledečoj konvenciji:

 • Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)
 • Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)
 • Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek)
 • Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)
 • Veoma retka neželjena dejstva (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)


Neželjena dejstva koja se mogu javiti na aktivnu supstancu pseudoefedrin:
Kardiovaskulami poremećaji: tahikardija (ubrzani rad srca), palpitacija (lupanje srca), druge srčane nepravilnosti. Gastrointestinalni poremećaji: mučnina i/ili povraćanje.
Opšti poremećaji i promene na mestu aplikacije: razdražljivost. Poremećaji imunog sistema: hipersenzitivnost (preosetljivost), uključujući i ukrštenu reakciju preosetljivosti sa drugim simpatomimeticima.
Poremećaji nervnog sistema: glavobolja, tremor (drhtanje), anksioznost (zabrinutost), nemir, razdražljivost, nesanica, halucinacije (naročito kod dece) i paranoidne ideje.
Psihijatrijski poremećaji: poremećaj spavanja.
Poremečaji renalnog i urinamog sistema: poteškoće u mokrenju, uključujući zadržavanje mokraće.
Poremećaji kože i potkožnog tkiva: kožne reakcije, uključujući osip. Vaskulame bolesti: hipertenzija (povišen krvni pritisak).

Neželjena dejstva koja se mogu javiti na aktivnu supstancu paracetamol:
Neželjena dejstva koja su u vezi sa primenom paracetamola, rangirana su prema učestalosti javljanja i organskim sistemima:

Organski sistem

Veoma retko

Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

Trombocitopenija (smanjen broj trombocita)

Poremečaji imunog sistema

Anafilaksa, reakcije preosetljivosti uključujući angioedem i Stevens-Johnson sindrom

Respiratomi, torakalni i poremećaji medijastinuma

Bronhospazam (otežano disanje zbog grča u bronhijama) kod pacijenata osetljivih na aspirin ili druge NSAIL

Hepatobilijarni poremećaji

Insuficijencija (slabost) jetre

 Neželjena dejstva koja se mogu javiti na aktivnu supstancu hlorfenamin:
Kardiološki poremećaji:
Retko: palpitacije (lupanje srca), tahikardija (ubrzani rad srca), aritmije
Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema:
Retko: hemolitička anemija i drugi poremećaji krvi Poremećaji nervnog sistema:
Često: sedacija koja varira od blage pospanosti do dubokog sna
Povremeno: glavobolje, smanjena sposobnost koncentrisanja
Retko: poremećaj koordinacije
Poremećaji oka:
Povremeno: zamućeni vid
Poremećaji uha i centra za ravnotežu:
Retko: tinitus (zujanje u ušima)
Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji:
Retko: gust bronhijalni sekret
Gastrointestinalni poremećaji:
Povremeno: mučnina, povraćanje, dijareja (proliv), bol u stomaku, dispepsija (poremećaj varenja), anoreksija i suva usta
Poremećaji bubrega i urinarnog sistema:
Povremeno: zadržavanje mokraće
Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva:
Retko: reakcije preosetljivosti uključujući eksfolijativni dermatitis, fotosenzitivnost i reakcije na koži, kao što je urtikarija (koprivnjača)
Poremećaji muskuloskeletnog sistema i vezivnog tkiva:
Retko: trzanje i mišićna slabost
Vaskularni poremećaji:
Retko: hipotenzija (nizak krvm pritisak)
Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene:
Povremeno: zamor
Retko: nesvestica, stezanje u grudima i iritabilnost
Hepatobilijarni poremećaji:
Retko: hepatitis (zapaljenje jetre), uključujući žuticu
Psihijatrijski poremećaji:
Retko: depresija i noćne more. Mogu da se jave paradoksikalna eksitacija i konfuziona psihoza kod starijih pacijenata.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Rok upotrebe:
3 godine.
Lek se ne može upotrebiti posle isteka roka upotrebe koji je označen na pakovanju.

Čuvanje:
Lek Tylol Hot treba čuvati van domašaja dece!
Ovaj medicinski proizvod ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Šta sadrži lek Tylol Hot:
Jedna kesica leka sadrži sledeće aktivne supstance: pseudoefedrin 60mg, paracetamol 500mg, hlorfenamin 4mg. Pomoćne supstance: saharoza; vinska kiselina; natrijum- hidrogenkarbonat; limunska kiselina, bezvodna; aroma limuna; natrijum-karbonat, bezvodni; natrijum-benzoat; povidon K30; quinoline Yellow C.l. 47005.

Kako izgleda lek Tylol Hot i sadržaj pakovanja:
Granulirani prašak sa granulama beličasto-žute boje i belim, bezbojnim kristalima, mirisa na limun.
Primamo pakovanje je troslojna kesica (Poliester (PET)/AI/LLDPE). Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 6 ili 12 kesica.

Pakovanje: 6 kesica

Proizvodač:
NOBELFARMA Sancaklar 81100, Duzce, Turska

Režim izdavanja leka:
Lek se može izdavati bez lekarskog recepta

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo.O indikacijama,merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.
 

 

 

Napišite recenziju
Molimo Vas prijavite se ili se registrujte da biste napisali recenziju.

Apoteka Online ima potpisan ugovor sa kurirskom službom Daily Express i isporuka se vrši na teritoriji Republike Srbije putem ove službe. Izvoz robe za inostrane zemlje vrši se putem usluge DHL i PostExport.

Za sve narudžbine primljene do 12h od ponedeljka do petka, okvirni rok isporuke je 2-4 radna dana za celu teritoriju Republike Srbije. U slučaju da je narudžbina izvršena preko vikenda (subotom i nedeljom), dostava se vrši kao i za narudžbine primljene u ponedeljak - dakle idući radni dan.

Isporuke se ne vrše subotom i nedeljom.

Dodatne informacije

Artikli će biti zapakovani tako da ne mogu biti oštećeni uobičajenim rukovanjem robom u transportu. Prilikom preuzimanja proizvoda kupac je dužan proveriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati kuriru koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva spoljašnja oštećenja. Sve naknadne reklamacije proizvoda zbog oštećenja nastalih prilikom dostave neće biti uvažena.

Prilikom preuzimanja proizvoda, kupac je obavezan potpisati otpremnicu koju uzima dostavni radnik Daily Express-a. Otpremnica se smatra potvrdom o dostavi i preuzimanju robe.

Kurirska služba isporučuje robu do adrese, tj. ne unosi u stambeni prostor.


Ograničenja isporuke robe

Isporuka artikala kupljenih na sajtu www.apotekaonline.rs se vrši isključivo putem kurirske službe Daily Express na teritoriji Republike Srbije. Isporuka van teritorije Republike Srbije, odnosno izvoz robe, obavlja se isključivo putem usluge DHL i PostExport Pošte Srbije.


Cena isporuke

Za teritoriju Republike Srbije:

Za naručenu robu iznosa do 5.000,00 RSD, dostava se naplaćuje 260,00 RSD (u cenu je uračunat PDV). Za robu čija je vrednost preko 5.000,00 RSD, dostava je besplatna.

Za internacionalnu dostavu:

Za izvoz robe u inostranstvo putem PostExport usluge Pošte Srbije cena dostave iznosi za:

 • I Zonu (Slovenija, Hrvatska, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija) - 1.280,00 RSD
 • II Zonu (Ostale zemlje Evrope) - 1.790,00 RSD
 • III Zonu (Azija, Afrika, Amerika, Australija i ostale zemlje) - 2.650,00 RSD

Rok isporuke je 15 dana ili više (u zavisnosti od zemlje isporuke)

Za izvoz robe u inostranstvo putem DHL usluge cena dostave iznosi 3300 RSD. Rok isporuke je 1-5 radnih dana (u zavisnosti od države u koju se vrši isporuka)

Cena dostave je sa porezom. Cena uključuje dostavu paketa na adresu kupca sa pripadajućim porezom i carinom na teret prodavca. Mogući dodatni trošak može biti carina na teret kupca u zavisnosti od zemlje u koju se paket šalje.

Za sva dodatna pitanja, reklamacije ili proveru trenutne lokacije vaše pošiljke, molimo Vas da nas kontaktirate na sledeću e-mail adresu: [email protected]

Republika Srbija - Cena dostave ili besplatna dostava uključuje dostavu paketa do 5kg težine na adresu kupca. Za pakete preko 5kg težine i pakete većih dimenzija moguća je doplata za koju će kupac svakako biti obavešten nakon izvršene provere sa kurirskim službama. Molimo Vas odgovorite na ovaj E-Mail ukoliko imate dodatnih pitanja.

Inostranstvo - Cena uključuje dostavu paketa do 2kg težine na adresu kupca sa pripadajućim porezom i carinom na teret prodavca. Mogući dodatni trošak može biti carina na teret kupca u zavisnosti od zemlje u koju se paket šalje. Za pakete preko 2kg težine i pakete većih dimenzija moguća je doplata za koju će kupac svakako biti obavešten nakon izvršene provere sa kurirskim službama. 


Posebni uslovi za narudžbine iz inostranstva

Apotekaonline potvrđuje da su svi artikli na portalu www.apotekaonline.rs slobodni za prodaju putem interneta, takođe potvrđujemo i garantujemo da će sva naručena roba biti poslata u dogovorenom roku krajnjem kupcu. Apotekaonline garantuje da u plaćenu cenu dostave ulaze troškovi carine i kuririske službe, zemlje izvoza (Srbije).

Apotekaonline ne može da garantuje i ne zna da li će postojati troškovi uvozne carine, ovo zavisi od specifičnosti paketa kao i od odluke same carine zemlje uvoznika (kupca). Apotekaonline se odriče odgovornosti ukoliko iz bilo kog razloga Carina zemlje uvoznika ne želi da ocarini paket. Apotekaonline u ovom slučaju zadržava pravo da refundira novac kupcu umanjen za sve troškove uvozne i izvozne carine kao i troškove poštarine u momentu kada paket bude vraćen.

Posebna napomena - Zbog specificnosti robe preporucujemo da prethodno proverite sa Carinom u svojoj zemlji da li mozete da uvezete artikal koji Vas zanima( posebnu paznju obratite na proizvode koji se uzimaju oralno jer bez obzira sto su registrovani kao Dijetetski suplementi i slobodni su u prodaji, svaka zemlja , svaka Carina ima svoje lokalne propise i moze da se dogodi da uvoz istih nije dozvoljen. Ukoliko Carina ne dozvoli uvoz određenih artikala , ukoliko su troskovi vraćanja paketa veci od vrednosti robe, Apotekaonline zadrzava pravo da ne prihvati povrat robe, u ovoj situaciji Apotekaonline nece biti u mogucnosti da izvrsi refundaciju novca jer smo Vas blagovremeno obavestili o mogucoj situaciji .Ukoliko je vrednost paketa veca od troskova koji nastaju pri povratu paketa bice refundiran iznos umanjen za povratne toskove.

Kreiranjem narudžbenice automatski prihvatate ove Posebne uslove za narudžbine iz inostranstva (van teritorije Republike Srbije).

Tagovi: tylolhot , kesice , br-262