Apotekaonline
Korpa

TANAKAN 30, 90 TABLETA

TANAKAN 30, 90 TABLETA
Slični proizvodi
Proizvod trenutno nemamo na stanju ili online prodaja nije dozvoljena.

Pogledajte blok ispod gde možete pronaći proizvode koji su slični ili imaju slična dejstva kao proizvod na čijoj se stranici nalazite.
0,00 RSD
  • Lager: Zabrana online prodaje
  • Brend: OSTALO
  • Šifra proizvoda: BR-563210

Dostupne opcije

Opis proizvoda

Prodaja ovog leka  zabranjena je putem interneta zakonom Republike Srbije , dok je oglašavanje istog putem interneta dozvoljeno isključivo kao podsetnik i ima svrhu informisanja.

PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA LEKA, ODNOSNO MEDICINSKOG SREDSTVA Sl. Gl. RS", br.79/2010 MOŽETE POGLEDATI OVDE.

 

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Standardizovani suvi ekstrakt iista Ginkgo Biloba EGb 761 Obložene tablete, 30 x 40 mg Obložene tablete, 90 x 40 mg

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Tanakan . da biste sa njim postigli najbolje rezultate.
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje morate se obratiti svom lekaru.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
-  Šta je lek Tanakan® i čemu je namenjen
-  Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tanakan®
-  Kako se upotrebljava lek Tanakan®
-  Moguća neželjena dejstva
-  Kako čuvati lek Tanakan®
-  Dodatne informacije

1. ŠTA JE LEK TANAKAN’ IČEMU JE NAMENJEN?
Tanakan® sadrži kao aktivnu supstancu suvi ekstrakt lista Ginkgo biloba u količini od 40 mg po jednoj tableti i koristi se kao pomoćni lek (namenjen je za lečenje i poboljšanje) u terapiji demencije (zaboravnosti), vrtoglavice i zujanja u ušima koji su posledica poremećaja krvnih sudova i cirkulacije, i kod okluzivnog oboljenja perifernih arterija (začepljenje krvnih sudova kao posledica postojećeg oboljenja).

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa ovim lekom, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.

Lek Tanakan® ne smete koristiti:
-  Ako ste preosetljivi na ekstrakt lista Ginkgo biloba ili bilo koju drugu komponentu leka,
-  Ukoliko postoji mogućnost pojave krvarenja u mozgu,
-  Ako ste imali krvarenje.
-  Lek se ne sme davati deci mlađoj od 12 godina.

Ukoliko imate nekih pitanja ili sumnji, obratite se lekaru za savet.

Kada uzimate lek Tanakan®, posebno vodite računa:

U slučaju patološke tendencije krvarenja (hemoragijska dijateza), kao i u slučaju istovremene terapije antikoagulansima (lekovi koji sprečavaju zgrušavanje krvi), ovaj lek se može upotrebljavati samo ako Vam je lekar to preporučio.

Primena ovog leka se mora obustaviti pre hirurških zahvata. Obavestite Vašeg lekara na vreme ukoliko uzimate ovaj lek a treba da budete podvrgnuti nekom hirurškom zahvatu.

Dugotrajnom primenom proizvoda na bazi ekstrakta lista Ginkgo bilobe povećava se rizik od pojave krvarenja.

Ne postoji dovoljno informacija o primeni leka Ginkgo bilobe kod depresivnog raspoloženja i glavobolje koja nije u okviru sindroma demencije.

U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se lekaru pre primene ovog leka.

Primena drugih lekova:

Imajte u vidu da se ove informađje mogu odnositi i na lekove koje više ne uzimate, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.

Istovremena primena ovog leka sa lekovima koji inhibiraju koagulaciju krvi (poput fenprokumona, acetilsalicilne kiseline i drugih nesteroidnih antiinflamatornih lekova) može pojačati njihovo dejstvo. Ukoliko je to Vaš slučaj, mora se pažljivo pratiti Vaše stanje i ako se pojave prvi znaci preosetljivosti ili hemoragije, prekinite sa primenom ovog leka i odmah se obratite Vašem lekaru.

Placebo kontrolisana, dvostruko-slepa studija tokom 7 dana na 50 zdravih dobrovoljaca nije donela bilo kakve dokaze o interakciji ekstrakta lista Ginkgo biloba (u dnevnoj dozi od 240 mg) sa acetilsalicilnom kiselinom (primenjenoj u dnevnoj dozi od 50 mg).

Uzimanje ieka Tanakan® sa hranom ili pićima:

Tablete treba progutati bez žvakanja uz dovoljno tečnosti (preporučljivo uz čašu vode), posle obroka. Primena leka Tanakan' u periodu trudnoće i dojenja

Pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Ukoliko ste trudni ili želite da ostanete u drugom stanju, recite to svom lekaru.

Studije na životinjama nisu donele bilo koje dokaze o embriotoksičnosti ili teratogenom dejstvu ovog leka. S obzirom da nema raspoloživih iskustava u vezi sa primenom leka tokom trudnoće i dojenja kod žena, primena leka nije u potpunosti obrazložena pa je treba izbegavati. Ukoliko je primena neophodna. potencijalne koristi od terapije tokom trudnoće moraju biti pažljivo odmerene u odnosu na mogući rizik. Nije poznato da li se sastojci ekstrakta lista Ginkgo biloba izlučuju u majčino mleko.

Uticaj leka Tanakan na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama:

Tanakan® nema uticaja na Vašu sposobnost upravljanja motornim vozilom ili mašinama. Ipak, uzimajući u obzir prirodu osnovne bolesti zbog koje upotrebljavate Tanakan® (npr. vrtoglavica, demencija, itd...), upravljanje motornim vozilom ili mašinama treba izbegavati.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Tanakan:

Tanakan obložene tablete sadrže laktozul

Sindrom demencije
-  Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina uzimaju 120-240 mg ekstrakta lista Ginkgo biloba na dan, odnosno 1-2 obložene tablete 3 puta na dan.
-  Terapija treba da traje najmanje 12 nedelja. Sa primenom leka treba nastaviti nakon ovog perioda samo ukoliko se konstatuje da lek dovodi do poboljšanja stanja pacijenta.

Okluzivno oboijenje perifernih arterija, vrtoglavica i zujanje u ušima vaskularnog porekla
-  Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina uzimaju 120-160 mg ekstrakta lista Ginkgo biioba na dan, odnosno 1 obložena tableta 3 puta na dan ili 2 obložene tablete 2 puta na dan.
-  Trajanje terapije kod okluzivnog oboljenja perifernih arterija od najmanje 6 nedelja je preduslov za produženje distance hodanja.
-  Kod vrtoglavice i zujanja u ušima terapija treba da traje 6-8 nedelja. Duža primena nije terapijski opravdana.

Tablete treba progutati bez žvakanja uz dovoljno tečnosti (preporučljivo uz čašu vode), posle obroka. Lek se može izdavati i bez lekarskog recepta.

Pre prve upotrebe konsultovati lekara.

Ako ste uzeli više leka Tanakan® nego što je trebalo:

U slučaju predoziranja, simptomi opisani u odeljku 4. „Moguća neželjena dejstva" mogu se javiti sa povećanim obimom i jačinom.

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Tanakan® nego što bi trebalo:

Odmah razgovarajte sa Vašim lekarom koji će po potrebi preduzeti određene terapijske mere u skladu sa Vašim stanjem!

Ako ste zaboravili da uzmete lek Tanakan:

Ukoliko zaboravite da uzmete lek, nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

Ako naglo prestanete da uzimate lek Tanakan®
Treba da budete strpljivi i redovno uzimate Vaš lek dok se ne javi terapijsko poboljšanje, neki put i posle par nedelja. Ako naglo obustavite uzimanje bilo kog leka Vaši simptomi zbog kojih ste započeli terapiju se mogu vratiti ili čak biti pojačani.

Ako imate bilo koja pitanja u vezi sa prekidanjem terapije, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.

MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA:

Kao i svi lekovi, Tanakan® može imati neželjena dejstva.

Procena neželjenih dejstava leka se zasniva na sledećim informacijama o njihovoj učestalosti:

Veoma retka (≤ 0,01%), uključujući izolovane slučajeve

Retka (≥ 0,01% do < 0,1%)

Povremena ( 0,1% do < 1%)

Česta ( 1% do < 10%)

Veomačesta(10%)

Veoma retko tokom terapije, posebno pri istovremenoj primeni sa antikoagulansima poput fenprokumona, acetilsalicilne kiseline i drugih nesteroidnih antiinflamatornih lekova, javljala su se krvarenja u mozgu, želudačnocrevnom traktu i oku.

Blage želudačno-crevne tegobe, glavobolja ili alergijske reakcije na koži su veoma retko primećene nakon primene proizvoda na bazi ekstrakta lista Ginkgo bilobe.

Ukoliko se pojave prvi znaci preosetljivosti ili krvarenja, prekinite sa primenom ovog leka i odmah se obratite Vašem lekaru.

Ukoliko primetite bilo koje navedeno neželjeno dejstvo ili neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu a može biti povezano sa upotrebom leka Tanakan® prestanite sa uzimanjem leka i obratite se Vašem lekaru.

Držite Tanakan® van domašaja dece!

Rok upotrebe:

Rok upotrebe Tanakan® obloženih tableta je 4 godine.

Nemojte upotrebljavati lek nakon isteka datuma naznačenog na pakovanju.

Čuvanje:

Tanakan® treba čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage.

DODATNE INFORMACIJE Šta sadrži lek Tanakan®:

Jedna Tanakan® obložena tableta sadrži sledeće aktivne supstance:|
Suvi ekstrakt lista Ginkgo Biloba, standardizovan na 24 % ginkgo heterozida i 6 % ginkgolida i bilobalida 40 mg

Tanakan® obložena tableta sadrži sledeće pomoćne supstance (po jednom tabletnom jezgru):
-  Laktoza.monohidrat      82.50mg
-  Celuloza, mikrokristaina          50.00mg
-  Skrob kukuruzni           37.00mg
-  Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni      28.00mg
-  Talk     11.25mg
-  Magnezijum-stearat      25,00mg

Tanakan® obložena tableta sadrži još i sledeće pomoćne supstance (po jednoj tableti od 260.00 mg):
Hipromeloza       6.000mg
Makrogol 400      1.500mg
Makrogol 6000    1.500mg
Titan-dioksid (E171)    1.025mg
Gvožđe-(lll)-oksid, crveni (E172)     0.650mg

Kako izgleda lek Tanakan® i sadržaj pakovanja?
Tanakan® obložene tablete su crvenkasto-braon boje i spakovane su u blister pakovanje od po 15 obloženih tableta.

Jedna kutija od 30 obloženih tableta po 40 mg sadrži 2 blister pakovanja.

Jedna kutija od 90 obloženih tableta po 40 mg sadrži 6 blister pakovanja.

Nosilac dozvole i proizvođač:
Nosilac dozvole za stavljanje u promet: PharmaSwiss d.o.o., Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o., Milorada Jovanovića 9, Beograd, Srbija Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Mart, 2009.

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati i bez lekarskog recepta.

Pre prve upotrebe konsultovati lekara.

Broj i datum dozvole:

Tanakan®, obložene tablete, 30 x 40 mg O.br. 1085/2009/12, od 31.03.2009.

Tanakan®, obložene tablete, 90x40 mg O.br. 1084/2009/12, od 31.03.2009.

Pre upotrebe detaljno procitati uputstvo! O indikacijama, merama opreza i nezeljenim reakcijama na lek,posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom!

 

Napišite recenziju

Molimo Vas prijavite se ili se registrujte da biste napisali recenziju.

Apoteka Online ima potpisan ugovor sa kurirskom službom Daily Express i isporuka se vrši na teritoriji Republike Srbije putem ove službe. Izvoz robe za inostrane zemlje vrši se putem usluge DHL i PostExport.

Za sve narudžbine primljene do 12h od ponedeljka do petka, okvirni rok isporuke je 2-4 radna dana za celu teritoriju Republike Srbije. U slučaju da je narudžbina izvršena preko vikenda (subotom i nedeljom), dostava se vrši kao i za narudžbine primljene u ponedeljak - dakle idući radni dan.

Isporuke se ne vrše subotom i nedeljom.

Dodatne informacije

Artikli će biti zapakovani tako da ne mogu biti oštećeni uobičajenim rukovanjem robom u transportu. Prilikom preuzimanja proizvoda kupac je dužan proveriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati kuriru koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva spoljašnja oštećenja. Sve naknadne reklamacije proizvoda zbog oštećenja nastalih prilikom dostave neće biti uvažena.

Prilikom preuzimanja proizvoda, kupac je obavezan potpisati otpremnicu koju uzima dostavni radnik Daily Express-a. Otpremnica se smatra potvrdom o dostavi i preuzimanju robe.

Kurirska služba isporučuje robu do adrese, tj. ne unosi u stambeni prostor.


Ograničenja isporuke robe

Isporuka artikala kupljenih na sajtu www.apotekaonline.rs se vrši isključivo putem kurirske službe Daily Express na teritoriji Republike Srbije. Isporuka van teritorije Republike Srbije, odnosno izvoz robe, obavlja se isključivo putem usluge DHL i PostExport Pošte Srbije.


Cena isporuke

Za teritoriju Republike Srbije:

Za naručenu robu iznosa do 5.000,00 RSD, dostava se naplaćuje 260,00 RSD (u cenu je uračunat PDV). Za robu čija je vrednost preko 5.000,00 RSD, dostava je besplatna.

Za internacionalnu dostavu:

Za izvoz robe u inostranstvo putem PostExport usluge Pošte Srbije cena dostave iznosi za:

  • I Zonu (Slovenija, Hrvatska, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija) - 1.280,00 RSD
  • II Zonu (Ostale zemlje Evrope) - 1.790,00 RSD
  • III Zonu (Azija, Afrika, Amerika, Australija i ostale zemlje) - 2.650,00 RSD

Rok isporuke je 15 dana ili više (u zavisnosti od zemlje isporuke)

Za izvoz robe u inostranstvo putem DHL usluge cena dostave iznosi 3300 RSD. Rok isporuke je 1-5 radnih dana (u zavisnosti od države u koju se vrši isporuka)

Cena dostave je sa porezom. Cena uključuje dostavu paketa na adresu kupca sa pripadajućim porezom i carinom na teret prodavca. Mogući dodatni trošak može biti carina na teret kupca u zavisnosti od zemlje u koju se paket šalje.

Za sva dodatna pitanja, reklamacije ili proveru trenutne lokacije vaše pošiljke, molimo Vas da nas kontaktirate na sledeću e-mail adresu: info@apotekaonline.rs

Republika Srbija - Cena dostave ili besplatna dostava uključuje dostavu paketa do 5kg težine na adresu kupca. Za pakete preko 5kg težine i pakete većih dimenzija moguća je doplata za koju će kupac svakako biti obavešten nakon izvršene provere sa kurirskim službama. Molimo Vas odgovorite na ovaj E-Mail ukoliko imate dodatnih pitanja.

Inostranstvo - Cena uključuje dostavu paketa do 2kg težine na adresu kupca sa pripadajućim porezom i carinom na teret prodavca. Mogući dodatni trošak može biti carina na teret kupca u zavisnosti od zemlje u koju se paket šalje. Za pakete preko 2kg težine i pakete većih dimenzija moguća je doplata za koju će kupac svakako biti obavešten nakon izvršene provere sa kurirskim službama. 


Posebni uslovi za narudžbine iz inostranstva

Apotekaonline potvrđuje da su svi artikli na portalu www.apotekaonline.rs slobodni za prodaju putem interneta, takođe potvrđujemo i garantujemo da će sva naručena roba biti poslata u dogovorenom roku krajnjem kupcu. Apotekaonline garantuje da u plaćenu cenu dostave ulaze troškovi carine i kuririske službe, zemlje izvoza (Srbije).

Apotekaonline ne može da garantuje i ne zna da li će postojati troškovi uvozne carine, ovo zavisi od specifičnosti paketa kao i od odluke same carine zemlje uvoznika (kupca). Apotekaonline se odriče odgovornosti ukoliko iz bilo kog razloga Carina zemlje uvoznika ne želi da ocarini paket. Apotekaonline u ovom slučaju zadržava pravo da refundira novac kupcu umanjen za sve troškove uvozne i izvozne carine kao i troškove poštarine u momentu kada paket bude vraćen.

Posebna napomena - Zbog specificnosti robe preporucujemo da prethodno proverite sa Carinom u svojoj zemlji da li mozete da uvezete artikal koji Vas zanima( posebnu paznju obratite na proizvode koji se uzimaju oralno jer bez obzira sto su registrovani kao Dijetetski suplementi i slobodni su u prodaji, svaka zemlja , svaka Carina ima svoje lokalne propise i moze da se dogodi da uvoz istih nije dozvoljen. Ukoliko Carina ne dozvoli uvoz određenih artikala , ukoliko su troskovi vraćanja paketa veci od vrednosti robe, Apotekaonline zadrzava pravo da ne prihvati povrat robe, u ovoj situaciji Apotekaonline nece biti u mogucnosti da izvrsi refundaciju novca jer smo Vas blagovremeno obavestili o mogucoj situaciji .Ukoliko je vrednost paketa veca od troskova koji nastaju pri povratu paketa bice refundiran iznos umanjen za povratne toskove.

Kreiranjem narudžbenice automatski prihvatate ove Posebne uslove za narudžbine iz inostranstva (van teritorije Republike Srbije).