Apotekaonline
Korpa

PANLAX TABLETE

PANLAX TABLETE
Slični proizvodi
Proizvod trenutno nemamo na stanju ili online prodaja nije dozvoljena.

Pogledajte blok ispod gde možete pronaći proizvode koji su slični ili imaju slična dejstva kao proizvod na čijoj se stranici nalazite.
0,00 RSD
 • Lager: Zabrana online prodaje
 • Brend: OSTALO
 • Šifra proizvoda: BR-002

Opis proizvoda

Prodaja ovog leka  zabranjena je putem interneta zakonom Republike Srbije , dok je oglašavanje istog putem interneta dozvoljeno isključivo kao podsetnik i ima svrhu informisanja.

PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA LEKA, ODNOSNO MEDICINSKOG SREDSTVA Sl. Gl. RS", br.79/2010 MOŽETE POGLEDATI OVDE.

 

Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!
Ako imate dodatnih pitanja obratite se lekaru ili farmaceutu.
Ovaj lek je propisan lično Vama i ne smete ga dati drugome. Drugome ovaj lek može da škodi čak i ako ima znake bolesti slične Vašim.
Pažljivo pročitajte ovo upustvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas. Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Panlax, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.Ako imate dodatnih pitanja obratite se farmaceutu.
Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje nakon 5 dana, morate se obratiti svom lekaru. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Šta je lek Panlax i čemu je namenjen?
Panlax sadrži aktivni sastojak bisakodil, koji pripada grupi lekova poznatoj kao laksativi. Laksativi se koriste za kratkotrajno otklanjanje simptoma zatvora (opstipacije). Panlax (bisakodil) stimulišući mišiće debelog creva (kolon) i završnog dela debelog creva (rektum), pojačava pokrete (peristaltiku) creva, i na taj način otklanja simptome zatvora. Panlax se može koristiti i u pripremi bolesnika za dijagnostičke, radiološke procedure ili hirurške intervencije koje zahtevaju pražnjenje creva. Zahvaljujući svom film omotaču Panlax tablete deluju isključivo tamo gde je potrebno, odnosno u debelom crevu.
Normalni rad creva je veoma važan za sve ljude, iako se on razlikuje kod svake osobe ponaosob. Kod nekih je uobičajeno pražnjenje creva svakodnevno a kod nekih redje. Zatvor nastaje usled usporenja normalne mišićne aktivnosti creva što znači da se svareni materijal ne može lako izbaciti iz organizma.
Pravi razlog zatvora je nepoznat mada na nastanak mogu uticati:

 • nagla promena načina ishrane
 • ishrana siromašna hranom sa vlaknima
 • zatajenje creva kod starijih osoba
 • trudnoća
 • lekovi poput morfina ili kodeina
 • dugotrajno ležanje
 • nedostatak fizičke aktivnosti

Bez obzira na uzrok, pojava zatvora je vrlo neprijatna. Može Vam stvoriti osećaj nadutosti ili težine. Ponekad može izazvati i glavobolju. Daćemo Vam nekoliko zdravih saveta kako da pokušate da sprečite pojavu zatvora:

 • jedite dijetalnu hranu sa puno svežeg voća i povrća
 • unosite dosta vode da ne bi došlo do dehidratacije
 • svakodnevno vežbajte i budite u formi
 • kada osetite potrebu, ne odlažite pražnjenje creva

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek panlax ?
Lek Panlax ne smete koristiti ukoiiko:

 • ste alergični (preosetljivi) na bisakodil ili na druge sastojke u preparatu (videti sastav leka)
 • imate netoleranciju na neke od šećera, kao što je saharoza. Panlax gatsrorezistentne obložene tablete sadrže saharozu
 • imate poremećaj rada creva koji se može javiti kod sledećih stanja: vezana creva (ileusa), prepreke u crevima (opstrukcije creva), zapaljenja slepog creva (akutnog apendicitisa),zapaljenskih (akutnih inflamatomih) bolesti creva ili bilo kog drugog hirurškog oboljenja creva
 • imate gubitak veće količine tečnosti i soli (elektrolita) iz organizma (stanje teške dehidracije)

Kada uzimate lek Panlax, posebno vodite računa:
Deca mlađa od 10 godina ne bi trebalo da koriste ovaj lek bez saveta lekara.
Kao i pri primeni drugih laksativa, Panlax ne treba koristiti za dugotrajno lečenje opstipacije (ne duže od 5 dana). Ukoliko postoji potreba za svakodnevnim uzimanjem leka, obratite se Vašem lekaru koji će ispitati uzrok opstipacije (zatvora) i predložiti dalje mere.
U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

Primena drugih lekova.
Pre upotrebe Panlax obloženih tableta, konsultujte se sa Vašim lekarom ukoliko koristite sledeće lekove:

 • lekove za izbacivanje viška tečnosti (diuretike)
 • lekove za lečenje zapaljenja (kortikosteroide)
 • lekove za smanjivanje kiselosti želudačnog sadržaja (antacide)

Mlečni proizvodi i antacidi mogu smanjiti otporaost Panlax obloženih tableta i dovesti do iritacije želuca i poremećaja varenja. Ne preporučuje se upotreba mlečnih proizvoda i antacida 1 sat pre i 1 sat posle primene Panlax obloženih tableta.

Uzimanje leka Panlax sa hranom ili pićima:
Istovremena primena Panlax tableta sa mlečnim proizvodima može dovesti do iritacije želuca i poremećaja varenja.

Primena leka Panlax u periodu trudnoće i dojenja:

 • Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom
 • Ne preporučuje se primena lek Panlax-a u trudnoći, a posebno u prvom tromesečju
 • Lek možete da uzimate u trudnoći samo ako je to neophodno i nakon konsultacija sa Vašim lekarom
 • Ne preporučuje se primena leka Panlax-a ni u periodu dojenja
 • Ukoliko dojite možete da uzimate ovaj lek samo kada je to ncophođno i nakon konsultacija sa Vašim lekarom

Ukoliko imate neka pitanja, obratite se Vašem lekaru.

Uticaj leka Panlax na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama.
Nema podataka da bisakodil može da utiče na psihofizičku sposobnost prilikom upravljanja motomim vozilom ili rukovanja mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Panlax:
Zbog prisustva laktoze i saharoze u Panlax tabletama, u slučaju postojanja nepodnošenja (netolerancije) na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka. Panlax tablete sadrže azo boju koja može izazvati alergijsku reakciju.

Kako se upotrebljava lek Panlax?
Lek Panlax uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.
Obložene tablete treba progutati cele, bez lomljenja ili žvakanja, da ne bi došlo do nadražaja želuca.
Odrasli i deca starija od 10 godina:
1-2 obložene tablete (5-10mg), uveče. Ukoliko ranije niste uzimali Panlax tablete, počnite sa jednom tabletom dnevno i samo ako je neophodno povećajte dozu na dve tablete. Kada se ponovo uspostavi normalni rad creva, prekinite sa uzimanjem leka.
Deca uzrasta od 4 do 10 godina:
Deca mogu da koriste ovaj lek samo po preporuci lekara: 1 obložena tableta (5mg) uveče.
Deca mlađa od 4 godine:
Ne preporučuje se primena Panlax tableta kod dece mlađe od 4 godine.

Ako ste uzeli više leka Panlax nego što je trebalo:
Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od onoga što Vam je preporučeno ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Ponesite sa sobom kutiju leka da bi Vaš lekar znao šta uzimate.

Moguća neželjena dejstva:
Lek Panlax, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.
Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu.
Neželjena dejstva koja se javljaju često (učestalost je manja od 1 na 10 pacijenata) :

 • Grčevi i bol u stomaku
 • Mučnina
 • Proliv

Neželjena dejstva koja se javljaju povremeno (učestalost je manja od 1 na 100 pacijenata)

 • Alergijske reakcije (uključujući kožni osip ili svrab)

Neželjena dejstva koja se javljaju veoma retko (učestalost je manja od 1 na 10000 pacijenata)

 • Kolitis (zapaljenje debelog creva koje izaziva bol u stomaku ili proliv)
 • Dehidratacija (uicoliko osetite jaku žeđ i manje mokrite, unosite dosta tečnosti)
 • Ozbiljne alergijske reakcije (otok lica ili jezika, teškoće pri disanju ili vrtoglavica)

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Kako čuvati lek panlax?
Čuvati van domašaja i vidokruga dece!
Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svetlosti i vlage.

Rok upotrebe:
Dve (2) godine.
Nemojte koristiti lek Panlax posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.
Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

Čuvanje:
Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.
Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

Pakovanje: 3 blistera sa po 10 tableta

Šta sadrži Iek Panlax?
Panlax, 5mg, gastrorezistentne obložene tablete.
Aktivne supstance su:
Aktivna supstanca je bisakodil. 1 tableta sadrži 5mg bisakodila.
Ostali sastojci su:
Jezgro:

 • laktoza, monohidrat;
 • skrob kukuruzni;
 • povidon K 25;
 • natrijum-skrob glikolat (tip A);
 • silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni;
 • magnezijum stearat.

Obloga 1 (acidorezistentna):

 • eudragit S 100;
 • makrogol 6000; talk.   

Obloga 2:

 • saharoza;
 • arapska guma;
 • makrogol 6000;
 • talk;
 • boja FDC Yellow (E 102);
 • titan-dioksid (E171).

Režim izdavanja leka:
Lek se izdaje samo uz lekarski recept.


Kako izgleda lek Panlax i sadržaj pakovanja:
Panlax, 5 mg, gastrorezistentne tablete Okrugle, obložene tablete, žute boje.
U kartonskoj kutiji su 3 blistera sa po 10 tableta.

Nosilac dozvole:
Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.

Proizvođač:
Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.

Napišite recenziju
Molimo Vas prijavite se ili se registrujte da biste napisali recenziju.

Apoteka Online ima potpisan ugovor sa kurirskom službom Daily Express i isporuka se vrši na teritoriji Republike Srbije putem ove službe. Izvoz robe za inostrane zemlje vrši se putem usluge DHL i PostExport.

Za sve narudžbine primljene do 12h od ponedeljka do petka, okvirni rok isporuke je 2-4 radna dana za celu teritoriju Republike Srbije. U slučaju da je narudžbina izvršena preko vikenda (subotom i nedeljom), dostava se vrši kao i za narudžbine primljene u ponedeljak - dakle idući radni dan.

Isporuke se ne vrše subotom i nedeljom.

Dodatne informacije

Artikli će biti zapakovani tako da ne mogu biti oštećeni uobičajenim rukovanjem robom u transportu. Prilikom preuzimanja proizvoda kupac je dužan proveriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati kuriru koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva spoljašnja oštećenja. Sve naknadne reklamacije proizvoda zbog oštećenja nastalih prilikom dostave neće biti uvažena.

Prilikom preuzimanja proizvoda, kupac je obavezan potpisati otpremnicu koju uzima dostavni radnik Daily Express-a. Otpremnica se smatra potvrdom o dostavi i preuzimanju robe.

Kurirska služba isporučuje robu do adrese, tj. ne unosi u stambeni prostor.


Ograničenja isporuke robe

Isporuka artikala kupljenih na sajtu www.apotekaonline.rs se vrši isključivo putem kurirske službe Daily Express na teritoriji Republike Srbije. Isporuka van teritorije Republike Srbije, odnosno izvoz robe, obavlja se isključivo putem usluge DHL i PostExport Pošte Srbije.


Cena isporuke

Za teritoriju Republike Srbije:

Za naručenu robu iznosa do 5.000,00 RSD, dostava se naplaćuje 260,00 RSD (u cenu je uračunat PDV). Za robu čija je vrednost preko 5.000,00 RSD, dostava je besplatna.

Za internacionalnu dostavu:

Za izvoz robe u inostranstvo putem PostExport usluge Pošte Srbije cena dostave iznosi za:

 • I Zonu (Slovenija, Hrvatska, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija) - 1.280,00 RSD
 • II Zonu (Ostale zemlje Evrope) - 1.790,00 RSD
 • III Zonu (Azija, Afrika, Amerika, Australija i ostale zemlje) - 2.650,00 RSD

Rok isporuke je 15 dana ili više (u zavisnosti od zemlje isporuke)

Za izvoz robe u inostranstvo putem DHL usluge cena dostave iznosi 3300 RSD. Rok isporuke je 1-5 radnih dana (u zavisnosti od države u koju se vrši isporuka)

Cena dostave je sa porezom. Cena uključuje dostavu paketa na adresu kupca sa pripadajućim porezom i carinom na teret prodavca. Mogući dodatni trošak može biti carina na teret kupca u zavisnosti od zemlje u koju se paket šalje.

Za sva dodatna pitanja, reklamacije ili proveru trenutne lokacije vaše pošiljke, molimo Vas da nas kontaktirate na sledeću e-mail adresu: [email protected]

Republika Srbija - Cena dostave ili besplatna dostava uključuje dostavu paketa do 5kg težine na adresu kupca. Za pakete preko 5kg težine i pakete većih dimenzija moguća je doplata za koju će kupac svakako biti obavešten nakon izvršene provere sa kurirskim službama. Molimo Vas odgovorite na ovaj E-Mail ukoliko imate dodatnih pitanja.

Inostranstvo - Cena uključuje dostavu paketa do 2kg težine na adresu kupca sa pripadajućim porezom i carinom na teret prodavca. Mogući dodatni trošak može biti carina na teret kupca u zavisnosti od zemlje u koju se paket šalje. Za pakete preko 2kg težine i pakete većih dimenzija moguća je doplata za koju će kupac svakako biti obavešten nakon izvršene provere sa kurirskim službama. 


Posebni uslovi za narudžbine iz inostranstva

Apotekaonline potvrđuje da su svi artikli na portalu www.apotekaonline.rs slobodni za prodaju putem interneta, takođe potvrđujemo i garantujemo da će sva naručena roba biti poslata u dogovorenom roku krajnjem kupcu. Apotekaonline garantuje da u plaćenu cenu dostave ulaze troškovi carine i kuririske službe, zemlje izvoza (Srbije).

Apotekaonline ne može da garantuje i ne zna da li će postojati troškovi uvozne carine, ovo zavisi od specifičnosti paketa kao i od odluke same carine zemlje uvoznika (kupca). Apotekaonline se odriče odgovornosti ukoliko iz bilo kog razloga Carina zemlje uvoznika ne želi da ocarini paket. Apotekaonline u ovom slučaju zadržava pravo da refundira novac kupcu umanjen za sve troškove uvozne i izvozne carine kao i troškove poštarine u momentu kada paket bude vraćen.

Posebna napomena - Zbog specificnosti robe preporucujemo da prethodno proverite sa Carinom u svojoj zemlji da li mozete da uvezete artikal koji Vas zanima( posebnu paznju obratite na proizvode koji se uzimaju oralno jer bez obzira sto su registrovani kao Dijetetski suplementi i slobodni su u prodaji, svaka zemlja , svaka Carina ima svoje lokalne propise i moze da se dogodi da uvoz istih nije dozvoljen. Ukoliko Carina ne dozvoli uvoz određenih artikala , ukoliko su troskovi vraćanja paketa veci od vrednosti robe, Apotekaonline zadrzava pravo da ne prihvati povrat robe, u ovoj situaciji Apotekaonline nece biti u mogucnosti da izvrsi refundaciju novca jer smo Vas blagovremeno obavestili o mogucoj situaciji .Ukoliko je vrednost paketa veca od troskova koji nastaju pri povratu paketa bice refundiran iznos umanjen za povratne toskove.

Kreiranjem narudžbenice automatski prihvatate ove Posebne uslove za narudžbine iz inostranstva (van teritorije Republike Srbije).