Apotekaonline
Korpa

OPERIL P 0.25% KAPI ZA DECU

OPERIL P 0.25% KAPI ZA DECU
Slični proizvodi
Proizvod trenutno nemamo na stanju ili online prodaja nije dozvoljena.

Pogledajte blok ispod gde možete pronaći proizvode koji su slični ili imaju slična dejstva kao proizvod na čijoj se stranici nalazite.
0,00 RSD
 • Lager: Zabrana online prodaje
 • Brend: OSTALO
 • Šifra proizvoda: BR-56132000

Opis proizvoda

Prodaja ovog leka  zabranjena je putem interneta zakonom Republike Srbije , dok je oglašavanje istog putem interneta dozvoljeno isključivo kao podsetnik i ima svrhu informisanja.

PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA LEKA, ODNOSNO MEDICINSKOG SREDSTVA Sl. Gl. RS", br.79/2010 MOŽETE POGLEDATI OVDE.

 

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje suvažne za Vas.

Ovaj lek možete kupiti bez lekarskog recepta, za lečenje blažih bolesti bez pomoći Vašeg lekara. Pored toga, potrebno je da pažljivo koristite ovaj lek kako bi od njega dobili najbolje rezultate. Ako Vam je potrebna još neka dodatna informacija ili savet, obratite se lekaru, farmaceutu. Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, obavezno posetite Vašeg lekara.

Šta je lek Operil P i čemu je namenjen:
Operil P je namenjen samo za decu uzrasta između 2 i 7 godina.
Za odrasle i decu stariju od 7 godina, pogodon je Operil, sprej ili kapi za nos, rastvor, 500mcg/ml.
Operil P sadrži oksimetazolin. Oksimetazolin se koristi kao nosni dekongestiv (lek protiv nagomilavonja sekreta). Deluje tako što sužova krvne sudove sluzokože nosa, čime se smanjuje otok sluzokože nosa. Posledica ovog efekta je smanjen osećaj zapušenosti nosa i bolja eliminacija sekreta iz nosa. Operil® P počinje da deluje u roku od nekoliko minuta i dejstvo mu traje do 12 sati. Takođe, oksimetazolin ima protivupalno i antioksidativno deistvo.
Operil P ima antivirusno dejstvo na određene viruse koji uglavnom uzrokuju respiratorna oboljenja.

Operil P se koristi:

 • za smanjenje osećoja zapušenosti nosa u akutnim zapaljenjima nosne sluznice kod prehlade, alergijske ili vazomotorne kijavice (rinitisa)
 • kod zapaljenja srednjeg uha
 • za olakšavanje disanja na nos posle operacije nosa

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Operil P lek:
Operil P ne smete koristiti:

 • ako ste alergični (preosetljivi) na oksimetazolin ili na bilo koji drugi sastojak leka Operil P
 • ako imate suvo zapaljenje nosne sluznice sa ranicama i krastamo
 • kod dece mlađe od 2 godine

Kada uzimate lek Operil P posebno vodite računa:
U daljem tekstu biće opisano, kada Operil P kod kijavice smete da koristite samo pod određenim uslovima i uz posebne mere opreza. Molimo, pitajte svog lekara vezano za njih. To važi i ako su se ovi navodi nekad ranije odnosili na Vas.

 • ako uzimate (ili ste tokom prethodne dve nedelje) uzimali inhibitore monoamiooksidaze MAOI (lekovi koji se primenjuje u terapiji Parkinsonove bolesti i depresije) ili druge lekove koji mogu do dovedu do povećanja vrednosti krvnog pritiska
 • ako imate povišen intraokulami pritisak, posebno glaukom zatvorenog ugla
 • ako imate teško kardiovaskularno oboljenje (npr. koronarna bolest srca, hipertenzija), akutno srčano oboljenje ili astmu uzrokovanu srčanim oboljenjem (Kardijalna astma)
 • ako imote tumor srži nodbubrežne žlezde (feohromodtom)
 • ako imate porfiriju (nasledno oboljenie krvi sa simptomima pojačane osetljivosti kože na svetlost, pojava krasti, krvarenja po koži, tamna prebojenost kože, pojačana maljavost, tamno-crvena prebojenost mokraće, ponekad sa oštećenjem nerava i delimičnom ili potpunom oduzetošću)
 • ako ste imali operaciju u kojoj vam je uklonjena pituitarna žlezda (hipofiza)
 • ako imate metaboličke poremećaje (npr. hipertireoidizam, šećerna bolest)
 • ako imate uvećanje prostate (hipertrofija prostate)

Operil P kapi za nos treba primenjivati maksimalno 7 dana u kontinuitetu.
Produženu ili prekomemu upotrebu Operil P treba izbegavati budući da terapijsko dejstvo može da bude smanjeno; može doći do povratne kongestije nosne sluznice (rebound fenomen) što čini da pacijent češće koristi lek, dovodeći do hronične upotrebe. Ovakva upotreba je uzrok hroničnog otoka (rhinitis medicamentosa), koji dovodi do atrofije sluzokože nosa.
U blažim slučajevima, korisno je obustaviti ubrizgavanje leka najpre u jednu nozdrvu, a posle smirivanja simptoma i u drugu, da bi se disanje na nos očuvalo bar delimično.

Primena drugih lekova:
Kažite svom lekaru ili Farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.
Obavestite Vašeg lekara ako uzimate neki od navedenih lekova:

 • inhibitori monoaminooksidaze (MAOI) (lekovi koji se koriste u terapiji Parkinsonove bolesti i depresije). Nemojte koristiti Operil P ako ste uzimali MAOI tokom prethodne dve nedelje, zato što se mogu javiti hipertenzivne krize (krvni pritisak veći od 180/110mmHg, glavobolja, bol u grudima, nedostatak vozduha, otoci).
 • lekovi koji se koriste u lečenju depresije (maprotilin triciklični antidepresivi kao što je amitriptilin i imipramin)
 • lekovi za lečenje povišenog krvnog pritiska. Obavestite Vašeg lekara pre primene ovog leka ako uzimate betanidin, debrisokvin i gvanetidin, jer efekti ovih lekova mogu biti smanjeni.
 • lekovi za lečenje Parkinsonove bolesti (bromokriptin). Ovi lekovi mogu uticati na efikasnost terapije lekom Operil P, ako se primenjuju istovremeno.

Uzimanje leka Operil P sa hranom ili pićima:
Operil P se može koristiti nezavisno od uzimanja obroka.

Primena leka Operil P u periodu trudnoće i dojenja:
Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se so svojim lekarom ili farmaceutom.
Primena leka Operil P tokom trudnoće i dojenja se ne preporučuje, osim po savetu lekara.

Uticaj leka Operil P na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama:
Pod uslovom da se koristi u preporučenim dozama, Operil P ne utiče na sposobnost upravljanja vozilom i rukovanja mašinama.
Važne informacije o nekim sastojcimo leka Operil P
Zbog sadržaja benzalkonijum-hlorida kao konzervansa koji može izazvati reakcije na koži i suženje disajnih puteva (bronhospazam), Operil P kapi za nos kod kijavice ne sme da se koristi u slučaju utvrđene preosetljivosti na ovu supstancu.

Kako se upotrebuava lek Operil p:
Lek Operil P uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.
 Deca uzrasta između 2 i 7 godina: ukapati 1 do 2 kapi Operil P u svaku nozdrvu dva do tri puta na dan; dok se stavljaju kapi deca bi trebolo da nagnu glavu unazad i da dišu normalno.
Lek Operil P ne treba primenjivati duže od pet do sedom dana u kontinuitetu. Ukoliko ne dođe do poboljšanja simptoma, obratite se lekaru koji može da propiše dužu terapiju. Maksimalna dužina terapije koju lekar može da prepiše je dve do tri nedelje bez prekida.
Kapi za nos su namenjene samo jednoj osobi. Ako istu bočicu koristi više pacijenata, verovatno je da će doći do širenja infekcije. Posle upotrebe obrisati kapaljku čistom papirnom maramicom.

Ako ste uzeli više leka Operil P nego što je trebalo:
Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Operil P, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutoml
Po davanju prekomernih doza može doći do prolaznog osećaja pečenja u nosu, suve nosne sluznice i kijanja. Mogu se pojaviti i nesanica, glavobolja, suženje zenica, poremećaj krvnog pritiska, tahikardija ili bradikardija (ubrzan ili usporen rad srcaj, nipotermija (pad telesne temperature) i poremećaj svesti. Ovi simptomi se povlače u roku od 12 do 36 časova po smanjenju doze.
U slučaju da Vi ili Vaše dete nehotično progutate ovaj lek, odmah potražite savet lekara.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Operil P:
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

Ako zaboravite da date Operil P:
preporučuje se da ga uzmete što pre
ako je već skoro vreme da date drugu dozu, preskočite ovu koju ste propustili i vratite se na redovni sistem doziranja

Ako naglo prestanete da uzimate lek Operil P:
U retkim slučajevima može se javiti prolazno zapušenje nosa.
Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Moguća neželjena dejstva:
Lek Operi P, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.
Procena neželjenih dejstava je zasnovana na sledećim informacijama o učestalosti:

 • Veoma često (više od 1 kod 10 lečenih pacijenata)
 • Često (manje od 1 kod 10, ali više od 1 kod 100 lečenih pacijenata)
 • Povremeno (manje od 1 kod 100, ali više od 1 kod 1000 lečenih pacijenata)
 • Retko (manje od 1 kod 1000, ali više od 1 kod 10000 lečenih pacijenata)
 • Veoma retko (manje od 1 na 10000 pacijenata), nije poznata učestalost

Poremećaji srca i krvnih sudova povremeno: sporiji srčani otkucaji
Retko: ubrzan srčani rad, povišen krvni pritisak, osećaj nenormalnog srčanog rada (palpitacije)
Poremećaji nervnog sistema
Retko: vrtoglavica, pospanost, uznemirenost, razdražljivost, poremećaj spavanja kod dece, nesanica
Poremećaji sistema za disanje
Povremeno: kijanje, suvoća i iritacija nosne sluznice, usta i grla
Produžena upotreba može da proizvede reaktivnu niperemiju nosne sluznice (medikamentni rinitis).
Učestalost nije poznata.

Opšti poremećaji:
Retko:proIazno crvenilo na mestu primene leka (reaktivna hiperemija), glavobolja, mučnina, osip i vizuelne smetnje
Primena leka u dužem vremenskom periodu od preporučenog može dovesti do smanjenog efekta leka i/ili ponovne kongestije (zapušenja nosa).
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Kako čuvati lek Operil p:
Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

Rok upotrebe:
3 godine. Nemojte koristiti lek Operil P posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju.
Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

Čuvanje:
Lek čuvati na temperaturi do 25°C.
Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomazu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

Šta sadrži lek Operil P:
Aktivna supstanca je: oksimefazolin.
Jedan mililitar Operil p sadrži 0,25mg oksimetazolin hidrohlorida (0,025% rastvor).
Ostali sastojci su:

 • Benzalkonijum-hlorid
 • Natrijum-hidroksid
 • Natrijum-dihidrogenfosfat, dihidrat Dinatrijum-fosfat, dihidrat
 • Voda, prečišćena

Kako izgleda lek Operil P i sadržaj pakovanja:
Bistar, bezbojni rastvor.
Lek Operil P sadrži 10ml rastvora.

Pakovanje: Plastična bočica sa kapaljkom.

Režim izdavanja leka:
Lek se može izdavati i bez lekarskog recepta.

Proizvođač:
Lek farmacevtska družba d.d.
Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.

Napišite recenziju

Molimo Vas prijavite se ili se registrujte da biste napisali recenziju.

Apoteka Online ima potpisan ugovor sa kurirskom službom Daily Express i isporuka se vrši na teritoriji Republike Srbije putem ove službe. Izvoz robe za inostrane zemlje vrši se putem usluge DHL i PostExport.

Za sve narudžbine primljene do 12h od ponedeljka do petka, okvirni rok isporuke je 2-4 radna dana za celu teritoriju Republike Srbije. U slučaju da je narudžbina izvršena preko vikenda (subotom i nedeljom), dostava se vrši kao i za narudžbine primljene u ponedeljak - dakle idući radni dan.

Isporuke se ne vrše subotom i nedeljom.

Dodatne informacije

Artikli će biti zapakovani tako da ne mogu biti oštećeni uobičajenim rukovanjem robom u transportu. Prilikom preuzimanja proizvoda kupac je dužan proveriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati kuriru koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva spoljašnja oštećenja. Sve naknadne reklamacije proizvoda zbog oštećenja nastalih prilikom dostave neće biti uvažena.

Prilikom preuzimanja proizvoda, kupac je obavezan potpisati otpremnicu koju uzima dostavni radnik Daily Express-a. Otpremnica se smatra potvrdom o dostavi i preuzimanju robe.

Kurirska služba isporučuje robu do adrese, tj. ne unosi u stambeni prostor.


Ograničenja isporuke robe

Isporuka artikala kupljenih na sajtu www.apotekaonline.rs se vrši isključivo putem kurirske službe Daily Express na teritoriji Republike Srbije. Isporuka van teritorije Republike Srbije, odnosno izvoz robe, obavlja se isključivo putem usluge DHL i PostExport Pošte Srbije.


Cena isporuke

Za teritoriju Republike Srbije:

Za naručenu robu iznosa do 5.000,00 RSD, dostava se naplaćuje 260,00 RSD (u cenu je uračunat PDV). Za robu čija je vrednost preko 5.000,00 RSD, dostava je besplatna.

Za internacionalnu dostavu:

Za izvoz robe u inostranstvo putem PostExport usluge Pošte Srbije cena dostave iznosi za:

 • I Zonu (Slovenija, Hrvatska, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija) - 1.280,00 RSD
 • II Zonu (Ostale zemlje Evrope) - 1.790,00 RSD
 • III Zonu (Azija, Afrika, Amerika, Australija i ostale zemlje) - 2.650,00 RSD

Rok isporuke je 15 dana ili više (u zavisnosti od zemlje isporuke)

Za izvoz robe u inostranstvo putem DHL usluge cena dostave iznosi 3300 RSD. Rok isporuke je 1-5 radnih dana (u zavisnosti od države u koju se vrši isporuka)

Cena dostave je sa porezom. Cena uključuje dostavu paketa na adresu kupca sa pripadajućim porezom i carinom na teret prodavca. Mogući dodatni trošak može biti carina na teret kupca u zavisnosti od zemlje u koju se paket šalje.

Za sva dodatna pitanja, reklamacije ili proveru trenutne lokacije vaše pošiljke, molimo Vas da nas kontaktirate na sledeću e-mail adresu: info@apotekaonline.rs

Republika Srbija - Cena dostave ili besplatna dostava uključuje dostavu paketa do 5kg težine na adresu kupca. Za pakete preko 5kg težine i pakete većih dimenzija moguća je doplata za koju će kupac svakako biti obavešten nakon izvršene provere sa kurirskim službama. Molimo Vas odgovorite na ovaj E-Mail ukoliko imate dodatnih pitanja.

Inostranstvo - Cena uključuje dostavu paketa do 2kg težine na adresu kupca sa pripadajućim porezom i carinom na teret prodavca. Mogući dodatni trošak može biti carina na teret kupca u zavisnosti od zemlje u koju se paket šalje. Za pakete preko 2kg težine i pakete većih dimenzija moguća je doplata za koju će kupac svakako biti obavešten nakon izvršene provere sa kurirskim službama. 


Posebni uslovi za narudžbine iz inostranstva

Apotekaonline potvrđuje da su svi artikli na portalu www.apotekaonline.rs slobodni za prodaju putem interneta, takođe potvrđujemo i garantujemo da će sva naručena roba biti poslata u dogovorenom roku krajnjem kupcu. Apotekaonline garantuje da u plaćenu cenu dostave ulaze troškovi carine i kuririske službe, zemlje izvoza (Srbije).

Apotekaonline ne može da garantuje i ne zna da li će postojati troškovi uvozne carine, ovo zavisi od specifičnosti paketa kao i od odluke same carine zemlje uvoznika (kupca). Apotekaonline se odriče odgovornosti ukoliko iz bilo kog razloga Carina zemlje uvoznika ne želi da ocarini paket. Apotekaonline u ovom slučaju zadržava pravo da refundira novac kupcu umanjen za sve troškove uvozne i izvozne carine kao i troškove poštarine u momentu kada paket bude vraćen.

Posebna napomena - Zbog specificnosti robe preporucujemo da prethodno proverite sa Carinom u svojoj zemlji da li mozete da uvezete artikal koji Vas zanima( posebnu paznju obratite na proizvode koji se uzimaju oralno jer bez obzira sto su registrovani kao Dijetetski suplementi i slobodni su u prodaji, svaka zemlja , svaka Carina ima svoje lokalne propise i moze da se dogodi da uvoz istih nije dozvoljen. Ukoliko Carina ne dozvoli uvoz određenih artikala , ukoliko su troskovi vraćanja paketa veci od vrednosti robe, Apotekaonline zadrzava pravo da ne prihvati povrat robe, u ovoj situaciji Apotekaonline nece biti u mogucnosti da izvrsi refundaciju novca jer smo Vas blagovremeno obavestili o mogucoj situaciji .Ukoliko je vrednost paketa veca od troskova koji nastaju pri povratu paketa bice refundiran iznos umanjen za povratne toskove.

Kreiranjem narudžbenice automatski prihvatate ove Posebne uslove za narudžbine iz inostranstva (van teritorije Republike Srbije).