Hrana koju svakodnevno koristimo u ishrani utiče na kiselu ili baznu sredinu u našem organizmu.. Vrlo je važno održavati optimalan  pH u našem telu, tj. ravnotežu kisele i bazne sredine. pH vrednost pokazuje da li je neka sredina kisela ili bazna.

pH vrednosti se iskazuju na skali od 0 do 14. Neutralna sredina,  ima pH vrednost 7. Sve pH vrednosti manje od 7 pokazuju da se radi o kiseloj sredini, dok pH vrednosti veće od 7 karakterišu baznu sredinu. Povećanjem pH vrednosti povećava se baznost ili alkalnost.   Primera radi, pH krvi je 7,36 – 7,44, a tečnosti u ćelijama 7,2, što znači da su krv i ćelijske tečnosti blago bazne (alkalne). 

Da bi se fiziološki procesi normalno odvijali u našem organizmu, važno je održavati pH vrednost u blago alkalnim vrednostima.

S obzirom da je naša ishrana često neizbalasirana i da u njoj preovlađuju namirnice koje povećavaju kiselost naš organizam aktivira različite mehanizme koji imaju za cilj očuvanje pH vrednsoti u fiziološkim okvirima.

Kada je povećana kiselost organizma kosti otpuštaju alkalne soli magnezijuma, kalcijuma i kalijuma koje će neutralisati višak kiseline.

Veoma je važno da se u organizmu održava adekvatan pH balans i da postoji uspostavljena kiselo-bazna ravnoteža, a da pH vrednosti uvek budu u fiziološkim granicama.

Faktori koji utiču na povećanje kiselosti organizma su:

ishrana u kojoj preovlađuju namirnice koje dovode do povećane produkcije kiselina

stanje povećanog fizičkog napora kada se prekomerno stvara mlečna kiselina u mišićima

smanjenje funkcije bubrega tokom  starenja

 Kako povećana kiselost ne bi poremetila pH krvi i ćelijskih tečnosti organizam pokreće mehanizme čiji je zadatak da očuvaju pH balans. pH balans ostaje očuvan ali dugotrajno izlaganje organizma kiselim produktima dovodi do povećanog opterećenja organa zaduženih za regulisanje pH vrednosti, što može da bude okidač za različita oboljenja kao što su osteoporoza, kamen u bubregu, maligna oboljenja i dr.

Da bi se održao PH balans potrebno je voditi računa o ishrani, koja treba da bude uravnotežena i izbalansirana, da se konzumiraju bazne namirnice, zatim, umerena i svakodnevna fizička aktivnost, izbegavanje stresnih situacija i  konzumiranje dodataka ishrani koji će alkalizovati organizam, kao što je Ph bazo balans prašak .

Alkalne soli, kao što su – kalijum-citrat, magnezijum-citrat, zink-citrat, bakar-citrat, natrijum-citrat,  neutrališu višak kiselosti, ali i obezbeđuju važne minerale kalijum, magnezijum, cink I bakar. 

pH BazoBalans uz citrate sadrži I vitamin B6 koji doprinosi smanjenju umora I iscrpljenosti I pomaže u jačanju imuniteta

Uspostavite balans uz pH bazo balans!