Apotekaonline
Korpa

ANDOL 100mg TABLETE

ANDOL 100mg TABLETE
Slični proizvodi
Proizvod trenutno nemamo na stanju ili online prodaja nije dozvoljena.

Pogledajte blok ispod gde možete pronaći proizvode koji su slični ili imaju slična dejstva kao proizvod na čijoj se stranici nalazite.
0,00 RSD
  • Lager: Zabrana online prodaje
  • Brend: PLIVA HRVATSKA
  • Šifra proizvoda: BR-6327

Opis proizvoda

Prodaja ovog leka  zabranjena je putem interneta zakonom Republike Srbije , dok je oglašavanje istog putem interneta dozvoljeno isključivo kao podsetnik i ima svrhu informisanja.

PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA LEKA, ODNOSNO MEDICINSKOG SREDSTVA Sl. Gl. RS", br.79/2010 MOŽETE POGLEDATI OVDE.

 

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Andol®, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.
-  Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
-  Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
-  Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje <posle {toliko} dana>, morate se obratiti svom lekaru.
-  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lek Andol® 100 i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Andol® 100
3. Kako se upotrebljava lek Andol® 100
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Andol® 100
6. Dodatne informacije
 
1.ŠTA JE LEK ANDOL® 100 I ČEMU JE NAMENJEN
Andol inhibira slepljivanje i nagomilavanje krvnih pločica (trombocita) i na taj način sprečava nastajanje krvnih ugrušaka (tromba) - inhibicija agregacije trombocita.
 
Lek Andol se upotrebljava:
-  Za smanjenje rizika smrtnosti kod pacijenata kod kojih se sumnja na akutni srčani infarkt
-  Za smanjenje rizika od smrtnosti i oboljenja kod pacijenata koji su ranije imali srčani infarkt
-  Za sekundarno sprečavanje moždanog udara
-  Za smanjenje rizika od pojave tranzitornih ishemijskih napada (TIA-prolaznog smanjenja protoka krvi u mozgu) i moždanog udara kod pacijenata koji pate od TIA
-  Za smanjenje rizika od oboljenja i smrti kod pacijenata sa stabilnom i nestabilnom anginom pectoris
-  Za prevenciju tromboembolije posle operacije na krvnom sudu ili hirurške intervencije, npr. PTCA, CABG, karotidne endarterektomije;arterio-venskih šantova kod pacijenata na dijalizi
-  Za profilaksu duboke venske tromboze i embolije pluća posle dugotrajne imobilizacije, npr. posle većeg hiruškog zahvata
-  Za smanjenje rizika od pojave prvog infarkta miokarda kod ljudi sa faktorima rizika za oboljevanje od srčanih bolesti i bolesti krvnih sudova, npr. šećerna bolest, hiperlipidenije (povećanje koncentracije lipida u krvi), hipertenzije (povišenog krvnog pritiska), gojaznosti, pušenja, starosti
Obavezno konsultujte Vašeg lekara pre nego što prvi put primenite ovaj lek!
 
2.ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ANDOL® 100
Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.
 
Lek Andol® 100 ne smete koristiti:
-  Acetilsalicilna kiselina je kontraindikovana kod pacijenata sa preosetljivošću (ako ste nekada imali reakcije preosetljivosti grč disajne muskulature, zapaljenje sluznice nosa, koprivnjaču) na salicilate ili druge nesteroidne antiinflamatorne lekove, kod pacijenata sa bronhijalnom astmom, kod bolesti gornjeg dela digestivnog trakta, kao što su gastritis i čir želuca ili dvanaestopalačnog creva, ako imate i ako bolujete od gihta.
-  Lek se ne primenjuje kod dece mlađe od šesnaest godina godina (osim u specifičnim indikacijama).
-  Lek je kontraindikovan i u poslednjem trimestru trudnoće i kod pacijenata koji primaju dozu metotreksata od 15 mg/nedeljno ili više.
-  Primena acetilsalicilne kiseline je kontraindikovana kod teškog oštećenja bubrega i jetre.
 
Kada uzimate lek Andol® 100, posebno vodite računa:
-  Ako ste preosetljivi (alergični) na druge lekove protiv bolova, zapaljenja (antiinflamatorna sredstva) ili na neke druge alergene.
-  Ako ste ranije imali čir na želucu ili crevu ili želudačnocrevna krvarenja.
-  Ako primate terapiju antikoagulantnim lekovima (videti deo ,,Na šta morate paziti ako uzimate druge lekove").
-  Ako imate oštećenje bubrežne funkcije.
-  Ako imate oštećenje funkcije jetre.
-  Ibuprofen može da ometa korisna svojstva leka Andol 100. Konsultujte svog lekara ukoliko uzimate terapiju leka Andol 100, a uzimate Ibuprofen protiv bolova.
Acetilsalicilna kiselina može da prouzrokuje bronhospazam (grč disajne muskulature) i da prouzrokuje napade astme ili neku drugu reakciju preosetljivosti (alergijsku). Faktori rizika su već postojeća astma, polenska alergija, polipi u nosu ili hronično oboljenje disajnog sistema. Ovo se takođe odnosi na pacijente koji ispoljavaju alergijske reakcije (npr. reakcije na koži, svrab, koprivnjača) na ostale supstance.
Usled svog inhibirajućeg dejstva na nakupljanje trombocita, koje traje nekoliko dana posle uzimanja, acetilsalicilna kiselina može prouzrokovati tendenciju ka povećanom krvavljenju tokom i posle operacija (uključujući manje operacije, npr. vađenje zuba).
U niskim dozama acetilsalicilna kiselina smanjuje izlučivanje mokraćne kiseline. Ovo može prouzrokovati napade gihta kod pacijenata koji za to imaju predispozicije.
Andol 100 ne treba davati deci i adolescentima u slučaju virusnih infekcija sa ili bez temperature ukoliko prethodno ne potražite savet doktora. Kod određenih virusnih bolesti, naročito gripa tipa A, gripa tipa B i varičele, postoji rizik od Rejevog sindroma, veoma retke bolesti koja može biti opasna po život i koja zahteva hitnu medicinsku intervenciju. Rizik može biti veći ukoliko se acetilsalicilna kiselina daje kao propratna terapija; međutim nije dokazana uzročno-posledična veza. Ukoliko se kod takvih bolesti javi uporno povraćanje to može biti znak Rejevog sindroma. Posebna pažnja je potrebna kod pacijenata sa otokom mukozne membrane nosa (nazalni polipi).
 
Primena drugih lekova
Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabavlti bez lekarskog recepta.
 
Treba uzeti u obzir sledeće interakcije između Andola 100 i sledećih lekova:
Povećanje efekta povećava rizik od neželjenih dejstava:
-  Antikoagulansi (lekovi protiv zgrušavanja), trombolitici/ostali lekovi koji sprečavaju nagomilavanje krvnih pločica (trombocita): acetilsalicilna kiselina može povećati rizik od krvavljenja kada se uzima pre trombolitičke terapije;
-  Sistemski glukokortikosteroidi, osim hidrokortizona koji se koriste kao zamenska terapija kod Adisonove bolesti ili upotreba alkohola: povećan rizik od želudačnocrevnih čireva i krvarenja;
-  Ostali nesteroidni antiinflamatorni lekovi sa salicilatima koji se koriste u većim dozama: povećan rizik od pojave čireva i želudačnocrevnih krvarenja.
-  Antidijabetici, npr. insulin, sulfonilurea: nivo glukoze u krvi se može smanjiti;
-  Digoksina (lek za jačanje srčanog rada):
-  Metotreksata (lek koji se koristi u terapiji karcinoma i određenih reumatskih bolesti);
-  Valproinske kiseline (lek koji se koristi za padavicu).
 
Slabljenje efekta:
-  Diuretika (lekovi koji povećavaju izlučivanje mokraće)
-  Određenih lekova za sniženje povišenog krvnog pritiska (posebno ACE inhibitora)
-  Lekova koji se koriste kod gihta (podagre) i koji ubrzavaju izlučivanje mokraćne kiseline
 
Uzimanje leka Andol® 100 sa hranom ili pićima:
-  Andol tablete nemojte uzimati sa alkoholom
 
Primena leka Andol® 100 u periodu trudnoće i dojenja:
-  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.
-  Upotreba leka se ne preporučuje tokom trudnoće (posebno u trećem trimestru) i tokom dojenja.
 
Uticaj leka Andol 100 na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama:
Acetilsalicilna kiselina ne utiče na sposobnost prilikom upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.
 
3.KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ANDOL® 100
Ukoliko mislite da lek Andol 100 suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu
Lek Andol uzimajte tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom: Uobičajena doza je:
-  Za smanjenje rizika smrtnosti kod pacijenata kod kojih se sumnja na iznenadni srčani infarkt:
100 do 200 mg dnevno ili 300 mg svakog drugog dana. Prvu tabletu trebalo bi sažvakati kako bi se postigla brža resorpcija.
-  Za smanjenje rizika od morbiditeta i mortaliteta kod pacijenata koji su ranije imali srčani infarkt:
100 do 300 mg dnevno.
-  Za sekundamo sprečavanje moždanog udara:
100 do 300 mg dnevno
-  Za smanjenje rizika od pojave prolaznih ishemijskih napada (TIA-prolaznog smanjenja protoka krvi u mozgu) i moždanog udara kod pacijenata koji pate od TIA:
100 do 300 mg dnevno
-  Za smanjenje rizika od oboljenja i smrti kod pacijenata sa stabilnom i nestabilnom anginom pektoris:
100 do 300 mg dnevno
-  Za prevencu tromboembolije posle operacije krvnih sudova ili hirurške intervencije, npr. PTCA, CABG, karotidne endarterektomije; arteriovenskih šantova kod pacijenata na dijalizi:
100 do 300 mg dnevno
-  Za profilaksu duboke venske tromboze i embolije pluća posle dugotrajne imobilizacije, npr. posle većeg hiruškog zahvata:
100 do 200 mg dnevno ili 300 mg svaki drugi dan
-  Za smanjenje rizika od pojave prvog srčanog infarkta kod ljudi sa faktorima rizika za oboljevanje od srčanih bolesti i bolesti krvnih sudova, npr. šećerna bolest, hiperlipidenije (povećanje koncentracije lipida u krvi), hipertenzije (povišenog krvnog pritiska), gojaznosti, pušenja, starosti:
100 do 200 mg dnevno ili 300 mg svaki drugi dan
 
Primena leka Andol kod dece je kontraindikovana (videti odeljak „2. šta treba da znate pre nego što uzmete lek Andol“).
Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Andol 100 nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!
Uobičajeni simptomi uključuju povraćanje, dehidraciju, zujanje u ušima, vrtoglavicu, gluvoću, znojenje, tople ekstremitete i pulsiranje u ekstremitetima i hiperventilaciju. U većini slučajeva prisutan je određeni stepen poremećaja acido - bazne ravnoteže.
Simptomi vezni za centralni nervni sistem uključuju konfuziju, dezorijentaciju, komu i konvulzije koje su češće kod dece nego kod odraslih. Simptomi uključuju vrtoglavicu, vertigo, zujanje u ušima, gluvoću, znojenje, mučninu i povraćanje, glavobolju i pometenost i mogu se kontrolisati smanjenjem doze.
U slučaju akutnog trovanja, treba isprati želudac i izazvati povraćanje, održavati ravnotežu tečnosti i elektrolita i primeniti ostale suportivne mere. Ako ste zaboravili da uzmete lek Andol® 100
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!
 
Ako naglo prestanete da uzimate lek Andol® 100:
Vaš lekar će odlučiti o prekidu terapije lekom Andol 100.
 
4.MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Poremećaj krvnog i limfnog sistema: Krvarenje (iz nosa, desnih ili kože), moguće sa produženim vremenom krvarenja. Ovaj efekat može potrajati 4 do 8 dana, posle uzimanja leka. Prijavljeni su i retki slučajevi ozbiljnog krvarenja, posebno kod pacijenata sa nelečenim niskim pritiskom/ili kod pacijenata koji istovremeno uzimaju lekove protiv zgrušavanja, što u pojedinim slučajevima može ugroziti i život.
Poremećaji nervnog sistema: Mogu se javiti vrtoglavica i zujanje u ušima. Retko se može javiti poremećaj vida i sluha.
Želudačnocrevniporemećaji: Najčešći neželjeni efekti su dispepsija (problemi sa varenjem), mučnina i povraćanje. Prijavljeni su i slučajevi želudačnocrevnog krvarenja, koji u nekim slučajevima mogu voditi do anemije. Može doći do razvoja želudačnocrevnog čira, koji može voditi do krvarenja i perforacije. Ukoliko primetite crnu prebojenost stolice, ili povraćanje sa primesama krvi, potrebno je odmah prekinuti terapiju i obratiti se lekaru.
Poremećaji bubrega i mokraćnog sistema: Može doći do poremećaja funkcije bubrega.
Poremećaji imunog sistema: U retkim slučajevima se mogu javiti reakcije preosetljivosti, kao što je pticanje kože i sluzokože, svrab, koprivnjača, grč, disajna muskulature, pogoršanje astme, pad krvnog pritiska, angioedem (postepeno oticanje lica i jezika, ruku, očnih kapaka i teškoće pri disa- nju). Ukoliko primetite znake reakcije preosetljivosti, obratite se Vašem lekaru
Poremećaji jetre i žuči: Retko može doći do poremećaja funkcije jetre (porast transaminaza-parametara koji pokazuju funkciju jetre).
 
5.KAKO ČUVATI LEK ANDOL® 100
Rok upotrebe 2 godine.
Čuvanje
Držati lek Andol 100 van domašaja dece!
Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na kutiji.
Lek čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.
 
6.DODATNE INFORMACIJE
Neupotrebljeni lek se uništava prema važećim propisima. O tome će Vas bliže informisati Vaš lekar ili farmaceut.
Šta sadrži lek Andol® 100
Aktivna supstanca je acetilsalicilna kiselina. Svaka tableta sadrži 100 mg acetilsalicilne kiseline u puferovanom obliku.
Sadržaj pomoćnih supstanci: magnezijum-oksid, teški; skrob, kukuruzni; želatin; talk; skrob, kukuruzni, preželatinirani; celuloza, mikrokristalna; silicijum dioksid, koloidni, bezvodni
Kako izgleda lek Andol® 100 i sadržaj pakovanja
Andol 100 tablete su bele, okrugle tablete sa natpisom P na jednoj strani i podeonom crtom na drugoj.
Kartonska kutija sa dva blistera sa po 10 tableta
Nosilac dozvole i Proizvođač
Nosilac dozvole
Pliva Serbia d.0.0., Dečanska 12/tl
Proizvodač
Pliva Hrvatska d.0.0., Prilaz baruna Rlipovića 25, Zagreb, Hrvatska
Ovo uputstvo je poslednji put odobreno
Mart, 2009.
Režim izdavanja leka:
Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.
Broj i datum dozvole:
1133/2009/12 01.04.2009.
 
Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo.O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.
 
Napišite recenziju
Molimo Vas prijavite se ili se registrujte da biste napisali recenziju.

Apoteka Online ima potpisan ugovor sa kurirskom službom Daily Express i isporuka se vrši na teritoriji Republike Srbije putem ove službe. Izvoz robe za inostrane zemlje vrši se putem usluge DHL i PostExport.

Za sve narudžbine primljene do 12h od ponedeljka do petka, okvirni rok isporuke je 2-4 radna dana za celu teritoriju Republike Srbije. U slučaju da je narudžbina izvršena preko vikenda (subotom i nedeljom), dostava se vrši kao i za narudžbine primljene u ponedeljak - dakle idući radni dan.

Isporuke se ne vrše subotom i nedeljom.

Dodatne informacije

Artikli će biti zapakovani tako da ne mogu biti oštećeni uobičajenim rukovanjem robom u transportu. Prilikom preuzimanja proizvoda kupac je dužan proveriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati kuriru koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva spoljašnja oštećenja. Sve naknadne reklamacije proizvoda zbog oštećenja nastalih prilikom dostave neće biti uvažena.

Prilikom preuzimanja proizvoda, kupac je obavezan potpisati otpremnicu koju uzima dostavni radnik Daily Express-a. Otpremnica se smatra potvrdom o dostavi i preuzimanju robe.

Kurirska služba isporučuje robu do adrese, tj. ne unosi u stambeni prostor.


Ograničenja isporuke robe

Isporuka artikala kupljenih na sajtu www.apotekaonline.rs se vrši isključivo putem kurirske službe Daily Express na teritoriji Republike Srbije. Isporuka van teritorije Republike Srbije, odnosno izvoz robe, obavlja se isključivo putem usluge DHL i PostExport Pošte Srbije.


Cena isporuke

Za teritoriju Republike Srbije:

Za naručenu robu iznosa do 5.000,00 RSD, dostava se naplaćuje 260,00 RSD (u cenu je uračunat PDV). Za robu čija je vrednost preko 5.000,00 RSD, dostava je besplatna.

Za internacionalnu dostavu:

Za izvoz robe u inostranstvo putem PostExport usluge Pošte Srbije cena dostave iznosi za:

  • I Zonu (Slovenija, Hrvatska, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija) - 1.280,00 RSD
  • II Zonu (Ostale zemlje Evrope) - 1.790,00 RSD
  • III Zonu (Azija, Afrika, Amerika, Australija i ostale zemlje) - 2.650,00 RSD

Rok isporuke je 15 dana ili više (u zavisnosti od zemlje isporuke)

Za izvoz robe u inostranstvo putem DHL usluge cena dostave iznosi 3300 RSD. Rok isporuke je 1-5 radnih dana (u zavisnosti od države u koju se vrši isporuka)

Cena dostave je sa porezom. Cena uključuje dostavu paketa na adresu kupca sa pripadajućim porezom i carinom na teret prodavca. Mogući dodatni trošak može biti carina na teret kupca u zavisnosti od zemlje u koju se paket šalje.

Za sva dodatna pitanja, reklamacije ili proveru trenutne lokacije vaše pošiljke, molimo Vas da nas kontaktirate na sledeću e-mail adresu: [email protected]

Republika Srbija - Cena dostave ili besplatna dostava uključuje dostavu paketa do 5kg težine na adresu kupca. Za pakete preko 5kg težine i pakete većih dimenzija moguća je doplata za koju će kupac svakako biti obavešten nakon izvršene provere sa kurirskim službama. Molimo Vas odgovorite na ovaj E-Mail ukoliko imate dodatnih pitanja.

Inostranstvo - Cena uključuje dostavu paketa do 2kg težine na adresu kupca sa pripadajućim porezom i carinom na teret prodavca. Mogući dodatni trošak može biti carina na teret kupca u zavisnosti od zemlje u koju se paket šalje. Za pakete preko 2kg težine i pakete većih dimenzija moguća je doplata za koju će kupac svakako biti obavešten nakon izvršene provere sa kurirskim službama. 


Posebni uslovi za narudžbine iz inostranstva

Apotekaonline potvrđuje da su svi artikli na portalu www.apotekaonline.rs slobodni za prodaju putem interneta, takođe potvrđujemo i garantujemo da će sva naručena roba biti poslata u dogovorenom roku krajnjem kupcu. Apotekaonline garantuje da u plaćenu cenu dostave ulaze troškovi carine i kuririske službe, zemlje izvoza (Srbije).

Apotekaonline ne može da garantuje i ne zna da li će postojati troškovi uvozne carine, ovo zavisi od specifičnosti paketa kao i od odluke same carine zemlje uvoznika (kupca). Apotekaonline se odriče odgovornosti ukoliko iz bilo kog razloga Carina zemlje uvoznika ne želi da ocarini paket. Apotekaonline u ovom slučaju zadržava pravo da refundira novac kupcu umanjen za sve troškove uvozne i izvozne carine kao i troškove poštarine u momentu kada paket bude vraćen.

Posebna napomena - Zbog specificnosti robe preporucujemo da prethodno proverite sa Carinom u svojoj zemlji da li mozete da uvezete artikal koji Vas zanima( posebnu paznju obratite na proizvode koji se uzimaju oralno jer bez obzira sto su registrovani kao Dijetetski suplementi i slobodni su u prodaji, svaka zemlja , svaka Carina ima svoje lokalne propise i moze da se dogodi da uvoz istih nije dozvoljen. Ukoliko Carina ne dozvoli uvoz određenih artikala , ukoliko su troskovi vraćanja paketa veci od vrednosti robe, Apotekaonline zadrzava pravo da ne prihvati povrat robe, u ovoj situaciji Apotekaonline nece biti u mogucnosti da izvrsi refundaciju novca jer smo Vas blagovremeno obavestili o mogucoj situaciji .Ukoliko je vrednost paketa veca od troskova koji nastaju pri povratu paketa bice refundiran iznos umanjen za povratne toskove.

Kreiranjem narudžbenice automatski prihvatate ove Posebne uslove za narudžbine iz inostranstva (van teritorije Republike Srbije).

Tagovi: andol , 100 , mg , tromb , srcani , infarkt , angina , pektoris