Apotekaonline
Korpa

KOFAN INSTANT TABLETE

KOFAN INSTANT TABLETE
Slični proizvodi
Proizvod trenutno nemamo na stanju ili je zabranjena prodaja online.

Pogledajte blok ispod gde možete pronaći proizvode koji su slični ili imaju slična dejstva kao proizvod na čijoj se stranici nalazite.
0,00 RSD
  • Lager: Zabrana online prodaje
  • Brend: OSTALO
  • Šifra proizvoda: BR-5412

Opis proizvoda

Prodaja ovog leka  zabranjena je putem interneta zakonom Republike Srbije , dok je oglašavanje istog putem interneta dozvoljeno isključivo kao podsetnik i ima svrhu informisanja.

PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA LEKA, ODNOSNO MEDICINSKOG SREDSTVA Sl. Gl. RS", br.79/2010 MOŽETE POGLEDATI OVDE.

 

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek KOFAN INSTANT tablete da biste sa njim postigli najbolje rezultate.
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu. -Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, morate se obratiti svom lekaru.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo kojc nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
-  Šta je lek KOFAN INSTANT tablete i čemu je namenjen
-  Šta treba da znate pre nego što uzmete lek KOFAN INSTANT tablete
-  Kako se upotrebljava lek KOFAN INSTANT tablete
-  Moguća neželjena dejstva
-  Kako čuvati lek KOFAN INSTANT tablete
-  Dodatne informacije

ŠTA JE LEK KOFAN® INSTANT tablete I ČEMU JE NAMENJEN?
KOFAN® INSTANT tablete su kombinovani lek koji se primenjuje protiv bolova različitog porekla, kao i kod povišene telesne temperature.

Lek KOFAN® INSTANT sadrži tri aktivne komponente: paracetamol, propifenazon i kofein. Paracetamol i propifenazon poseduju analgetska (umanjuje bol), antipiretska (snižava povišenu temperaturu) i antiinflamatoma (protivzapaljenska) svojstva. Mehanizam analgetskog i antiinflamatornog delovanja temelji se na inhibiciji sinteze prostaglandina, a antipiretsko delovanje se ostvaruje preko centra za regulaciju temperature u mozgu (hipotalamus). Kofein deluje poznatim mehanizmima za ksantinske derivate, od kojih je važno stimulativno delovanje u centralnom nervnom sistemu, kao i aktivacija vitalnih centara za disanje i krvotok.

KOFAN INSTANT tablete se primenjuju kod:
-  Bolova različitog porekla kao što su glavobolja, zubobolja, migrena, bol u području pojedinih nerava, bol u zglobovima, bol u mišićima, posttraumatski i postoperativni bol, bolne menstruacije
-  Povišene telesne temperature zbog različitih infekcija
-  Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 7 godina

ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK KOFAN® INSTANT tablete?
Lek KOFAN® INSTANT tablete ne smete koristiti:

-  Ako ste alergični na aktivne i/ili pomoćne komponente leka
-  Ako imate smanjen broj belih krvnih zmaca (granulociti)
-  Kod akutne porfirije
-  Ako imate nedostatak glukoza-6-fosfatne dehidrogenaze
-  Ako imate teško oštećenje bubrežne i/ili jetrene funkcije

Ne primenjujte KOFAN® INSTANT tablete ako se išta od ispred navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigumi, posavetujte se sa Vašim lekarom, pre primene ovog leka.

Kada uzimate lek KOFAN® INSTANT tablete, posebno vodite računa:
-  Preparati na bazi pirazolona i paracetamola se ne bi trebali primenjivati duže od sedam dana. Eventualna potreba za daljom terapijom podrazumeva lekarski nalog, te kontrolu krvnih parametara, koji bi mogli predskazati pojavu neželjenih efekata.
-  O svakoj neželjenoj reakciji organizma za koju sumnjate da bi mogla biti povezana s primenom leka preporučuje se što pre obavestiti lekara ili farmaceuta.
-  Paracetamol i preparate koji ga sadrže trebali bi sa oprezom primenjivati ako imate oslabljenu bubrežnu ili jetrenu funkciju.
-  Zbog prisustva paracetamola u sadržaju KOFAN® INSTANT tableta, potreban je oprez ako ste zavisni od alkohola, zbog povećanog rizika pojave oštećenja jetre ili krvarenja u stomaku.

Primena drugih lekova:
Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Paracetamol:
-  Paracetamol pojačava efekte varfarina, te povisuje plazmatski nivo acetilsalicilne kiseline
-  Istovremena primena paracetamola i hloramfenikola može rezultirati povećanjem toksičnih efekatahloramfenikola. Resorpciju paracetamola smanjuje holestiramin, a ubrzava metoklopramid
-  Fenitoin može smanjiti efikasnost paracetamola
-  Istovremena primena paracetamola i izonijazida može uzrokovati hepatotoksičnost (oštećenje jetre). Hepatotoksičnost se može javiti i nakon istovremene primene paracetamola sa zidovudinom, kao i smanjen broj belih krvnihzmaca
-  Koncentracije paracetamola u plazmi mogu biti povećane i do 50% ako se lek primenjuje istovremeno s diflunisalom. Oralni kontraceptivi smanjuju koncentraciju paracetamola, dok paracetamol može povećati koncentraciju etinil estradiola u plazmi

Propifenazon:
-  Efekti propifenazona su naglašeni u slučajevima istovremene primene hipnotika (lekova za spavanje)
-  Lek potencira dejstva oralnih antidijabetika (tolbutamid, hlorpropamid, acetoesamid) i oralnih antikoagulanasa ~ kumarinskogtipaT Propifenazon smanjuje efekte diuretika (lekova za pojačano mokrenje), uključujući i njihov antihipertenzivni efekt

Kofein:
-  Istovremenu primenu kofeina i preparata koji sadrže efedrin treba izbegavati zbog prekomeme adrenergičke stimulacije, što može dovesti do povećanja krvnog pritiska, porasta srčane frekvencije i nastanka srčanih aritmija
-  S benzodiazepinima interakcije se mogu javiti u različitim oblicima i ne mogu se predvideti
-  Primena kofeina s klozapinom povećava rizik od razvoja toksičnih efekata klozapina
-  Oralni kontraceptivi, cimetidin i disulfram usporavaju metabolizam kofeina
-  Kofein usporava eliminaciju teofilina, dok hinolonski antimikrobici usporavaju eliminaciju kofeina

Uz konzumiranje alkohola analgetski efekti leka KOFAN® INSTANT tablete su potencirani.

KOFAN INSTANT tablete ne primenjivati istovremeno sa CNS stimulatorima ili MAO inhibitorima.

Uzimanje leka KOFAN® INSTANT tablete sa hranom ili pićima:
-  Hrana smanjuje resorpciju paracetamola
-  Uz konzumiranje alkohola analgetski efekti leka KOFAN® INSTANT tablete su značajno pojačani

Primena leka KOFAN® INSTANT tablete u periodu trudnoće i dojenja:
Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Trudnoća:
Paracetamol i kofein prolaze placentamu barijeru. KOFAN® INSTANT tablete se mogu primeniti u trudnoći, ali isključivo po savetu lekara i uz njegov nadzor, posebno u prva tri meseca i u poslednjih šest sedmica trudnoće.

Dojenje:
Obzirom da se aktivne komponente leka izlučuju u majčino mleko, može se javiti preosetljivost dojenčadi na sastojke leka. Ukoliko primenjuju lek KOFAN’ INSTANT, dojiljama se preporućuje prekinuti dojenje i zameniti ga alternativnom ishranom dojenčadi.

Uticaj leka KOFAN® INSTANT tablete na upravljanje motornim vozilima i rukovanju mašinama:
Lek ispoljava manji uticaj na psihofizičke sposobnosti pacijenta, pa je u toku primene leka potreban oprez pri upravljanju motomim vozilima i rukovanju mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka KOFAN® INSTANT tablete:
Nema posebnih napomena vezanih za pomoćne materije u sadržaju leka.

KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK KOFAN® INSTANT tablete:
Lek KOFAN INSTANT tablete uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigumi, proveritesa svojim lekarom ilifarmaceutom.

Odrasli: 1-2 tablete, 3 do 5 putana dan.
Deca uzrasta 7 do 10 godina: 1 /2 tablete, 2 do 3 puta na dan. Deca starija od 10 godina: 1 tableta, 2 do 3 puta na dan.

Napomena: Tablete treba uzeti sa dosta vode ili neke druge tečnosti.

Ako ste uzeli više leka KOFAN INSTANT tablete nego što je trebalo:
Ako ste uzeli preveliku dozu leka, u toku prva 24 sata mogu se javiti simptomi trovanja paracetamolom u vidu mučnine, povraćanja i bola u stomaku. Trovanje je verovatnije u prisustvu alkohola. Preporučuje se što pre obratiti se lekaru koji će primeniti adekvatnu terapiju.

Ako ste zaboravili da uzmete lek KOFAN® INSTANT tablete:
-  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.
-  Ako ste zaboravili uzeti lek, propuštenu dozu uzmite što pre moguće, a nakon toga nastavite s primenom leka prema uobičajenom načinu primene.

Ako naglo prestanete da uzimate lek KOFAN® INSTANT tablete:
Nagli prekid primene leka ne bi trebao imati štetno delovanje na Vaš organizam.

MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA:
-  Lek KOFAN INSTANT tablete, kao i drugi lekovi može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.
-  KOFAN ITNSTANT tablete se dobro podnose i retko izazivaju neželjene efekte.

Paracetamol:
Iako retko, primena paracetamola može izazvati Teakcije preosetljivosti sa simptomima kao što su svrab kože, crvenilo, urtikarija (koprivnjača), otežano disanje, otok kože i/ili sluznica, a bilo je i pojedinačnih primera teških reakcija preosetljivosti (anafilaktička reakcija i anafilaktički šok). Veoma retko su zabeleženi slučajevi smanjenog broja crvenih krvnih zmaca, smanjenog broja belih krvnih zmaca i/ili krvnih pločica, nedovoljnog lučenja antidiuretskog hormona i snižene telesne temperature. Opisano je da paracetamol, posebno u većim dozama, može imati toksično delovanje na jetru, što se ispoljava u vidu gubitka apetita, mučnine, povraćanja, stomačnog bola.

Propifenazon:
Najčešće se mogu javiti stomačne smetnje u vidu mučnine, prekomeme pojave gasova u crevima, povraćanja i stomačnog bola. Veoma retko se mogu javiti nesvestica, glavobolja, gubitak koncentracije i pospanost. Zabeleženi su veoma retki, pojedinačni slučajevi izraženog smanjenja broja beiih krvnih zmaca ili crvenih krvnih zmaca (autoimuna hemolitička anemija).

Kofein:
Primenom većih doza kofeina (više od 250mg na dan) može se javiti nemir, razdražljivost, nesanica, drhtanje i trzanje mišića. Pored toga, mogu se javiti visok krvni pritisak, lupanje srca, neujednačen rad srca i/ili ubrzan rad srca i navala krvi u lice. Retko se može javiti, kod povećanog unosa kofeina, smanjenje bioraspoloživog testosterona (žene u postmenopauzi). Vrlo retko se mogu javiti poremećaji opažanja (priviđanja-halucinacije). Zabeležene su snižene i povećane vrednosti šećera u krvi. Postoje izolovani izveštaji o sniženom nivou kalijuma u krvi i paralizi mišića kod trudnica. Opisan je jedan slučaj pojave krvarenja i razvijene intravaskulame koagulacije (zgrušavanja). Glavobolja se može javiti nakon prekida primene kofeina.

Ukoliko primetite oticanje ruku, stopala, članaka, lica, usana, grla, otežano gutanje, žutilo kože i/ili očiju ili ste imali nesvesticu odmah posetite lekara u najbližem urgentnom centru.To bi mogle biti veoma ozbiljne neželjene reakcije na lek koje se veoma retko javljaju.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molim Vas da o tome obavestitesvog lekara ili farmaceuta.

KAKO ČUVATI LEK KOFAN® INSTANT tablete?
Čuvati van domašaja dece!

Rok upotrebe 5 godina.
Nemojte koristiti lek KOFAN® INSTANT tablete posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.

Čuvanje:
-  Ne postoje posebni zahtevi čuvanja.
-  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu s važećim propisima.

DODATNE INFORMACIJE:

Šta sadrži lek KOFAN® INSTANT tablete?
-  Sadržaj aktivnih supstanci: paracetamola 200,00mg propifenazona 200,00mg kofeina  50,00mg
-  Sadržaj pomoćnih supstanci: celuloza, mikrokristalna (40,00mg), skrob, kukuruzni (27,50mg), talk (27,50mg), povidon (10,00mg), silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni (10,00mg), magnezijum-stearat (5,00mg).

Kako izgleda lek KOFAN® INSTANT tablete i sadržaj pakovanja?
-  Bele tablete, okruglog oblika.
-  Kutija sa 20 tableta (2 blistera po 10 tableta).

Nosilac dozvole:
 Predstavništvo Bosnalijek d.d., Beograd, Cara Nikolaja II61 b.

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:
Avgust. 2011.

Režim izdavanja leka:
Lek KOFAN® INSTANT tablete se može izdavati bez lekarskog recepta.

Broj i datum izdavanja dozvole za lek:
1208/2008/12 od 26.03.2008.

Pre upotrebe detaljno procitati uputstvo! O indikacijama, merama opreza i nezeljenim reakcijama na lek,posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom!

Napišite recenziju

Molimo Vas prijavite se ili se registrujte da biste napisali recenziju.

Apoteka Online ima potpisan ugovor sa kurirskom službom Daily Express i isporuka se vrši na teritoriji Republike Srbije putem ove službe. Izvoz robe za inostrane zemlje vrši se putem usluge DHL i PostExport.

Za sve narudžbine primljene do 12h od ponedeljka do petka, okvirni rok isporuke je 2-4 radna dana za celu teritoriju Republike Srbije. U slučaju da je narudžbina izvršena preko vikenda (subotom i nedeljom), dostava se vrši kao i za narudžbine primljene u ponedeljak - dakle idući radni dan.

Isporuke se ne vrše subotom i nedeljom.

Dodatne informacije

Artikli će biti zapakovani tako da ne mogu biti oštećeni uobičajenim rukovanjem robom u transportu. Prilikom preuzimanja proizvoda kupac je dužan proveriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati kuriru koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva spoljašnja oštećenja. Sve naknadne reklamacije proizvoda zbog oštećenja nastalih prilikom dostave neće biti uvažena.

Prilikom preuzimanja proizvoda, kupac je obavezan potpisati otpremnicu koju uzima dostavni radnik Daily Express-a. Otpremnica se smatra potvrdom o dostavi i preuzimanju robe.

Kurirska služba isporučuje robu do adrese, tj. ne unosi u stambeni prostor.


Ograničenja isporuke robe

Isporuka artikala kupljenih na sajtu www.apotekaonline.rs se vrši isključivo putem kurirske službe Daily Express na teritoriji Republike Srbije. Isporuka van teritorije Republike Srbije, odnosno izvoz robe, obavlja se isključivo putem usluge DHL i PostExport Pošte Srbije.


Cena isporuke

Za teritoriju Republike Srbije:

Za naručenu robu iznosa do 5.000,00 RSD, dostava se naplaćuje 260,00 RSD (u cenu je uračunat PDV). Za robu čija je vrednost preko 5.000,00 RSD, dostava je besplatna.

Za internacionalnu dostavu:

Za izvoz robe u inostranstvo putem PostExport usluge Pošte Srbije cena dostave iznosi za:

  • I Zonu (Slovenija, Hrvatska, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija) - 1.280,00 RSD
  • II Zonu (Ostale zemlje Evrope) - 1.790,00 RSD
  • III Zonu (Azija, Afrika, Amerika, Australija i ostale zemlje) - 2.650,00 RSD

Rok isporuke je 15 dana ili više (u zavisnosti od zemlje isporuke)

Za izvoz robe u inostranstvo putem DHL usluge cena dostave iznosi 3300 RSD. Rok isporuke je 1-5 radnih dana (u zavisnosti od države u koju se vrši isporuka)

Cena dostave je sa porezom. Cena uključuje dostavu paketa na adresu kupca sa pripadajućim porezom i carinom na teret prodavca. Mogući dodatni trošak može biti carina na teret kupca u zavisnosti od zemlje u koju se paket šalje.

Za sva dodatna pitanja, reklamacije ili proveru trenutne lokacije vaše pošiljke, molimo Vas da nas kontaktirate na sledeću e-mail adresu: info@apotekaonline.rs

Republika Srbija - Cena dostave ili besplatna dostava uključuje dostavu paketa do 5kg težine na adresu kupca. Za pakete preko 5kg težine i pakete većih dimenzija moguća je doplata za koju će kupac svakako biti obavešten nakon izvršene provere sa kurirskim službama. Molimo Vas odgovorite na ovaj E-Mail ukoliko imate dodatnih pitanja.

Inostranstvo - Cena uključuje dostavu paketa do 2kg težine na adresu kupca sa pripadajućim porezom i carinom na teret prodavca. Mogući dodatni trošak može biti carina na teret kupca u zavisnosti od zemlje u koju se paket šalje. Za pakete preko 2kg težine i pakete većih dimenzija moguća je doplata za koju će kupac svakako biti obavešten nakon izvršene provere sa kurirskim službama. 


Posebni uslovi za narudžbine iz inostranstva

Apotekaonline potvrđuje da su svi artikli na portalu www.apotekaonline.rs slobodni za prodaju putem interneta, takođe potvrđujemo i garantujemo da će sva naručena roba biti poslata u dogovorenom roku krajnjem kupcu. Apotekaonline garantuje da u plaćenu cenu dostave ulaze troškovi carine i kuririske službe, zemlje izvoza (Srbije).

Apotekaonline ne može da garantuje i ne zna da li će postojati troškovi uvozne carine, ovo zavisi od specifičnosti paketa kao i od odluke same carine zemlje uvoznika (kupca). Apotekaonline se odriče odgovornosti ukoliko iz bilo kog razloga Carina zemlje uvoznika ne želi da ocarini paket. Apotekaonline u ovom slučaju zadržava pravo da refundira novac kupcu umanjen za sve troškove uvozne i izvozne carine kao i troškove poštarine u momentu kada paket bude vraćen.

Posebna napomena - Zbog specificnosti robe preporucujemo da prethodno proverite sa Carinom u svojoj zemlji da li mozete da uvezete artikal koji Vas zanima( posebnu paznju obratite na proizvode koji se uzimaju oralno jer bez obzira sto su registrovani kao Dijetetski suplementi i slobodni su u prodaji, svaka zemlja , svaka Carina ima svoje lokalne propise i moze da se dogodi da uvoz istih nije dozvoljen. Ukoliko Carina ne dozvoli uvoz određenih artikala , ukoliko su troskovi vraćanja paketa veci od vrednosti robe, Apotekaonline zadrzava pravo da ne prihvati povrat robe, u ovoj situaciji Apotekaonline nece biti u mogucnosti da izvrsi refundaciju novca jer smo Vas blagovremeno obavestili o mogucoj situaciji .Ukoliko je vrednost paketa veca od troskova koji nastaju pri povratu paketa bice refundiran iznos umanjen za povratne toskove.

Kreiranjem narudžbenice automatski prihvatate ove Posebne uslove za narudžbine iz inostranstva (van teritorije Republike Srbije).