• Urinary infection health care test

Opšte informacije:

Urinarna infekcija predstavlja zapaljenje urinarnog trakta, uglavnom prouzrokovano od strane bakterija i to primarno intestinalnim bakterijama. Urinarni trakt se sastoji od uretre, bešike, uretera i bubrega.

Od urinarnih infekcija najčešće pate žene, obzirom da kratka uretra omogućava prolaz patogenim agensima. Oko 11% žena svake godine dobije urinarnu infekciju. Ali, i stariji muškarci su pogođeni češćim infekcijama ukoliko imaju uvećanu prostatu koja onemogućava normalni protok urina.

Kod zdravih ljudi, urin je sterilan ( ne sadrži mikro- organizme ). Jedan od najboljih načina da održite svoj urinarni trakt sterilnim je da praznite bešiku kompletno u pravilnim intervalima. U principu, infekcija nastaje u uretri i odatle može otići u gornji urinarni trakt kao i do bubrega.

Simptomi značajno variraju, u zavisnosti da li je zahvaćen samo donji urinarni trakt ili oba, donji i gornji urinarni trakt. Ukoliko je zahvaćen donji urinarni trakt, postoji osećaj peckanja tokom mokrenja ili snažan nagon za uriniranjem. Urin takođe može biti zamućen ili da ima snažan neprijatan miris. Ukoliko je zahvaćena i bešika, oboljenje je poznato kao cistitis ( osrednja ali neprijatna upala bešike ). Ako je zahvaćen gornji urinarni trakt, simptomi su skoro isti, ali mogu biti prisutni i bol u donjim leđima, temperatura i jeza, i takvo stanje u ekstremnim situacijama može zahtevati hospitalizaciju. Lečenje zavisi od faktora i razvoja bolesti; pacijenti obično reaguju brzo na antibiotsku terapiju.

Kako se infekcije urinarnog trakta detektuju? Uopšteno, prvo se koriste test trake; One se stave u uzorak urina da bi otkrili bilo koji znak infekcije: prisustvo proteina, leukocita ( bela krvna zrnca ) i/ili nitrita ( mnoge bakterije koje se normalno ne nalaze u urinu pretvaraju nitrate iz hrane u nitrite ). Ukoliko postoji bilo koji od ovih znakova potrebne su dalje dijagnostičke procedure kako urina tako i pacijenta.

Obratiti pažnju:

Preporučljivo je da se za test uzme prvi jutarnji urin, zato što je najkoncentrovaniji. Urin koji se uzima za testiranje ne sme doći u kontakt sa vodom iz toaleta ili dezinfekcionim ili nekim drugim sredstvom za čišćenje. Važi samo za žene: test ne treba raditi za vreme ili tri dana nakon menstrualnog ciklusa. Uzorak urina ne bi trebao da bude kontaminiran vaginalnom tečnošću jer može prouzrokovati lažno pozitivne rezultate.

Važno upozorenje:

Molimo vas da ne donosite bilo kakve važne medicinske odluke pre nego kontaktirate svog lekara. Test nakon upotrebe možete baciti u kućnu kantu za otpatke.

Informacije o proizvodu:

Ovaj test detektuje proteine, nitrite i / ili leukocite u urinu.

Proteini: indikator na test traci reaguje sa proteinima u urinu, menjajući boju u zelenu.

Nitriti: gram negativne bakterije u urinu konvertuju nitrate iz hrane u nitrite. Nitriti reaguju na test traci tako što ostavljaju ružičasti trag.

Leukociti: enzim ( esteraza ) granulocita ( jedan od glavnih tipova leukocita ) omogućavaju hemijsku reakciju koja će na test traci ostaviti ljubičastu boju. Drugi tipovi leukocita ( ne granulociti ) ne mogu biti detektovani. Hemijske komponente test trake se moraju gledati kao potencijalno opasne supstance ali ukoliko se pravilno rukuje sa testom i ovim intrukcijama ne mogu predstavljati opasnost.

 

Šta bi trebalo da radim ako su rezultati testa pozitivni ?

Zapamtite da pozitivan rezultat testa ne znači da su sve tri supstance otkrivene u Vašem urinu. Čak iako je Vaš rezultat pozitivan za samo jednu suptancu, verovatno sa Vašim urinom nije sve u redu, iako za to ne mora da bude razlog urinarna infekcija. Što brže kontaktirajte Vašeg lekara koji će Vas uputiti da uradite dodatne analize. Kada posetite svog lekara, molimo Vas ponesite ove instrukcije sa sobom tako da može da se informiše o tipu testa koji ste koristili.

Šta bi trebalo da radim ako su rezultati negativni?

Zapamtite da je Vaš rezultat testa negativan samo u slučaju da su test polja za sve tri supstance negativna. Ali ukoliko Vi i dalje osećate znake urinarne infekcije ili imate neke druge simptome, kontaktirajte Vašeg lekara da Vam organizuje detaljne analize.

Kada bi trebalo da uradim drugi test?

Drugi test bi trebao da se upotrebi u bilo koje vreme pre isteka roka trajanja da proverite rezultate prvog testa. Budite sigurni da sačuvate uputstvo za upotrebu da bi ste mogli precizno da odradite test prema slikama datim u uputstvu.

U vezi parametara:

Leukociti

Prisustvo leukocita u urinu je značajan pokazatelj upale bubrega i urinarnog trakta. U mnogim slučajevima gde je u pitanju bakterijska urinarna infekcija, leukociti su prisutni u urinu. U hroničnoj upali ili u stanjima u kojim se infekcija ponovo vraća, leukociti mogu da budu prisutni u urinu bez obzira da li su prisutne i bakterije. Ako uzimate cephalexin i gentamycin, ili ako je prisutan visok nivo glukoze u urinu, prikazani rezultati mogu biti lažno negativni. Ako uzimate imipenem, meropenem ili klavulonsku kiselinu, prikazani rezultat može biti lažno pozitivan.

Nitriti

Nitriti koji se eliminišu putem urinarnog trakta mogu se povećati u urinu ukoliko su prisutne bakterije u urinarnom traktu koje nitrate pretvaraju u nitrite. Zato je jedan od najvažnijih simptoma bakterijske urinarne infekcije prisustvo nitrita u urinu. Zbog toga, ukoliko test pokaže negativan rezultat za nitrite to ne iskučuje mogućnost bakterijske urinarne infekcije, obzirom da broj bakterija i količina nitrata ( koji se konvertuju ) može ozbiljno da varira. Ukoliko se urin ne zadržava dugo u bešici, usled gladovanja, dijete povezane sa odsustvom povrća ili antibiotskog tretmana, prikazani rezultat može biti lažno negativan. Ukoliko uzimate lekove koji sadrže phenazopyridine, to može prouzrokovati lažno pozitivne rezultate.

Proteini

Prisustvo proteina u urinu predstavlja uobičajeni simptom u slučaju infekcije bubrega. Takođe postoje i drugi razlozi za prisustvo proteina u urinu. Zato treba pronaći gde se nalazi upala, da li u bešici, prostati ili postoji krvarenje u urinarnom traktu. Vaš doktor će dijagnostikovati Vaše stanje ukoliko postoji prisustvo proteina u urinu i dijagnostikovati zašto se pojavio. Infuzije koje sadrže polyvinylpyrrolidone ili lekovi koji sadrže phenazo pyridine mogu pokazati lažno pozitivne rezultate.

Pažljivo pročitajte instrukcije pre upotrebe!

Držite van domašaja dece.

Ne koristite test nakon roka upotreba.

Čuvati na temperaturi od 4 - 30 C.

Nemojte rastavljati test traku.

Samo za spoljnu upotrebu.

 

In-vitro dijagnostičko sredstvo za samotestiranje.

Napišite recenziju

Molimo Vas prijavite se ili se registrujte da biste napisali recenziju.

Urinary infection health care test

  • 859,00 din


Tagovi: urinary, infection, health, care, test, urinarna, urinarni, test, tester, trakt, trakta, uretra, uretera, ureter, besika, upala, infekcija, bubreg, bubrega, nitriti, nitrit, protein, proteini, leukociti, cephalexin, gentamycin, glukoze, zapaljenje, upale