Apotekaonline
Korpa

SPEDIFEN 200mg

SPEDIFEN 200mg
Slični proizvodi
Proizvod trenutno nemamo na stanju ili online prodaja nije dozvoljena.

Pogledajte blok ispod gde možete pronaći proizvode koji su slični ili imaju slična dejstva kao proizvod na čijoj se stranici nalazite.
0,00 RSD

Opis proizvoda

Prodaja ovog leka  zabranjena je putem interneta zakonom Republike Srbije , dok je oglašavanje istog putem interneta dozvoljeno isključivo kao podsetnik i ima svrhu informisanja.

PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA LEKA, ODNOSNO MEDICINSKOG SREDSTVA Sl. Gl. RS", br.79/2010 MOŽETE POGLEDATI OVDE.

 

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje suvažne za Vas.

Ovaj lek možete kupiti bez lekarskog recepta, za lečenje blažih bolesti bez pomoći Vašeg lekara. Pored toga, potrebno je da pažljivo koristite ovaj lek kako bi od njega dobili najbolje rezultate. Ako Vam je potrebna još neka dodatna informacija ili savet, obratite se lekaru, farmaceutu. Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, obavezno posetite Vašeg lekara.

SPEDIFEN 200, granule za oralni rastvor, 200 mg.

Šta je lek spedifen® 200 i čemu je namenjen?
Spedifen® 200 sadrži aktivnu supstancu ibuprofen u obliku soli arginata. Ibuprofen spada u grupu tkz. nesteroidnih antiinflamatornih (NSAIL) lekova koji deluju protiv bolova. sprečavaju zapaljenja i snižavaju povišenu telesnu temperaturu.
Spedifen 200 pripada grupi nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL) koji otk- lanjaju bol. temperaturu i deluju protivzapaljenski.
Kod zubobolje značajno ublaženje bola nastupa nakon 25-30 minuta.

Spedifen® 200 se koristi za otklanjanje bola:

 • Zubobolje,
 • Glavobolje,
 • Povišene telesne temperature,
 • Menstrualnog bola bez vidljivog uzroka (primarna dismenoreja).

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Spedifen® 200:
Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Lek spedifen® 200 ne smete koristiti:

 • Poznata preosetljivost na ibuprofen ili na bilo koju drugu komponentu sadržanu u leku;
 • Poznate reakcije preosetljivosti kao što su: bronhospazam-kratak dah, astma, rinitis- curenje iz nosa, urtikarija-koprivnjača, nakon upotrebe nesteroidnih antiinflamatornih lekova (npr. lekovi koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu);
 • Krvarenja iz želuca ili iz creva ili perforacije kao posledica upotrebe nesteroidnih-anti- inflamatornih lekova;
 • Ako imate ili ste nekad imali čir i krvarenja (ukoliko ste dva ili više puta imali čir ili krvarenja);
 • Druga aktivna cerebrovaskularna krvarenja (krvarenja iz krvnih sudova mozga) ili ulcerozni kolitis (zapaljenje debelog creva):
 • Teška slabost bubrega i/ili jetre;
 • Sklonost ka krvarenju;
 • Ako ste 6 i više meseci trudni (vidi odeljak: Primena u trudnoći i dojenju);
 • Teška srčana slabost.

Kada uzimate lek Spedifen® 200 posehno vodite računa:                          

 • Lekovi kao što je Spedifen® 200 mogu biti povezani sa malo povećanim rizikom od srčanog infarkta. Ovaj rizik je direktno srazmeran dužini primene leka kao i visini primenjene doze. Stoga ne prekoračujte preporučenu dozu i dužinu terapije.
 • Mere opreza:
 • Ukoliko imate srčanih tegoba ili ste imali moždani udar, ili mislite da ste u nekoj od rizičnih grupa (npr. ukoliko imate povišen krvni pritisak ili holesterol, imate šećernu bolest ili ste pušač) pre primene leka konsultujte se sa vašim lekarom ili farmaceutom;
 • Treba izbegavati istovremenu primenu leka Spedifen® 200 sa drugim nesteroidnim antiinflamatornim lekovima. Neželjena đejstva leka možete umanjiti ukoliko ograniči- te primenu leka na najnižu efikasnu dozu a vreme primene na najkraći period potreban za kontrolu simptoma;
 • Kod starijih osoba su češća moguća neželjena dejstva;
 • Ozbiljna gastrointestinalna neželjena dejstva (krvarenja, čirevi ili perforacije- proboj creva) su bila primećena nezavisno od dužine trajanja terapije lekovima iz grupe NSAIL. Kontaktirajte odmah vašeg lekara ukoliko se jave neka od ovih ozbiljnih gastrointestinalnih tegoba. Ukoliko ste bolovali od gastrointestinalnih ulkusa (čira), a naročito ukoliko je to bilo praćeno krvarenjem ili perforacijom (proboj creva) posave- tujte se sa vašim lekarom pre primene ovog leka;
 • Ukoliko ste imali gastrointestinalna oboljenja (npr. Ucerozni kolitis, Kronovu bolest) pri upotrebi NSAIL lekova može doći do pogoršanja stanja. Ukoliko se pri upotrebi leka jave stomačni simptomi, konsultujte se sa vašim lekarom;
 • Ukoliko imate problema sa zgrušavanjem krvi, jetrom, bubrezima ili srcem:
 • Ukoliko imate povišen krvni pritisak ili srčane smetnje može doći do pojave otoka usled zadržavanja tečnosti;
 • Ukoliko imate astmu ili ste alergični na određene supstance, jer Spedifen® 200 može izazvati bronhijalni spazam - kratak dah;
 • Vodite računa o tome da protivzapaljensko dejstvo leka Spedifen® 200 može donekle maskirati neke od simptoma postojeće infekcije kao što su bol, otok i crvenilo;
 • Ukoliko bolujete od eritematoznog lupusa;
 • Ukoliko uzimate sredstva za ublažavanje bolova već duže vreme može doći do glavo- bolje i i slabosti bubrega;
 • Ukoliko želite da ostanete u drugom stanju, jer se smatra da nesteroidni antiinflama- torni lekovi mogu uticati na ovulaciju, taj efekat nestaje prestankom primene leka. Informišite vašeg lekara ako planirate da ostanete u drugom stanju ili imate problema sa ostajanjem u drugom stanju jer Spedifen® 200 može uticati na to;
 • Ukoliko se jave poremećaji vida tokom primene leka. prekinite sa uzimanjem leka i obavestite vašeg oftalmologa;
 • Nesteroidni antiinflamatorni lekovi mogu uticati na rezultate ispitivanja funkcije jetre;
 • Ukoliko se jave reakcije na koži, sluzokoži ili bilo koje druge reakcije preosetljivosti, odmah prekinite sa uzimanjem leka i obavestite vašeg lekara;

Obavestite vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko se neko od gore navedenih stanja odnosi na Vas.

Primena drugih lekova:
Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.

 • U slučaju primene ovog leka sa furosemidom i tiazidnim diureticima može doći do njihovog smanjenog efekta kao pošledica zadržavanja namjuma usled inhibicije sinte- ze prostaglandina u bubrezima;
 • Antikoagulansi (lekovi koji se koriste protiv zgrušavanja krvi): NSAIL mogu pojačati efekat antikoagulanasa kao što je varfarin;
 • Ibuprofen može da umanji efekat antihipertenziva (lekova koji se koriste u terapiji za sniženje krvnog pritiska). Shodno tome, istovremena upotreba NSAIL sa ACE inhibitorima i beta blokatorima može biti uzrok bubrežne slabosti;
 • Istovremena upotreba kortikosteroida može pojačati efekat nastanka čira;
 • U literaturi su opisani pojedinačni slučajevi povišene koncentracije digoksina, fenitoi- na i litijuma u plazmi;
 • Ibuprofen može povećati koncentraciju metotreksata u plazmi;
 • Lekovi koji sprečavaju zgrušavanje krvnih pločica i inhibitor selektivnog preuzimanja serotonina (SSRI - lekovi koji se koriste u terapiji depresije): povećan rizik od krva- renja iz želuca ili creva;
 • Istovremena upotreba zidovudina i ibuprofena kod HIV pozitivnih osoba koje boluju od hemofilije, može prouzrokovati modrice i dovesti do modrica i izliva krvi u zglobnu šupljinu;
 • Ibuprofen pojačava dejstvo oralnih antidijabetika i insulina. odnosno može smanjiti koncentraciju šećera u krvi. Možda će biti potrebno korigovati njihovo doziranje;
 • Prilikom istovremene primene sa ciklosporinom (lek koji se koristi za sprečavanje odbacivanja presađenih organa) može doći do oštećenja funkcije bubrega;
 • Istovremena upotreba sa hinolonskim antibioticima (koriste se za lečenje bakterijskih infekcija) povećava rizik za nastanak grčeva;
 • Lek Spedifen® 200 može smanjiti dejstvo mifepristona (lek koji se koristi za prekid trudnoće);
 • Spedifen® 200 može uticati na rezultate nekih dijagnostičkih testova.

Uzimanje leka Spedifen® 200 sa hranoin ili pićima:
Granule rastvoriti u čaši vode (200 ml) i odmah popiti. Ukoliko imate osetljiv želudac, uzmite lek sa hranom.

Primena leka Spedifen® 200 u periodu trudnoće i dojenja:
Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Trudnoća:
Obavestite vašeg lekara ili apotekara jer primena leka SPEDIFEN® 200 u trudnoći nije preporučljiva. Lek SPEDIFEN18 200 treba uzimati tokom prvih 6 meseci trudnoće samo po savetu lekara i kada je to neophodno. Spedifen® 200 ne treba koristiti u trećem trimestru trudnoće. Obavestite vašeg lekara ukoliko ste ostali u drugom stanju tokom primene leka.

Dojenje:
Male količine ibuprofena se mogu naći u majčinom mleku. Nije verovatno da će to imati bilo kakav uticaj na bebu. Nema potrebe prekidati dojenje tokom kratkotrajnog uzimanja leka SPEDIFEN® 200 u preporučenim dozama.

Uticaj leka Spedifen® 200 na upravljanje motorniin vozilima i rukovanje mašinama:
Ukoliko osećate vrtoglavcu ili glavobolju nakon uzimanja leka Spedifen® 200, nemojte upravljati vozilom ili mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Spedifen® 200:
Spedifen® 200:

 • svaka kesica sadrži 2,38 g saharoze
 • svaka kesica sadrži 27,4 mg natrijuma

Obavestite vašeg lekara ukoliko ste na posebnim dijetama ili ne podnosite određene šećere.

Kako se upotrebljava lek Spedifen® 200:
Ukoliko mislite da lek SPEDIFEN 200 suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.
Neželjena dejstva leka se mogu smanjiti upotrebom najniže efektivne doze u toku najk- raćeg perioda potrebnog za uspostavljanje kontrole simptoma.
Odrasli i deca starija od 12 godina: 1 do 2 kesice. Ako je potrebno na svakih 4 do 6 h uzi- mati po 1 do 2 kesice leka, tako da maksimalna doza ne pređe 1200 mg u toku 24 h. Lek nije namenjen za upotrebu kod dece ispod 12 godina starosti jer je pojedinačna doza leka veća od one preporučene za tu starosnu grupu.

Način korišćenia leka:
Spedifen® 200, granule za oralni rastvor, su namenjene za oralnu upotrebu.
Rastvoriti sadržaj kesice u čaši vode (200 ml), promešati kašičicom ako je potrebno i odmah popiti.
Konsultovati lekara u slučaju korišćenja viših doza leka Spedifen® 200kao i pri upotrebi u toku perioda dužeg od 7 dana u kontinuitetu.
Ukoliko se simptomi ne ublaže ili se pogoršaju. konsultovati se sa lekarom.
Osobama sa osetljivim želucem se preporučuje upotreba leka posle jela. Kod osoba sa oštećenom funkcijom bubrega, jetre ili srca. prilagoditi dozu leka ( smanjiti ).

Ako ste uzeli više leka Spedifen® 200 nego što je trebalo:
Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Spedifen® 200 nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!
Pri predoziranju mogu se javiti sledeći simptomi: mučnina, stomačni bol, povraćanje (krv). dijareja (krv), glavobolja, vrtoglavica, brži pokreti oka, poremećaj vida i zujanje u ušima.
Kod teških oblika trovanja može doći i do poremećaja funkcije bubrega, pada krvnog pritiska, gubitka svesti i kome.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Spedifen® 200:
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Ukoliko imate bilo kakvo pitanje o leku i njegovoj primeni, posavetujte se sa vašim lekarom ili farmaceutom.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Spedifen® 200:
Uzimanje leka Spedifen® 200 možete prekinuti kada poželite, bez ikakvih smetnji po Vaš organizam.

Moguća neželjena dejstva:
Kao i svi drugi lekovi i Spedifen® 200 može imati neželjena dejstva iako se ona ne javljaju kod svakoga.
Učestalost pojavljivanja neželjenih dejstava:

 • veoma česta (> 1/10);
 • česta (> 1/100, < 1/10);
 • povremena (> 1/1000, < 1/100);
 • retka (> 1/10000, < 1/1000);
 • veoma retka (< 1/10000), uključujuči i izolovane slučajeve.

Najčešće prijavljena neželjena dejstva su otežano varenje i proliv.
Lekovi iz grupe nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL) u koje spada i Spedifen® 200 mogu se dovesti u vezu sa malim povećanim rizikom od srčanog (infarkta miokarda) i moždanog udara. Takođe su bili primećeni i slučajevi otoka, hipertenzije (povišenog pritiska) i srčane slabosti. U tabeli je dat prikaz do sada prijavljenih neželjenih dejstava. Obavestite vašep lekara ako se noiavi neko neželjeno dejstvo.

 

Sistem klasitikacije organa

Učestalost pojavljivanja

Poremećaji krvotoka i limfnog sisterna

 

Smanjenje broja crvenih i belih krvnih zrnaca i krvnih pločica (Trombocitopenija. agranulocitoza. aplastična anemija, hemolitička anemija)

Retka

Poremećaii iimmog sistema

 

Alergijske reakcije

Povremcna

Anafilaksa- reakciia preosetliivosti

Retka

Poremećaji nervnog. sistema

 

Glavobolja, vrtoglavica

Cesta

Poremećaj sluha

Poremećaji vida. depresija, konfuzija, zujanje u ušima, osećaj trnjenja. priviđenja, vrtoglavica. malaksalost, slabost, pospanost Srčani poremećaii

Retka

Srčana slabost

Nepoznato

Poremećaji krvnih sudova

 

n ' v 1 • ■ . ■ 1

x T

 

 

Poremećaii disanja i grudnog koša

 

Astma, teška astma. bronhospazam- kratak dah. otežano disanje

Povremena

Želudačno- erevni poremečaji

 

Otežano varenie. proliv

Veoma česta

Bolovi u stomaku. mučnina

Cesta

Cir na želucu. želudačnocrevna krvarenja

Povremena

Zatvor

Retka

Anoreksija

Veoma retka

Crna krv u stolici

Veoma retka

Čirevi u usnoj duplji

Veoma retka

Poremećaji jetre i iuči

 

Poremećaji jetre

Retka

Poremećaji koie i supkutanog tkiva

 

Poremećaji kože. ospa

Cesta

Svrab. koprivnjača. purpura- tačkasto krvarenje, aneioedem- otok očnih kapaka i srla

Povremena

Promene na koži (npr. kao što je multiformni eritem) eksfolijativni dermatitis. Stevens Johnsonov sindrom, toksična

Veoma retka

epidermaina nekroliza, alergijski vaskulitis

 

Urinarni i bubreini poremećaji

 

Hematurija- krv u mokraći

Retka

Zapaljenje bubrežnog tkiva, oštećenje bubrega. bubrežna slabost

Veoma retka

Opšti poremećaji i promene na mestu primene

 

Otok

Nepoznato

Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo a da nije navedeno u tabeli, obavestite vašeg lekara ili farmaceuta.

Rok upotrebe:
3 godine.

Čuvanje:
Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Pakovanje: 20 kesica.

Režim izdavanja leka:
Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.

Šta sadrži lek Spedifen® 200:
L- arginin. natrijum- hidrogenkarbonat, saharin- natrijum, aspartam, aroma nane. saharoza.

Kako izgleda lek Spedifen® 200 i sadržaj pakovanja:
Spedifen® 200, granule za oralni rastvor su zapakovane u višeslojne kesice (papir- aluminijum- polietilen). Kartonska kutija sadrži 20 kesica i uputstvo za upotrebu leka. Jedna kesica sadrži 3 g granula.

Nosilac dozvole:
Bonifar d.o.o, Bulevar Zorana Đinđića 87/1, 11070 Novi Beograd, Srbija.

Proizvođač:
Zambon Switzerland Ltd.
Via Industria 13, 6814 Cadempino, Švajcarska

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo.O indikacijama,merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posav

Napišite recenziju
Molimo Vas prijavite se ili se registrujte da biste napisali recenziju.

Apoteka Online ima potpisan ugovor sa kurirskom službom Daily Express i isporuka se vrši na teritoriji Republike Srbije putem ove službe. Izvoz robe za inostrane zemlje vrši se putem usluge DHL i PostExport.

Za sve narudžbine primljene do 12h od ponedeljka do petka, okvirni rok isporuke je 2-4 radna dana za celu teritoriju Republike Srbije. U slučaju da je narudžbina izvršena preko vikenda (subotom i nedeljom), dostava se vrši kao i za narudžbine primljene u ponedeljak - dakle idući radni dan.

Isporuke se ne vrše subotom i nedeljom.

Dodatne informacije

Artikli će biti zapakovani tako da ne mogu biti oštećeni uobičajenim rukovanjem robom u transportu. Prilikom preuzimanja proizvoda kupac je dužan proveriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati kuriru koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva spoljašnja oštećenja. Sve naknadne reklamacije proizvoda zbog oštećenja nastalih prilikom dostave neće biti uvažena.

Prilikom preuzimanja proizvoda, kupac je obavezan potpisati otpremnicu koju uzima dostavni radnik Daily Express-a. Otpremnica se smatra potvrdom o dostavi i preuzimanju robe.

Kurirska služba isporučuje robu do adrese, tj. ne unosi u stambeni prostor.


Ograničenja isporuke robe

Isporuka artikala kupljenih na sajtu www.apotekaonline.rs se vrši isključivo putem kurirske službe Daily Express na teritoriji Republike Srbije. Isporuka van teritorije Republike Srbije, odnosno izvoz robe, obavlja se isključivo putem usluge DHL i PostExport Pošte Srbije.


Cena isporuke

Za teritoriju Republike Srbije:

Za naručenu robu iznosa do 5.000,00 RSD, dostava se naplaćuje 260,00 RSD (u cenu je uračunat PDV). Za robu čija je vrednost preko 5.000,00 RSD, dostava je besplatna.

Za internacionalnu dostavu:

Za izvoz robe u inostranstvo putem PostExport usluge Pošte Srbije cena dostave iznosi za:

 • I Zonu (Slovenija, Hrvatska, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija) - 1.280,00 RSD
 • II Zonu (Ostale zemlje Evrope) - 1.790,00 RSD
 • III Zonu (Azija, Afrika, Amerika, Australija i ostale zemlje) - 2.650,00 RSD

Rok isporuke je 15 dana ili više (u zavisnosti od zemlje isporuke)

Za izvoz robe u inostranstvo putem DHL usluge cena dostave iznosi 3300 RSD. Rok isporuke je 1-5 radnih dana (u zavisnosti od države u koju se vrši isporuka)

Cena dostave je sa porezom. Cena uključuje dostavu paketa na adresu kupca sa pripadajućim porezom i carinom na teret prodavca. Mogući dodatni trošak može biti carina na teret kupca u zavisnosti od zemlje u koju se paket šalje.

Za sva dodatna pitanja, reklamacije ili proveru trenutne lokacije vaše pošiljke, molimo Vas da nas kontaktirate na sledeću e-mail adresu: [email protected]

Republika Srbija - Cena dostave ili besplatna dostava uključuje dostavu paketa do 5kg težine na adresu kupca. Za pakete preko 5kg težine i pakete većih dimenzija moguća je doplata za koju će kupac svakako biti obavešten nakon izvršene provere sa kurirskim službama. Molimo Vas odgovorite na ovaj E-Mail ukoliko imate dodatnih pitanja.

Inostranstvo - Cena uključuje dostavu paketa do 2kg težine na adresu kupca sa pripadajućim porezom i carinom na teret prodavca. Mogući dodatni trošak može biti carina na teret kupca u zavisnosti od zemlje u koju se paket šalje. Za pakete preko 2kg težine i pakete većih dimenzija moguća je doplata za koju će kupac svakako biti obavešten nakon izvršene provere sa kurirskim službama. 


Posebni uslovi za narudžbine iz inostranstva

Apotekaonline potvrđuje da su svi artikli na portalu www.apotekaonline.rs slobodni za prodaju putem interneta, takođe potvrđujemo i garantujemo da će sva naručena roba biti poslata u dogovorenom roku krajnjem kupcu. Apotekaonline garantuje da u plaćenu cenu dostave ulaze troškovi carine i kuririske službe, zemlje izvoza (Srbije).

Apotekaonline ne može da garantuje i ne zna da li će postojati troškovi uvozne carine, ovo zavisi od specifičnosti paketa kao i od odluke same carine zemlje uvoznika (kupca). Apotekaonline se odriče odgovornosti ukoliko iz bilo kog razloga Carina zemlje uvoznika ne želi da ocarini paket. Apotekaonline u ovom slučaju zadržava pravo da refundira novac kupcu umanjen za sve troškove uvozne i izvozne carine kao i troškove poštarine u momentu kada paket bude vraćen.

Posebna napomena - Zbog specificnosti robe preporucujemo da prethodno proverite sa Carinom u svojoj zemlji da li mozete da uvezete artikal koji Vas zanima( posebnu paznju obratite na proizvode koji se uzimaju oralno jer bez obzira sto su registrovani kao Dijetetski suplementi i slobodni su u prodaji, svaka zemlja , svaka Carina ima svoje lokalne propise i moze da se dogodi da uvoz istih nije dozvoljen. Ukoliko Carina ne dozvoli uvoz određenih artikala , ukoliko su troskovi vraćanja paketa veci od vrednosti robe, Apotekaonline zadrzava pravo da ne prihvati povrat robe, u ovoj situaciji Apotekaonline nece biti u mogucnosti da izvrsi refundaciju novca jer smo Vas blagovremeno obavestili o mogucoj situaciji .Ukoliko je vrednost paketa veca od troskova koji nastaju pri povratu paketa bice refundiran iznos umanjen za povratne toskove.

Kreiranjem narudžbenice automatski prihvatate ove Posebne uslove za narudžbine iz inostranstva (van teritorije Republike Srbije).