Apotekaonline
Korpa

RAPIDOL S 200mg KAPSULE

RAPIDOL S 200mg KAPSULE
Slični proizvodi
Proizvod trenutno nemamo na stanju ili online prodaja nije dozvoljena.

Pogledajte blok ispod gde možete pronaći proizvode koji su slični ili imaju slična dejstva kao proizvod na čijoj se stranici nalazite.
0,00 RSD
  • Lager: Zabrana online prodaje
  • Brend: OSTALO
  • Šifra proizvoda: BR-561211

Opis proizvoda

Prodaja ovog leka  zabranjena je putem interneta zakonom Republike Srbije , dok je oglašavanje istog putem interneta dozvoljeno isključivo kao podsetnik i ima svrhu informisanja.

PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA LEKA, ODNOSNO MEDICINSKOG SREDSTVA Sl. Gl. RS", br.79/2010 MOŽETE POGLEDATI OVDE.

 

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta, Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Rapidol S, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 3 dana, morate se obratiti svom lekaru.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
-  Šta je lek Rapidol S i čemu je namenjen
-  Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rapidol S
-  Kako se upotrebljava lek Rapidol S
-  Moguća neželjena dejstva
-  Kako čuvati lek Rapidol S
-  Dodatne informacije

ŠTA JE LEK RAPIDOL S I ČEMU JE NAMENJEN?
Rapidol S sadrži aktivnu supstancu ibuprofen, koji pripada grupi lekova poznatih pod nazivom nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL). Ovi lekovi svojim delovanjem snižavaju povišenu telesnu temperaturu, smanjuju bol i otklanjaju znake zapaljenja.

Rapidol s se upotrebljava za ublažavanje bola kod glavobolje, migrene, bola u ledima, menstrualnog bola, zuboboije, upale nerva (neuralgija), bola u mišićima, reumatskog bola, simptoma prehlade, gripa i groznice.

ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK RAPIDOL S Lek Rapidol S ne smete koristiti:
-  Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na ibuprofen, aspirin, ili bilo koji od sastojaka leka navedenih u odeljku 6
-  Ukoliko ste ranije imali otežano disanje, pogoršanje stanja astme, alergijski osip ili svrab i curenje iz nosa usled primene ibuprofena, aspirina i drugih sličnih lekova
-  Ukoliko imate ili ste ranije imali krvarenje ili perforacije u želucu, usled primene ibuprofena, aspirina i drugih sličnih lekova
-  Ukoliko imate ili ste ranije imali čir na želucu, sa pucanjem (perforacijom) čira ili krvarenjem
-  Ukoliko imate ozbiljnu bolest bubrega, jetre ili srca
-  Ukoliko ste u poslednjem trimestru trudnoće
-  Ukoliko ste mlađi od 12 godina

Kada uzimate lek Rapidol S, posebno vodite računa:
-  Ukoliko imate ili ste imali astmu
-  Ukoliko imate problema sa radom bubrega, jetre ili srca
-  Ukoliko već uzimate nesteroidne antiinflamatorne lekove (NSAIL)
-  Ukoliko ste ikada imali povišen krvni pritisak ili srčanu slabost, posavetujte se sa lekarom pre primene ovog leka
-  Ukoliko patite od oboljenja vezivnog tkiva ili sistemskog eritematoznog lupusa (SLE)
-  Ukoliko imate problema sa krvarenjem ili zgrušavanjem krvi
-  Ukoliko Vam je rečeno da imate netoleranciju na neke šećere
-  Ukoliko ste starija osoba
-  Ukoliko ste ranije imali upalu creva, ulcerozni kolitis ili Crohn-ovu bolest
-  Ukoliko primate redovnu terapiju koju Vam je propisao lekar (videti deo „Primena drugih lekova")

Ovaj lek pripada grupi lekova (NSAIL) koji mogu da utiču na plodnost kod žena. Ovaj efekat nestaje po prestanku terapije.

Može se javiti otežano disanje, kod pacijenata koji imaju ili su imali alergijska oboljenja.

Veoma retko su prijavljene i ozbiljne reakcije na koži (kao što je Steven-Johnson-ov sindrom) usled primene NSAIL. Ukoliko se jave simptomi kao što je osip na koži, čirevi na sluzokoži usta u ili neki drugi znaci alergijske reakcije, treba odmah prekinuti sa primenom leka Rapidol S.

Rizik od pojave krvarenja, ulceracija ili perforacija u želucu, dvanaestopalačnom crevu ili crevima (gastrointestinalnom traktu) se povećava sa povećanjem doza NSAIL, kod pacijenata koji pate od čira, kao i kod starijih pacijenata. Stoga se preporučuje započinjanje lečenja primenom najnižih doza. Obratite se lekaru kako bi se razmotrilo uvođenje zaštitnog leka u terapiju.

Obratite se lekaru ukoliko, odmah nakon početka primene ovog leka primetite bilo kakve neuobičajene simptome u stomaku, posebno ukoliko dođe do pojave tamne stolice, povraćanja krvi ili bolova u stomaku.

Lekovi kao što je ibuprofen se mogu dovesti u vezu sa povećanim rizikom od pojave infarkta miokarda ili moždanog udara. Rizik se povećava primenom većih doza tokom dužeg vremenskog perioda.

Ne treba prekoračiti preporučenu dnevnu dozu niti dužinu trajanja terapije (3 dana), osim ukoliko Vam lekarnije drugačije preporučio!

Ukoliko imate problema sa srcem, ili ste imali moždani udar, ili smatrate da spadate u rizičnu gmpu pacijenata (npr. imate visok pritisak, šećemu bolest, povišen holesterol ili ste pušač), treba da se posavetujete sa lekarom pre primene ovog leka.

Dugotrajna primena bilo kog leka protiv bolova u cilju ublažavanja glavobolje, može da dovede do njenog pogoršanja. Ukoliko se glavobolja ili drugi simptomi, bol i povišena temperatura nastave ili pogoršaju, ili ukoliko dođe do pojave novih simptoma u toku primene leka obratite se lekaru ili farmaceutu.

Primena drugih lekova:
Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimaii bilo koji drugi lek, uključujuii i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Posavetujte se sa lekarom u slučaju da uzimate neki od sledećih lekova:
-  Slični lekovi protiv bolova ili upale, kao što su acetilsalicalna kiselina, ibuprofen ili drugi NSAIL
-  Kortikosteroidi (kao što je prednizolon), jer mogu da povećaju rizik od gastrointestinalnih ulceracija ili krvarenja
-  Lekovi za snižavanje povišenog krvnog pritiska ili srčanu slabost (npr. ACE inhibitori, kao što je kaptopril; beta-blokatori, kao što je atenolol; antagonisti angiotezin II receptora, kao što je losartan; diuretici) jer NSAIL mogu da umanje efekat ovih lekova
-  Lekovi koji utiču na zgmšavanje krvi (kao što su acetilsalicilna kiselina ili tiklopidin) i selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina (SSRI, lekovi koji se koriste u terapiji depresije) jer mogu da povećaju rizik od nastanka gastrointestinalnih neželjenih reakcija
-  Lekovi koji se koriste u terapiji srčane slabosti, iz gmpe kardiotoničnih glikozida (kao što je digoksin), jer njihov efekat može biti pojačan
-  Litijum (lek za lečenje depresije), jer njegovo dejstvo može biti pojačano
-  Metotreksat (lek koji se koristi u terapiji karcinoma ili reumatizma), jer ibuprofen može da utiče na pojačavanje njegovog dejstva
-  Ciklosporin (lek za umanjenje imunološke reakcije) jer postoje dokazi o povećanom riziku od pojave bubrežne toksičnosti
-  Aminoglikozidi (vrsta antibiotika) jer postoje dokazi o povećanom riziku od pojave bubrežne toksičnosti
-  Probenecid (lek za giht), jer može da utiče na pojačavanje dejstva ibuprofena
-  Oralni hipoglikemici (za lečenje šećerne bolesti) jer može doći do pojačavanja njihovog dejstva

-  Zidovudin (lek za HIV) jer postoje dokazi o povećanom riziku od krvarenja kod pacijenata sa HlV-om i hemofilijom koji istovremeno uzimaju zidovudin i ibuprofen

Nemojte uzimati iek Rapidol S ukoliko uzimate varfarin ili heparin (lekove protiv zgrušavanja krvi), osim ukoliko Vam to nije preporučio lekar koji će pažljivo nadzirati Vaše zdravstveno stanje!

Pri istovremenoj primeni, neki lekovi mogu da utiču na dejstvo ibuprofena ili obratno. Stoga treba potražiti savet lekara pre primene ibuprofena sa drugim lekovima.

Uzimanje leka Rapidol S sa hranom ili pićima:
Hrana i piće nemaju uticaja na dejstvo leka Rapidol S. Ipak, kao i prilikom primene drugih lekova, treba ograničiti unos alkohola.

Primena leka Rapidol S u periodu trudnoće i dojenja:
Trudnice u prvih 6 meseci trudnoće moraju obavezno da se posavetuju sa svojim lekarom pre nego što počnu da uzimaju ovaj lek. Ovaj lek se ne sme primenjivati u poslednjem trimestru trudnoće.
Ibuprofen u vrlo malim koncentracijama može da se detektuje u majćinom mleku i nema štetno dejstvo na odojče. Stoga nije potrebno prekidati sa dojenjem zbog kratkotrajne primene ibuprofena u preporučenim dozama.

Uticaj leka Rapidol S na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama:
Rapidol S nema uticaja na sposobnost upravljanja motomim vozilom ili mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Rapidol S:
Rapidol S sadrži pomoćnu supstancu sorbitol. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK RAPIDOL S
Odrasli i deca starija od 12 godina:

-  Početna doza je 2 kapsule. Ukoliko simptomi ne prođu, nastaviti sa 1 do 2 kapsule svakih 4 sata.
-  Ne treba uzimati više od 6 kapsula (1200mg ibuprofena) u toku 24 sata. Kapsule nemojte žvakati. Progutajte kapsulu sa vodom.

Starije osobe:
NSAIL treba uzimati sa oprezom kod starijih pacijenata jer se kod njih češće javljaju neželjene reakcije.

Ovaj proizvod je namenjen za kratkotrajnu primenu. Treba uzimati najmanju dozu tokom najkraćeg perioda potrebnog za ublažavanje simptoma. Ne uzimajte Rapidol S duže od 3 dana osim ukoliko Vam lekar nije drugačije preporučio.

Ako ste uzeli više leka Rapidol S nego što je trebalo:
-  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Rapidol s nego što bi trebaio, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.
-  Mogu se javiti sledeći simptomi: mučnina, povraćanje, bol u stomaku, glavobolja, nesvestica, pospanost, zamućen vid ili zujanje u ušima.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Rapidot S:
-  Ne uzimajte dvostruku dozu leka da biste nadoknadili propuštenu.
-  Ako naglo prestanete da uzimate lek Rapidol S
-  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.       

MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA:
Lek Rapidol S, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svih.

Ukoliko se jave neke od sledećih neželjenih reakcija, prestanite sa primenom leka i obratite se lekaru:
-  Nelagodnost ili neobjašnjivi bol u stomaku, problemi sa varenjem, mučnina, povraćanje, proliv, zatvor, gasovi, pogoršavanje ulceroznog kolitisa ili Crohn-ove bolesti, čir na želucu ili znaci krvarenja u želucu ili crevima (povraćanje krvi i/ili crna stolica). Ovi simptomi ne moraju imati prethodne znake upozorenja i mogu se javiti kod osoba koje nisu ranije imale stomačne probleme, a mogu imati i smrtni ishod u retkim slučajevima. Ukoliko se javi krvarenje, treba odmah prekinuti sa primenom leka
-  Problemi sa jetrom ili bubrezima
-  Ozbiljna upala grla sa povišenom temperaturom i simptomima sličnim gripu, teška iscrpljenost, krvarenje iz nosa i na koži, pojava ranica u ustima
-  Ozbiljne reakcije na koži, kao što je Ijuštenje kože
-  Jaka glavobolja, ukočenost vrata, mučnina, povraćanje, groznica i zbunjenost
-  Alergijske reakcije, kao što su neobjašnjeno zviždanje u plućima, otežano disanje, otečenost lica, jezika ili grla, preskakanje u srčanom ritmu (palpitacije), osip na koži ili svrab (koprivnjača)
-  Astma, pogoršanje astme ili zviždanje u plućima
-  Oticanje, povišen krvni pritisak ili srčana slabost

Lekovi kao što je ibuprofen mogu se dovesti u vezu sa povećanim rizikom od pojave infarkta miokarda ili moždanog udara.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

KAKO ČUVATI LEK RAPIDOL S?
Čuvati na temperaturi do 25°C.
Čuvati van domašaja dece!

Rok upotrebe:
3 godine
Lek ne treba koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.

Pakovanje: 20 kapsula

DODATNE INFORMACIJE:

Šta sadrži lek Rapidol S?
Aktivna supstanca: ibuprofen.
Jedna kapsula, meka sadrži 200mg ibuprofena.
Pomoćne supstance: Makrogol 600: kalijum-hidroksid; želatin; sorbitol, tečni; voda, prečišćena; boja "Opacode WB white“ (sadrži: voda, prečišćena; titan-dioksid; propilenglikol; izopropilalkohol; hipromeloza).

Kako izgleda lek Rapidol S i sadržaj pakovanja?
Farmaceutski oblik Kapsula, meka.
Meka želatinska kapsula, ovalnog oblika sa providnim svetložutim želatinskim omotačem i odštampanim logom bele boje.

Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže:
Rapidol S, kapsule, meke, 20 x 200mg: kartonska kutija sa 2 blistera (PVC/PE/PVDC/AL folija) sa po 10 kapsula, mekih.

Nosilac dozvole i proizvodač
Nosilac dozvole za stavljanje u promet:
PharmaSwiss d.o.o., Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija
Proizvodač:
PharmaSwiss d.o.o., Milorada Jovanovića 9, Beograd, Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno
Januar 2012.

Režim izdavanja leka:                
Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:
Rapidol®S, kapsule, meke, 20 x 200mg: 4736/2009/12 od 14.09.2009.
1m PharmaSwiss

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek-posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.

 

Napišite recenziju
Molimo Vas prijavite se ili se registrujte da biste napisali recenziju.

Apoteka Online ima potpisan ugovor sa kurirskom službom Daily Express i isporuka se vrši na teritoriji Republike Srbije putem ove službe. Izvoz robe za inostrane zemlje vrši se putem usluge DHL i PostExport.

Za sve narudžbine primljene do 12h od ponedeljka do petka, okvirni rok isporuke je 2-4 radna dana za celu teritoriju Republike Srbije. U slučaju da je narudžbina izvršena preko vikenda (subotom i nedeljom), dostava se vrši kao i za narudžbine primljene u ponedeljak - dakle idući radni dan.

Isporuke se ne vrše subotom i nedeljom.

Dodatne informacije

Artikli će biti zapakovani tako da ne mogu biti oštećeni uobičajenim rukovanjem robom u transportu. Prilikom preuzimanja proizvoda kupac je dužan proveriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati kuriru koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva spoljašnja oštećenja. Sve naknadne reklamacije proizvoda zbog oštećenja nastalih prilikom dostave neće biti uvažena.

Prilikom preuzimanja proizvoda, kupac je obavezan potpisati otpremnicu koju uzima dostavni radnik Daily Express-a. Otpremnica se smatra potvrdom o dostavi i preuzimanju robe.

Kurirska služba isporučuje robu do adrese, tj. ne unosi u stambeni prostor.


Ograničenja isporuke robe

Isporuka artikala kupljenih na sajtu www.apotekaonline.rs se vrši isključivo putem kurirske službe Daily Express na teritoriji Republike Srbije. Isporuka van teritorije Republike Srbije, odnosno izvoz robe, obavlja se isključivo putem usluge DHL i PostExport Pošte Srbije.


Cena isporuke

Za teritoriju Republike Srbije:

Za naručenu robu iznosa do 5.000,00 RSD, dostava se naplaćuje 260,00 RSD (u cenu je uračunat PDV). Za robu čija je vrednost preko 5.000,00 RSD, dostava je besplatna.

Za internacionalnu dostavu:

Za izvoz robe u inostranstvo putem PostExport usluge Pošte Srbije cena dostave iznosi za:

  • I Zonu (Slovenija, Hrvatska, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija) - 1.280,00 RSD
  • II Zonu (Ostale zemlje Evrope) - 1.790,00 RSD
  • III Zonu (Azija, Afrika, Amerika, Australija i ostale zemlje) - 2.650,00 RSD

Rok isporuke je 15 dana ili više (u zavisnosti od zemlje isporuke)

Za izvoz robe u inostranstvo putem DHL usluge cena dostave iznosi 3300 RSD. Rok isporuke je 1-5 radnih dana (u zavisnosti od države u koju se vrši isporuka)

Cena dostave je sa porezom. Cena uključuje dostavu paketa na adresu kupca sa pripadajućim porezom i carinom na teret prodavca. Mogući dodatni trošak može biti carina na teret kupca u zavisnosti od zemlje u koju se paket šalje.

Za sva dodatna pitanja, reklamacije ili proveru trenutne lokacije vaše pošiljke, molimo Vas da nas kontaktirate na sledeću e-mail adresu: [email protected]

Republika Srbija - Cena dostave ili besplatna dostava uključuje dostavu paketa do 5kg težine na adresu kupca. Za pakete preko 5kg težine i pakete većih dimenzija moguća je doplata za koju će kupac svakako biti obavešten nakon izvršene provere sa kurirskim službama. Molimo Vas odgovorite na ovaj E-Mail ukoliko imate dodatnih pitanja.

Inostranstvo - Cena uključuje dostavu paketa do 2kg težine na adresu kupca sa pripadajućim porezom i carinom na teret prodavca. Mogući dodatni trošak može biti carina na teret kupca u zavisnosti od zemlje u koju se paket šalje. Za pakete preko 2kg težine i pakete većih dimenzija moguća je doplata za koju će kupac svakako biti obavešten nakon izvršene provere sa kurirskim službama. 


Posebni uslovi za narudžbine iz inostranstva

Apotekaonline potvrđuje da su svi artikli na portalu www.apotekaonline.rs slobodni za prodaju putem interneta, takođe potvrđujemo i garantujemo da će sva naručena roba biti poslata u dogovorenom roku krajnjem kupcu. Apotekaonline garantuje da u plaćenu cenu dostave ulaze troškovi carine i kuririske službe, zemlje izvoza (Srbije).

Apotekaonline ne može da garantuje i ne zna da li će postojati troškovi uvozne carine, ovo zavisi od specifičnosti paketa kao i od odluke same carine zemlje uvoznika (kupca). Apotekaonline se odriče odgovornosti ukoliko iz bilo kog razloga Carina zemlje uvoznika ne želi da ocarini paket. Apotekaonline u ovom slučaju zadržava pravo da refundira novac kupcu umanjen za sve troškove uvozne i izvozne carine kao i troškove poštarine u momentu kada paket bude vraćen.

Posebna napomena - Zbog specificnosti robe preporucujemo da prethodno proverite sa Carinom u svojoj zemlji da li mozete da uvezete artikal koji Vas zanima( posebnu paznju obratite na proizvode koji se uzimaju oralno jer bez obzira sto su registrovani kao Dijetetski suplementi i slobodni su u prodaji, svaka zemlja , svaka Carina ima svoje lokalne propise i moze da se dogodi da uvoz istih nije dozvoljen. Ukoliko Carina ne dozvoli uvoz određenih artikala , ukoliko su troskovi vraćanja paketa veci od vrednosti robe, Apotekaonline zadrzava pravo da ne prihvati povrat robe, u ovoj situaciji Apotekaonline nece biti u mogucnosti da izvrsi refundaciju novca jer smo Vas blagovremeno obavestili o mogucoj situaciji .Ukoliko je vrednost paketa veca od troskova koji nastaju pri povratu paketa bice refundiran iznos umanjen za povratne toskove.

Kreiranjem narudžbenice automatski prihvatate ove Posebne uslove za narudžbine iz inostranstva (van teritorije Republike Srbije).