Prodaja ovog leka  zabranjena je putem interneta zakonom Republike Srbije , dok je oglašavanje istog putem interneta dozvoljeno isključivo kao podsetnik i ima svrhu informisanja.

PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA LEKA, ODNOSNO MEDICINSKOG SREDSTVA Sl. Gl. RS", br.79/2010 MOŽETE POGLEDATI OVDE.

 

Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!
Ako imate dodatnih pitanja obratite se lekaru ili farmaceutu.
Ovaj lek je propisan lično Vama i ne smete ga dati drugome. Drugome ovaj lek može da škodi čak i ako ima znake bolesti slične Vašim.
Pažljivo pročitajte ovo upustvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas. Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Panlax, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.Ako imate dodatnih pitanja obratite se farmaceutu.
Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje nakon 5 dana, morate se obratiti svom lekaru. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Šta je lek Panlax i čemu je namenjen?
Panlax sadrži aktivni sastojak bisakodil, koji pripada grupi lekova poznatoj kao laksativi. Laksativi se koriste za kratkotrajno otklanjanje simptoma zatvora (opstipacije). Panlax (bisakodil) stimulišući mišiće debelog creva (kolon) i završnog dela debelog creva (rektum), pojačava pokrete (peristaltiku) creva, i na taj način otklanja simptome zatvora. Panlax se može koristiti i u pripremi bolesnika za dijagnostičke, radiološke procedure ili hirurške intervencije koje zahtevaju pražnjenje creva. Zahvaljujući svom film omotaču Panlax tablete deluju isključivo tamo gde je potrebno, odnosno u debelom crevu.
Normalni rad creva je veoma važan za sve ljude, iako se on razlikuje kod svake osobe ponaosob. Kod nekih je uobičajeno pražnjenje creva svakodnevno a kod nekih redje. Zatvor nastaje usled usporenja normalne mišićne aktivnosti creva što znači da se svareni materijal ne može lako izbaciti iz organizma.
Pravi razlog zatvora je nepoznat mada na nastanak mogu uticati:

 • nagla promena načina ishrane
 • ishrana siromašna hranom sa vlaknima
 • zatajenje creva kod starijih osoba
 • trudnoća
 • lekovi poput morfina ili kodeina
 • dugotrajno ležanje
 • nedostatak fizičke aktivnosti

Bez obzira na uzrok, pojava zatvora je vrlo neprijatna. Može Vam stvoriti osećaj nadutosti ili težine. Ponekad može izazvati i glavobolju. Daćemo Vam nekoliko zdravih saveta kako da pokušate da sprečite pojavu zatvora:

 • jedite dijetalnu hranu sa puno svežeg voća i povrća
 • unosite dosta vode da ne bi došlo do dehidratacije
 • svakodnevno vežbajte i budite u formi
 • kada osetite potrebu, ne odlažite pražnjenje creva

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek panlax ?
Lek Panlax ne smete koristiti ukoiiko:

 • ste alergični (preosetljivi) na bisakodil ili na druge sastojke u preparatu (videti sastav leka)
 • imate netoleranciju na neke od šećera, kao što je saharoza. Panlax gatsrorezistentne obložene tablete sadrže saharozu
 • imate poremećaj rada creva koji se može javiti kod sledećih stanja: vezana creva (ileusa), prepreke u crevima (opstrukcije creva), zapaljenja slepog creva (akutnog apendicitisa),zapaljenskih (akutnih inflamatomih) bolesti creva ili bilo kog drugog hirurškog oboljenja creva
 • imate gubitak veće količine tečnosti i soli (elektrolita) iz organizma (stanje teške dehidracije)

Kada uzimate lek Panlax, posebno vodite računa:
Deca mlađa od 10 godina ne bi trebalo da koriste ovaj lek bez saveta lekara.
Kao i pri primeni drugih laksativa, Panlax ne treba koristiti za dugotrajno lečenje opstipacije (ne duže od 5 dana). Ukoliko postoji potreba za svakodnevnim uzimanjem leka, obratite se Vašem lekaru koji će ispitati uzrok opstipacije (zatvora) i predložiti dalje mere.
U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

Primena drugih lekova.
Pre upotrebe Panlax obloženih tableta, konsultujte se sa Vašim lekarom ukoliko koristite sledeće lekove:

 • lekove za izbacivanje viška tečnosti (diuretike)
 • lekove za lečenje zapaljenja (kortikosteroide)
 • lekove za smanjivanje kiselosti želudačnog sadržaja (antacide)

Mlečni proizvodi i antacidi mogu smanjiti otporaost Panlax obloženih tableta i dovesti do iritacije želuca i poremećaja varenja. Ne preporučuje se upotreba mlečnih proizvoda i antacida 1 sat pre i 1 sat posle primene Panlax obloženih tableta.

Uzimanje leka Panlax sa hranom ili pićima:
Istovremena primena Panlax tableta sa mlečnim proizvodima može dovesti do iritacije želuca i poremećaja varenja.

Primena leka Panlax u periodu trudnoće i dojenja:

 • Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom
 • Ne preporučuje se primena lek Panlax-a u trudnoći, a posebno u prvom tromesečju
 • Lek možete da uzimate u trudnoći samo ako je to neophodno i nakon konsultacija sa Vašim lekarom
 • Ne preporučuje se primena leka Panlax-a ni u periodu dojenja
 • Ukoliko dojite možete da uzimate ovaj lek samo kada je to ncophođno i nakon konsultacija sa Vašim lekarom

Ukoliko imate neka pitanja, obratite se Vašem lekaru.

Uticaj leka Panlax na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama.
Nema podataka da bisakodil može da utiče na psihofizičku sposobnost prilikom upravljanja motomim vozilom ili rukovanja mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Panlax:
Zbog prisustva laktoze i saharoze u Panlax tabletama, u slučaju postojanja nepodnošenja (netolerancije) na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka. Panlax tablete sadrže azo boju koja može izazvati alergijsku reakciju.

Kako se upotrebljava lek Panlax?
Lek Panlax uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.
Obložene tablete treba progutati cele, bez lomljenja ili žvakanja, da ne bi došlo do nadražaja želuca.
Odrasli i deca starija od 10 godina:
1-2 obložene tablete (5-10mg), uveče. Ukoliko ranije niste uzimali Panlax tablete, počnite sa jednom tabletom dnevno i samo ako je neophodno povećajte dozu na dve tablete. Kada se ponovo uspostavi normalni rad creva, prekinite sa uzimanjem leka.
Deca uzrasta od 4 do 10 godina:
Deca mogu da koriste ovaj lek samo po preporuci lekara: 1 obložena tableta (5mg) uveče.
Deca mlađa od 4 godine:
Ne preporučuje se primena Panlax tableta kod dece mlađe od 4 godine.

Ako ste uzeli više leka Panlax nego što je trebalo:
Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od onoga što Vam je preporučeno ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Ponesite sa sobom kutiju leka da bi Vaš lekar znao šta uzimate.

Moguća neželjena dejstva:
Lek Panlax, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.
Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu.
Neželjena dejstva koja se javljaju često (učestalost je manja od 1 na 10 pacijenata) :

 • Grčevi i bol u stomaku
 • Mučnina
 • Proliv

Neželjena dejstva koja se javljaju povremeno (učestalost je manja od 1 na 100 pacijenata)

 • Alergijske reakcije (uključujući kožni osip ili svrab)

Neželjena dejstva koja se javljaju veoma retko (učestalost je manja od 1 na 10000 pacijenata)

 • Kolitis (zapaljenje debelog creva koje izaziva bol u stomaku ili proliv)
 • Dehidratacija (uicoliko osetite jaku žeđ i manje mokrite, unosite dosta tečnosti)
 • Ozbiljne alergijske reakcije (otok lica ili jezika, teškoće pri disanju ili vrtoglavica)

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Kako čuvati lek panlax?
Čuvati van domašaja i vidokruga dece!
Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svetlosti i vlage.

Rok upotrebe:
Dve (2) godine.
Nemojte koristiti lek Panlax posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.
Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

Čuvanje:
Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.
Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

Pakovanje: 3 blistera sa po 10 tableta

Šta sadrži Iek Panlax?
Panlax, 5mg, gastrorezistentne obložene tablete.
Aktivne supstance su:
Aktivna supstanca je bisakodil. 1 tableta sadrži 5mg bisakodila.
Ostali sastojci su:
Jezgro:

 • laktoza, monohidrat;
 • skrob kukuruzni;
 • povidon K 25;
 • natrijum-skrob glikolat (tip A);
 • silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni;
 • magnezijum stearat.

Obloga 1 (acidorezistentna):

 • eudragit S 100;
 • makrogol 6000; talk.   

Obloga 2:

 • saharoza;
 • arapska guma;
 • makrogol 6000;
 • talk;
 • boja FDC Yellow (E 102);
 • titan-dioksid (E171).

Režim izdavanja leka:
Lek se izdaje samo uz lekarski recept.


Kako izgleda lek Panlax i sadržaj pakovanja:
Panlax, 5 mg, gastrorezistentne tablete Okrugle, obložene tablete, žute boje.
U kartonskoj kutiji su 3 blistera sa po 10 tableta.

Nosilac dozvole:
Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.

Proizvođač:
Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.

Napišite recenziju

Molimo Vas prijavite se ili se registrujte da biste napisali recenziju.

PANLAX TABLETE

 • Šifra: BR-002
 • Raspoloživost: ---
 • 0,00 din


Tagovi: panlax, laksativ, creva, zatvor, probava