Meni
Korpa

KOMPRESORSKI INHALATOR PICONEB

KOMPRESORSKI INHALATOR PICONEB
KOMPRESORSKI INHALATOR PICONEB
4.570,00 RSD
  • Lager: Na stanju
  • Šifra proizvoda: 20160575
40 prodaja
12618 pregleda

KOMPAKTNI SISTEM ZA TERAPIJU AEROSOLIMA SA KOMPRESOVANIM VAZDUHOM 

 

Delovi:

 

Otvor kompresora

Kabl za napajanje

Prekidač ON/OFF

Odeljak za filter za vazduh

Inhalator Nebjet

Crevo za vazduh

Pisak

Maska za odrasle

Maska za decu

Nosni nastavak

Zamena vazdušnog filtera

Sklapanje kompleta za inhalaciju

 

 

Poštovani klijenti,

 

Vaš novi aparat za terapiju aerosolima Piconeb je sistem visokog kvaliteta za lečenje astme, hroničnog bronhitisa i drugih respiratornih bolesti. Uređaj Piconeb može da raspršuje lek u česticama toliko malim da mogu da dopru do najdubljih oblasti pluća radi veće terapeutske efikasnosti. Rukovanje aparatom i njegovo korišćenje su jednostavni. Mogu se koristiti svi tečni lekovi uobičajeni za terapiju aerosolima. Da biste razumeli funkcionisanje ovog uređaja, molimo Vas da pročitate uputstva za upotrebu i da obratite posebnu pažnju na informacije o bezbednosti. Želeli bismo da budete zadovoljni uređajem za terapiju aerosolima Piconeb. Za dodatna pitanja obratite se svom apotekaru ili prodavcu na malo od poverenja.

 

VAŽNE MERE PREDOSTROŽNOSTI

 

Ovaj uređaj treba koristiti isključivo onako kako je opisano u ovom priručniku. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za štetu prouzrokovanu nepravilnom primenom. Uređaj nije prikladan za anesteziju i plućnu ventilaciju. Uređaj treba da se koristi samo sa originalnim dodacima navedenim u priručniku sa uputstvom. Ne koristiti uređaj ako se smatra pokvarenim ili se primeti nešto neobično. Nikada ne otvarati uređaj. Ovaj uređaj sadrži delikatne komponente i mora se pažljivo tretirati. Treba poštovati uslove skladištenja i funkcionisanja opisane u poglavlju ,,Tehničke specifikacije’’. Zaštititi uređaj od: - vode i vlage – ekstremnih temperatura – udaraca i padova – prljanja i prašine – direktne sunčeve svetlosti – toplote i hladnoće. Koristiti uređaj samo sa lekovima koje je propisao lični lekar i pratiti uputstva za doziranje, trajanje i učestalost terapije navedena od strane ličnog lekara. Sve dodatke treba da koristi samo jedna osoba. Ne naginjati ampulu za inhalaciju za više od 60°.

 

Nikada ne ostavljati decu da koriste ovaj uređaj bez nadzora, neki delovi su mali i mogu se progutati.

 

Korišćenje ovog uređaja ne zamenjuje konsultacije sa ličnim lekarom.

 

PRIPREMA I KORIŠĆENJE UREĐAJA

 

Pre prvog korišćenja uređaja, preporučuje se da se očisti onako kako je opisano u odeljku «Čišćenje i dezinfekcija». 1 Sklopiti komplet za inhalaciju. 12 Postarati se da svi delovi budu potpuni. 2 Sipati količinu leka koju je naveo lični lekar u ampulu-inhalator. Postarati se da ne pređe maksimalan nivo. 3 Povezati inhalator crevom za vazduh 6 sa kompresorom 1 i gurnuti kabl za napajanje 2 u utičnicu.

4 Da bi se uključio aparat, prebaciti prekidač ON/OFF 3 u položaj «I». Staviti u usta pisak 7 ili prisloniti masku uz lice vodeći računa da pokrije usta i nos.

- Korišćenje piska poboljšava unos aerosolnog rastvora leka u pluća.

- Koristiti pisak 7, masku za odrasle 8 ili masku za decu 9 ili nosnu viljušku 10 onako kako je prepisao lekar. 5 Mirno udisati i izdisati tokom tretmana. Sedeti u opuštenom položaju sa uspravljenim gornjim delom tela. Ne spuštati se u ležeći položaj tokom inhalacije. Prekinuti inhalaciju u slučaju malaksalosti. 6 Nakon završetka inhalatorne sesije po preporuci ličnog lekara, prebaciti prekidač ON/OFF 3 u položaj «O» da bi se isključio aparat i izvući utikač iz utičnice. 7 Prosuti preostali lek iz ampule-inhalatora i očistiti aparat onako kako je opisano u odeljku «Čišćenje i dezinfekcija».

 

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA

 

Pažljivo očistiti sve delove i ukloniti ostatke leka i eventualne nečistoće posle svakog tretmana. Otvor kompresora 1 i crevo za vazduh 6 se čiste čistom i vlažnom krpom.

 

Dobro oprati ruke pre pristupanja čišćenju i dezinfekciji dodataka.

Ne izlagati kompresor vodi ili toploti.

Zameniti crevo za vazduh za tretman prilikom prelaska na novog pacijenta ili u slučaju nečistoća.

 

Izvući utikač iz utičnice pre čišćenja.

 

Čišćenje vodom

 

Prati sve delove inhalatora (osim creva za vazduh) tekućom vodom (maks. 60° C) oko 5 minuta dodajući, ukoliko je neophodno, malu količinu deterdženta u skladu sa dozama i ograničenjima predviđenim od strane proizvođača deterdženta. Brižljivo isprati vodeći računa da svi ostaci budu uklonjeni i ostaviti da se osuši.

 

Dezinfekcija

 

Svi delovi (osim creva za vazduh) mogu da se dezinfikuju hemijskim dezinfekcionim sredstvima uz korišćenje doza i ograničenja predviđenih od strane proizvođača dezinfekcionog sredstva. Dezinfekciona sredstva se generalno mogu nabaviti u apoteci ili kod sopstvenog prodavca na malo od poverenja.

 

Sterilizacija parom

 

Svi delovi inhalatora (osim creva za vazduh i maski) mogu da se sterilišu parom do 121°C (20 min.) ili 134 °C (7 min.). EN554/ISO11134. Aparat za sterilizaciju mora da bude saobrazan sa propisima EN868/ISO11607 i mora biti prikladan za sterilizaciju parom. Nakon sterilizacije uvek pustiti da se delovi ohlade do sobne temperature pre dalje upotrebe. Ne ponavljati ciklus sterilizacije dok su delovi još topli.

 

ODRŽAVANJE, ČUVANJE I SERVIS

 

Rezervni delovi se mogu kupiti kod sopstvenog prodavca, na malo, od poverenja ili u apoteci.

 

Savetuje se zamena inhalatora posle maks. 100 – 200 primena ili posle oko 20 ciklusa sterilizacije. Uvek proveriti da li je filter sve vreme čist i zameniti ga odmah ako je prljav ili posle najviše 3 meseca korišćenja. Rezervni filteri se isporučuju sa aparatom. Da bi se zamenio filter, otvoriti odeljak za filter za vazduh 4 i zameniti filter 11.

 

KVAROVI I MERE KOJE TREBA PREDUZETI

 

Aparat ne može da se uključi

 

Proveriti da li je utikač 2 gurnut do kraja u utičnicu. Proveriti da li je prekidač ON/OFF 3 u položaju za uključivanje «I». Aparat se automatski isključuje usled povišene temperature. Sačekati dok se ne ohladi i pokušati ponovo.

 

Raspršivanje je slabo ili nikakvo

 

Proveriti da li je crevo za vazduh 6 ispravno povezano na oba kraja. Uveriti se da crevo nije zgnječeno, savijeno, prljavo ili zapušeno. Ako je neophodno, zameniti ga novim. Uveriti se da je inhalator 5 ispravno sklopljen 12.

Proveriti da li je lek ubačen u inhalator 5.

 

GARANCIJA

 

Ovaj uređaj je pokriven garancijom od 3 godine od datuma kupovine. Otvaranje ili diranje uređaja čine garanciju nevažećom. Garancija ne pokriva štetu prouzrokovanu nepravilnim rukovanjem, nezgodama ili nepoštovanjem uputstava za upotrebu.

 

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

 

Električni kompresor sa ventilima sa termičkom zaštitom

Nominalni napon: Videti etiketu sa podacima

Dimenzije: 130x190x100 mm

Težina: oko 1,1 kg

Privremena upotreba: 20/40 min. I/O

MDD 93/42/EEZ – Klasa rizika IIa

Maksimalan pritisak: 185 kPa

Nosivost vazduha: 10 Lt/min.

Bučnost: 58 dBA (EN13544-1)

Raspršivanje: 0,35 ml/min (sa rastvorom NaCl 0,9%)

Pritisak u praksi: 60 kPa (0,6 bar)

Operativni protok: 5 l/min.

MMAD: 2,61 μm

GSD: 2,75

Izlazna vrednost aerosola: 1,43 μl

Brzina izlaženja: 87 μl/min

Napišite recenziju

Molimo Vas prijavite se ili se registrujte da biste napisali recenziju.