• CONTROLOC CONTROL TABLETE

Šta je lek Controloc Control i čemu je namenjen?
Controloc Control sadrži aktivnu supstancu pantoprazol, koja blokira “pumpu“ koja proizvodi želudačnu kiselinu. Na taj način se smanjuje količina želudačne kiseline u vašem želucu. Controloc Control se koristi kao kratkotrajna terapija simptoma refluksa (gorušica, regurgitacija kiseline) kod odraslih. Refluks je vraćanje kiseline iz želuca u jednjak, što može dovesti do zapaljenja i bola jednjaka. Ovo može da dovede do simptoma kao što su bolni osećaj pečenja u grudima koji se diže sve do grla (gorušica) i kiselog ukusa u ustima (regurgitacija kiseline). Olakšanje simptoma refluksa kiseline i gorušice možete osetiti nakon samo jednog dana terapije lekom Controloc Control, iako ovaj lek nije namenjen da odmah dovede do olakšanja simptoma. Možda će biti potrebno da uzimate tablete 2-3 dana uzastopno da bi došlo do ublažavanja simptoma.

ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CONTROLOC CONTROL

Lek Controloc Control ne smete koristiti:

 •  ako ste alergični (preosetljivi) na pantoprazol ili bilo koji drugi sastojak leka Controloc Control (videti odeljak  “Šta sadrži lek CONTROLOC Control”)
 •  ako uzimate lek koji sadrži atazanavir (za lečenje HIV infekcije)
 •  ako imate manje od 18 godina
 •  ako ste trudni ili dojite

Šta sadrži lek Controloc Control?
Aktivna supstanca je pantoprazol. Jedna tableta sadrži 20 mg pantoprazola (u obliku pantoprazol-natrijum, seskvihidrata)
Ostali sastojci su:
Jezgro tablete: natrijum-karbonat- bezvodni, manitol, krospovidon, povidon K90, kalcijum-stearat
Obloga tablete: povidon K25, propilenglikol, hipromeloza, metakrilna kiselina-etakrilat kopolimer 1:1, polisorbat 80, natrijum-laurilsulfat, trietilcitrat, titan-dioksid (E171), gvožđe (III)-oksid, žuti (E172),
Mastilo za štampu – Opacode S-1-16530: šelak, gvožđe(III)-oksid, crveni (E172), gvožđe(III)-oksid, crni (E172), gvožđe(III)-oksid, žuti (E172), rastvor amonijaka- koncentrovani

Kako izgleda lek Controloc Controlor?
Gastrorezistentne tablete su ovalne, bikonveksne film tablete, žute boje, koje na jednoj strani imaju štampanu oznaku "P 20" mastilom braon boje.
Controloc Control je dostupan u kartonskoj kutiji sa aluminijum-aluminijum blisterom , 7 gastrorezistentnih tableta po 20 mg.

Kada uzimate lek Controloc Control, posebno vodite racuna:
Prvo se posavetujte sa svojim lekarom ako:

 •  ste 4 ili više nedelja neprekidno lečeni zbog gorušice ili lošeg varenja
 •  ste stariji od 55 godina i svakog dana uzimate lekove koji se mogu dobiti bez recepta za terapiju lošeg varenja
 •  ste stariji od 55 godina i imate nove ili nedavno promenjene simptome
 •  ste ranije imali čir na želucu ili ste bili podvrgnuti hirurškoj intervenciji u predelu stomaka
 •  imate problem sa jetrom ili žuticu (žuta prebojenost kože ili očiju)
 •  redovno posećujete lekara zbog ozbiljnih smetnji ili stanja organizma
 •  bi trebalo da budete podvrgnuti endoskopiji ili urea izdisajnom testu odnosno C-urea testu

Obavestite odmah svog lekara, pre ili posle uzimanja ovog leka, ako primetite bilo koji od sledecih simptoma, što bi moglo da bude znak neke druge, ozbiljnije, bolesti:

 •  neplaniran gubitak težine (koji nije u vezi sa ishranom ili programom vežbi)
 •  povraćanje, naročito ako se ponavlja
 •  povraćanje krvi, što može da se ja vi kao taman talog kafe u povraćenom sadržaju
 •  primetite krv u stolici; koja može biti crna ili boje katrana
 •  otežano gutanje ili bol pri gutanju
 •  bledi ste i osećate slabost (anemija)
 •  bol u grudima
 •  bol u stomaku
 •  težak i / ili uporan proliv, jer Controloc Control je povezan sa malim povecanjem učestalosti infektivnih proliva


Vaš lekar može da odluci da je potrebno da uradite odredena ispitivanja. Ako je potrebno da uradite laboratorijsko ispitivanje krvi, recite svom lekaru da uzimate lek Controloc Control. Olakšanje simptoma refluksa kiseline i gorušice možete osetiti nakon samo jednog dana terapije lekom Controloc Control, iako ovaj lek nije namenjen da odmah dovede do olakšanja simptoma. Ne bi trebalo da ga koristite kao preventivnu meru. Nemojte zaboraviti da posecujete svog lekara redovno ukoliko patite od simptoma gorušice i lošeg varenja, koji se ponavljaju vec neko vreme.

Primena drugih lekova:
Controloc Control može da spreci pravilno delovanje nekih lekova. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate lekove koji sadrže neku od sledecih aktivnih supstanci:

 •  ketokonazol (upotrebljava se kod gljivicnih infekcija)
 •  varfarin i fenprokumon (upotrebljava se za razredivanje krvi i sprecavanje nastanka ugrušaka). Možda ce biti potrebno da uradite dodatna laboratorijska ispitivanja krvi
 •  atazanavir (upotrebljava se kod HIV infekcija). Ne smete da uzimate CONTROLOC Control ako vec uzimate atazanavir

Nemojte da uzimate Controloc Control istovremeno sa ostalim lekovima koji smanjuju kolicinu kiseline u želucu, kao što je drugi inhibitor protonske pumpe (omeprazol, lansoprazol ili rabeprazol) ili H2 antagonist (npr. ranitidin, famotidin). Medutim, Controloc Control možete uzimati sa antacidima (npr. magaldrat, alginska kiselina, natrijumbikarbonat, aluminijum-hidroksid, magnezijum-karbonat ili njihove kombinacije), ukoliko je neophodno.

Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, ukljucujuci i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta. Ovo se takode odnosi i na biljne i homeopatske lekove.

Uzimanje leka Controloc Control sa hranom ili picima:
Tablete bi trebalo progutati cele sa vodom pre obroka.

Primena leka Controloc Control u periodu trudnoce i dojenja:
Nemojte uzimati Controloc Control ukoliko ste trudni, mislite da ste trudni, ili dojite.

Pre nego što uzmete bilo koji lek konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta.

Uticaj leka Controloc Control na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama:
Ne bi trebalo da upravljate motornim vozilima ili rukujete mašinama u slucaju da imate neželjena dejstva kao što su vrtoglavica ili poremecaj vida.

Kako se upotrebljava lek Controloc Control:
Lek Controloc Control uzimajte uvek tacno onako kako je to opisano u ovom uputstvu. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom. Uzimajte jednu tabletu na dan. Nemojte da prekoracite preporucenu dozu od 20 mg pantoprazola na dan. Ovaj lek bi trebalo da uzimate 2-3 dana uzastopno. Prekinite sa uzimanjem leka CONTROLOC Control kada više nemate simptome. Olakšanje simptoma refluksa kiseline i gorušice možete osetiti nakon samo jednog dana terapije lekom Controloc Control, iako ovaj lek nije namenjen da odmah dovede do olakšanja simptoma. Obavestite svog lekara ako ne osetite olakšanje simptoma nakon 2 nedelje stalnog uzimanja ovog leka. Nemojte uzimati tablete Controloc Control duže od 4 nedelje bez konsultacija sa lekarom. Uzmite tabletu pre obroka, svakog dana u isto vreme. Trebalo bi da progutate tabletu celu sa malo vode.
Nemojte žvakati ili lomiti tabletu.

Deca i adolescenti:
Deca i osobe mlade od 18 godina ne bi trebalo da uzimaju Controloc Control.

Ako ste uzeli više leka Controloc Control nego što je trebalo:
Obavestite odmah svog lekara ili farmaceuta. Ako je moguce ponesite svoj lek i ovo uputstvo sa sobom. Nisu poznati simptomi predoziranja.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Controloc Control:
Ne uzimajte duplu dozu da nadomestite propuštenu dozu. Uzmite sledecu, uobicajenu dozu, sledeceg uobicajeno vreme.

Ako imate dodatna pitanja o upotrebi ovog leka, pitajte svog lekara ili farmaceuta.

Moguca neželjena dejstva:
Kao i svi lekovi, Controloc Control može da izazove neželjena dejstva, mada ne kod svih pacijenata. Odmah obavestite svog lekara ili se obratite najbližoj hitnoj službi u slucaju da primetite bilo koje od dole navedenih ozbiljnih neželjenih dejstava. Odmah prekinite uzimanje leka, ali ponesite sa sobom ovo uputstvo i/ili tablete.

 • Ozbiljna alergijska reakcija (retko): reakcije preosetljivosti, koje se nazivaju i anafilakticke reakcije, anafilakticki šok ili angioedem. Tipicni simptomi su: otok lica, usana, usta, jezika i/ili grla, koji mogu prouzrokovati teškoce pri gutanju ili disanju, koprivnjaca (svrab kao nakon dodira koprive), jakpracena ubrzanim radom srca i obilnim znojenjem
 • Ozbiljne kožne promene (nepoznate ucestalosti): osip sa otokom, stvaranje plikova i ljušcenje kože gubitak kože i krvarenje oko ociju, nosa, usta ili genitalija i brzo pogoršanje opšteg stanja ili osip prilikizlaganja suncu
 • Ostala ozbiljna neželjena dejstva (nepoznate ucestalosti): žuta prebojenost kože i ociju (usled teškog oštecenja jetre) ili oštecenja bubrega pracena bolom prilikom mokrenja i bolom u donjem delu leda pracenim povišenom temperaturom.

Neželjena dejstva se mogu javiti sa odredenom ucestalošcu, što je definisano u daljem tekstu:

 •  veoma česta: javljaju se kod više od 1 na 10 pacijenata
 •  česta: javljaju se kod 1 do 10 od 100 pacijenata
 •  povremena: javljaju se kod 1 do 10 od 1000 pacijenata
 •  retka: javljaju se kod 1 do 10 od 10000 pacijenata
 •  veoma retka: javljaju se kod manje od 1 od 10000 pacijenata
 •  nepoznata učestalost: učestalost se ne može proceniti na osnovu raspoloživih podataka

Povremena neželjena dejstva:
glavobolja; vrtoglavica; proliv; mučnina, povraćanje; nadimanje i gasovi; zatvor; suva usta; bol u stomaku i nelogodnost; osip ili koprivnjača; svrab; osećaj slabosti, iznurenosti ili opšte loše stanje; poremećaj sna; povećane vrednosti enzima jetre u laboratorijskim ispitivanjima krvi

Retka neželjena dejstva:
poremećaj ili potpuni gubitak čula ukusa; poremećaj vida kao što je zamućen vid; bol u zglobovima; bol u mišićima; promena telesne mase; povišena telesna temperatura; otok udova; alergijske reakcije; depresija; povećane vrednosti bilirubina i masti u krvi (na osnovu laboratorijskih ispitivanja krvi); povećanje grudi kod muškaraca; visoka temperatura i značajno sniženje broja zrnastih belih krvnih ćelija u cirkulaciji

Veoma retka neželjena dejstva:
dezorijentacija; smanjen broj krvnih pločica, što može dovesti do krvarenja ili stvaranja modrica češće nego što je uobičajeno; smanjen broj belih krvnih zrnaca, što može dovesti do učestalih infekcija; istovremeno neuobičajeno smanjenje broja crvenih i belih krvnih ćelija, kao i krvnih pločica (na osnovu analiza krvi)

Nepoznata učestalost:
halucinacije, zbunjenost (posebno kod pacijenata sa medicinskom istorijom ovih simptoma); smanjena koncentracija natrijuma u krvi, smanjena koncentracija magnezijuma u krvi

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Kako čuvati lek Controloc Control?
Čuvati van domašaja i vidokruga dece

Rok upotrebe:
Ne upotrebljavajte Controloc Control nakon isteka roka uprotrebe koji je označen na kutiji i blisteru.
Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan u mesecu označenom na pakovanju.

Čuvanje:
Čuvati u originalnoj kutiji radi zaštite od vlage.
Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

Pakovanje: 7 gastrorezistentnih tableta po 20 mg

 


 

Napišite recenziju

Molimo Vas prijavite se ili se registrujte da biste napisali recenziju.

CONTROLOC CONTROL TABLETE

 • Brend: NYCOMED
 • Šifra: BR-84
 • Raspoloživost: Na lageru
 • 0,00 din


Tagovi: controloc, control, tablete, gorusicas, zeludac, kiselina, regulisanje