Apotekaonline
Korpa

OKTAL PHARMA

Oktal Pharma Beograd je jedna od vodećih zastupničkih kompanija na tržištu Srbije.
Preko 15 godina se bavimo zastupanjem inostranih farmaceutskih kompanija, tako što za potrebe plasiranja proizvoda iz njihovog asortimana obavljamo usluge: registracije, istraživanja tržišta, uvoza, nabavke, skladištenja, marketinga, famakovigilance/vigilance/kozmetovigilance, prodaje na veliko i distribucije.
Proizvodi koji se plasiraju na tržište mogu biti lekovi, medicinska sredstva i ostali proizvodi namenjeni očuvanju zdravlja ljudi.
Oktal Pharma Beograd zastupa preko dvadeset farmaceutskih kompanija na tržištu Srbije.
Kompanija kontinuirano ulaže u razvoj logističkih kapaciteta, tehnologije, procesa i zaposlenih prema zahtevima farmaceutske industrije sa ciljem pružanja što efikasnije i kvalitetnije usluge svim korisnicima, partnerima i učesnicima u lancu snadbevanja.     
Oktal Pharma d.o.o. Srbija osnovana je 2004. kao društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge u privatnom vlasništvu. Posluje sa oko 20 stranih dobavljača i oko 500 kupaca (apoteke, veledrogerije, privatne ordinacije i poliklinike, domovi zdravlja, bolnice, zavodi i optike) i distribuira oko 300 različitih artikala.
U cilju osiguranja kontinuiteta visokog kvaliteta poslovanja prema zahtevima i očekivanjima poslovnih partnera, kupaca, dobavljača, pacijenata, zdravstvenih radnika, zaposlenih i svih ostalih zainteresovanih strana, Oktal Pharma d.o.o Srbija je razvila i implementirala sistem kvaliteta prema zahtevima normi EN ISO 9001:2015.
Od svog osnivanja Oktal Pharma razvija partnerstvo sa inostranim farmaceutskim kompanijama kojima pruža usluge marketinga i prodaje, istraživanje tržišta, registraciju proizvoda, sprovođenje promotivnih aktivnosti, uslugu skladištenja, distribucije kao i ostale logističke i administrativne usluge u skladu sa njihovim potrebama.

Nema unetih proizvoda u kategoriji.